Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Den mest effektive assisterte befruktningsteknikken med anonymt donerte eggceller, som etter befruktning blir overført til den mottakende mor for å oppnå graviditet

TRENGER DU HJELP?

Ved Instituto Bernabeu, er valget av den mest passende donor i hvert tilfelle en svært streng prosess for at medisinsk kompatibilitet og de fysiske egenskapene passer best til den fremtidige moren. Frivillig deltakelse av donoren er nøkkelen, men donoren bør vurderes nøye for å unngå utilfredsstillende resultater (vi må ikke glemme at det endelige målet er fødselen av et friskt barn uten at dette skader hverken giver eller mottakerparet). 

FASER AV PROSESSEN

FASER AV PROSESSEN
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Det første besøket

Gjennomføring av en behandling med eggdonasjon er en beslutning av stor betydning og bør tas med all informasjon tilgjengelig. Det er derfor deres ansvarlige lege vil forklare dere i detalj om de mulige alternativene og de mest relevante aspektene ved slik behandling.


Det er viktig at du får detaljert informasjon om forhold knyttet til donor, både når det gjelder det juridiske rammeverket, og for utvelgelsesprosessen for å akseptere kandidater som donorer. Heldigvis er den spanske lovgivningen svært tydelig og skaper en ramme av rettssikkerhet som tillater å utføre disse behandlingene på en enkel måte.

Dere vil også bli forklart prosessen med utvelgelse av den beste donoren i deres tilfelle basert på fysiske og kliniske karakteristikker. 

Under dette besøket, og etter at man har bestemt seg for gjennomføring av behandlingen og man er i ferd med å starte opp, vil alle nødvendige stadier for behandlingen bli grundig forklart. Forberedelsene for å motta embryoner er en mye enklere prosess enn  in vitro fertilisering (IVF) da det ikke er nødvendig med daglige injeksjoner, og også at antall besøk for ultralydkontroll er begrenset. På dette tidspunktet er vi også i stand til å gi dere en omtrentlig dato for behandlingen.

På slutten av deres intervju med gynekologen, vil dere møte deres PA å fullføre alle medisinske og juridiske krav (underskrift for samtykke) og motta de nødvendige reseptbelagte medisinene så vel som riktige og detaljerte instruksjoner for bruk.

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Design og synkronisasjon av behandlingen

Fra det øyeblikket det anbefales en behandling med eggdonasjon og dere tar beslutningen om å gjennomføre denne, starter en prosess som er koordinert mellom avdelingene på IB for å tilby de beste mulighetene for å oppnå målet med den best mulige personlige omsorg og service.

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Forberedelse av livmorhulrommet for mottak av embryonet

“Hinnen” i livmoren der embryonet skal feste seg og deretter implantere seg for at man kan oppnå graviditet kalles endometriet.


Denne "hinnen" må være forberedt og synkronisert med embryonet slik at vi må gi medisiner som sender de riktige signalene til livmoren slik at dennes "respons" blir optimal. 

Heldigvis er forberedelsesprosessen svært enkel da det ikke er nødvendig med daglige injeksjoner eller analyser eller hyppige besøk. I de fleste tilfeller er det bare nødvendig med én injeksjon for hele behandlingen, og én eller to ultralydundersøkelser er vanligvis nok til å bekrefte at forberedelsen er tilstrekkelig. 

De nødvendige medisinene for behandlingen gis oralt eller transdermalt (plaster) og har veldig høy toleranse, da hormonnivåene som vi prøver å oppnå er svært like de i en naturlig syklus. 

Etter at eggcellene er mottatt fra donoren, begynner man å gi progesteron vaginalt. Tidspunktet da dette gis er meget viktig fordi det "sender" et signal til endometrium for at det skal være mottakelig ved tidspunktet for overføringen, dvs. markere riktig synkronisering mellom embryoet og livmoren. 

Gjennom hele prosessen, vil du motta et nøyaktig og detaljert skriv om hver og en av forberedelsestrinnene. Likevel står vårt team til din disposisjon slik at du ikke må nøle med å si fra dersom du har spørsmål angående prosessen.

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Valg av aktuell eggcelledonor

Da vi er klar over det store ansvaret som følge av tillitten som dere har gitt til vårt team, begynner vi arbeidet med et strengt utvalg av eggcelledonorer for å sikre en høyest mulig kvalitet og maksimale resultater for våre pasienter. Etter å ha passert en streng analyse: en psykologisk studie, medisinske, gynekologiske, og genetiske tester og at resultatet for de viktigste smittbare sykdommene er negativt, vil kandidaten bli akseptert som donor.


Helt uten ekstra kostnad blir det utført en genetisk bæretest (GTC) på de 600 vanligste genetiske sykdommene med høyest helseimplikasjon, og i tillegg tilbys muligheten til å kontrastere det med faren for å unngå øverføring til fremtidig avkom.

Mottakerparet har på et tidligere tidspunkt informert oss og sine blodtyper og de viktigste fysiske karakteristikkene (vekt, høyde, hudfarge, øyne, hår, etc.), og har lagt ved et bilde for å lette den fysiske likheten. Ikke i noe tilfelle, i følge spansk lovgivning, kan man kjenne til identiteten til foreldrene eller eggcelledonoren, men vi vil gi dere en rapport om de medisinske og genetiske studiene som er utført, samt alderen i tilfelle de kan være nødvendig i fremtiden. Likeledes, forvarer vi arvestoffet (DNA) i 20 år for tilfeller der det kan være behov for en avansert komparativ genetisk studie av fremtidige barn.

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Eggstokkstimulering av eggcelledonor 

Parallelt med terapien som har begynt med å forberede endometriet av mottakermoren, begynner stimulering av eggstokkene av donoren. Denne stimuleringen er nøkkelen for å oppnå et positivt resultat. Å få størst mulig antall av ubefruktede egg er viktig, men enda viktigere er deres kvalitet.


Derfor følger vi utviklingen med ultralydkontroller hvor vi bestemmer de mest passende hormonelle dosene for å optimalisere kvaliteten på de ubefruktede eggene, uten være til skade for, som hvilken som helst annen pasient, donorens livskvalitet under stimuleringen.

Recogida ovocitos

Uthenting av eggcellene fra donoren

På det optimale tidspunktet fortsetter man så i operasjonsrommet under sedering med uthenting av eggene fra eggcelledonoren. Ved Instituto Bernabeu garanterer vi våre eggdonasjonspasienter minimum  8 eggceller av  høy kvalitet.

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Utvelgelse av sædceller

Samtidig avgir mannen en sædprøve som forberedes i laboratoriet for å optimere befruktningskapasiteten.

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

In vitro fertilisering

I et embryologisk laboratorium for mennesker letter man befruktningen med sammensmelting av en eggcelle og sædcelle fra paret enten ved en klassisk IVF - metode - mer naturlig- eller ved bruk av ICSI teknikken, som innebærer valg av en passende sædcelle som føres inn i en eggcelle ved hjelp av en fin nål, noe som i tilfelle av mannlig patologi letter befruktningen.


Resultatet av befruktningen (dag 1 av det embryoniske liv) vil bli observert ca. 18 timer senere. Da vil vi vite hvor mange av eggene som er blitt befruktet normalt, som er lik antall embryoer.

Utvidet informasjon

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Begynne med progesteron

 Som i en naturlig syklus, på befruktningstidspunktet må vi inkludere progesteron i morens medisiner. Dette stoffet, dersom hun er gravid, er svært viktig, fordi det vil være nødvendig for fosteret i løpet av de første månedene av svangerskapet fram til morkaken produserer stoffet selv i tilstrekkelige mengder.

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

Dyrking av embryoner

Etter befruktningen begynner deres utvikling i inkubatorer med et dyrkingsmedium som gir dem alt som er nødvendig for deres vekst. Hver dag blir embryoene observert, og både den embryonale divisjonen (antall celler) og viktige data for morfologi  blir registrert. Kvaliteten på hver embryo er gitt ved kombinasjonen av divisjonen og morfologi.


Husk at ikke alle oocyttene vil bli befruktet og at ikke alle embryoene vil ha de samme egenskapene. Hvert embryo vil være forskjellige. Det vil være gode embryoer, andre er låst og noen vil nå fram, men med dårlig kvalitet. Utviklingen av disse vil bety en kort dyrkningstid (2 eller 3 dager) eller en lang (4/5 dager: blastocyst). I 75% av våre eggdonasjonssykluser når man blastocyststadiet.

Transferencia embrionaria

Overføring av embryoner

Mellom den andre og femte dagen etter befruktningen planlegges overføringen av embryonet, høydepunktet av behandlingen. Den består av overføring av embryoet fra laboratoriet til det endelige stedet for deres utvikling, morens livmor. Det gjøres ved hjelp av en abdominal ultralyd for å finne de mest egnede punkt for festestedet:


Vi passerer et fin kateter gjennom livmorhalsen, og plasserer en dråpe av kulturmediumet som embryoet flyter i inne i livmoren. Dette krever ikke sedasjon, er smertefritt og er i virkeligheten svært lik en gynekologisk rutineundersøkelse. For at prosessen skal være så varsom som mulig utføres den i et sterilt rom med 36 graderstemperatur med lav belysning og sammenhengende med laboratoriet.

Analítica de comprobación del embarazo

Testing for positive pregnancy

Etter 13/14 dager etter oppstart med progesteron planlegges den analytiske bekreftelsen av svangerskapet: det er bestemmelsen av blod i nivået av hormonet beta-hCG som fremstilles av embryoet og som går via morkaken til moren. Det er det første signalet fra embryoet, og vi kan bruke målingen som bevis for dets implantasjon.


I fravær av graviditet vil hele teamet som har vært involvert gå videre med å studere hele behandlingen for å vurdere årsakene. Etter at de er ferdige vil de ha et møte med paret for å formidle denne medisinske rapporten.

Ecografía de control correcto de la gestación

Ultralyd for riktig kontroll av svangerskapet

Etter å ha bekreftet graviditeten og innen 15 dager, vil vi foreta en ultralyd-undersøkelse for å sjekke at svangerskapet er som normalt. Dersom dette gjøres tidligere, kan det skape forvirring og usikkerhet fordi i de fleste tilfeller vil resultatet være ufullstendig.

 

Enn hvis ingen overføring/implantering skjer?

NO I 3 % av eggdonasjonssyklusene gjøres ingen overføring. Ved Instituto Bernabeu, hvis dette skulle være tilfelle og den mannlige faktoren ikke har avvik (minimumstall på 5 millioner med mobilitet på 30 %) tilbyr vi en ytterligere syklus, uten ekstra kostnad, siden vi forplikter oss til å hjelpe deg.

Fordelene med eggcelledonasjon

 • Det er den medisinske reproduksjonsteknikken som gir de beste mulighetene til graviditet.
 • Krever ikke ovarial hormonell stimulering eller injeksjoner for mottaker-moren.
 • Krever ikke bedøvelse eller sedering.
 • Den har den laveste risikoen for abort ved kromosomale sykdommer knyttet til pasientens alder.
 • Å utføre eggdonasjon på Istituto Bernabeu gir også den tryggheten for pasienten at hvert trinn av behandlingen utføres prikkfritt.

Hvorfor ty til anonym eggcelledonasjon?

I mange tilfeller og av forskjellige grunner som alder, arvelige sykdommer, tidligere operasjoner etc., kan eggstokken ha mistet sin evne til å produsere sunne eggceller som er uunnværlige for befruktningen, og derfor er man nødt til å ty til anonym donasjon av eggceller innenfor en behandling av in vitro fertilisering.

Eggcelledonasjonen i Instituto Bernabeu

Instituto Bernabeu er regnet som en europeisk referanse innen eggcelledonasjon og er en av de første med dette programmet i Spania. Takket være erfaring helt fra 1992, det høye antallet av egcelledonorer i vår bank, og deres sosiokulturelle nivå kan vi garantere:

 • At vi ikke har ventetid.
 • Omfattende medisinske og genetiske studier før man blir donor.
 • Absolutt kompatibilitet utfra et medisinsk synspunkt.
 • Eksklusiv tildeling av en donor for hver mottaker pasient som gir bedre kvalitet og høyere antall eggceller for donasjon. Garanti for et gjennomsnitt på 11 og et minimum av 8 donerte eggceller av høy kvalitet.
 • Meget grundig valg for å finne tilsvarende fysiske egenskaper som mottaker-moren. 

Varighet av behandlingsprosedyren ved eggdonasjon

Behandlingen ved eggdonasjon varer mellom en og en halv og to måneder. Ved den første konsultasjonen utformes behandlingen og samkjøres med donorens behandling, der donoren blir valgt for å oppnå maksimal kompatibilitet med pasienten. Stimulering av eggdonorens eggstokker blir synkronisert med forberedelsen av morens livmorslimhinne, og etter at eggcellene er innhøstet utføres prøverørsbefruktningen (IVF). Etter overføringen går det ca. 10 dager før en eventuell graviditet kan bli fastslått, og fem dager etter et positivt resultat utføres den første ultralydundersøkelsen i løpet av svangerskapet.

 

Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerPOSITIV GRAVIDITETS GRAD 3 SYKLUSER KUMULATIVT96%
 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerPOSITIV GRAVIDITETSRATE  (INKLUDERT OVERFØRINGER AV NEDFRYSTE EMBRYONER)83,5%*
 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerFERSKE DONASJONER
94%
(Vi synkroniserer fersk donasjon, bortsett fra der det eksisterer et annet ønske fra mottakerpasienten)
 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggceller

EGGDONASJONSSYKLUSER MED NEDFRYSNING AV EMBRYOER (gjennomsnittlig 2,3 blastocyster per syklus)

91%
 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerOVERFØRINGER DAG 5-6 (BLASTOCYST)99,5%
 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerEMBRYUONER SOM NÅR BLASTOCYST-FASEN (INKLUDERER MANNFAKTOR)75%
 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerDONERTE EGGCELLERVi garanterer et minimum på 8 og et gjennomsnitt pr. syklus på 11 (2017)
 
DEN MEST OMFATTENDE SCREENING AV ALLE VÅRE DONORERDEN MEST OMFATTENDE SCREENING AV ALLE VÅRE DONORER

Største nøyaktighet:


 • Psykologisk, fysisk, gynekologisk og fertilitetsvurderinger.

 • Full analyse: CBC, serologi (HIV, hepatitt B og C, syfilis, etc.), karyotype, cytomegalovirus, x-fragilt, αtalasemi, AMS (spinal muskelatrofi), elektrokardiogram , screening 10 STD.

 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerANALYSE AV 600 AUTOSOMALE RECESSIVE SYKDOMMER (TCG: GENETISK ANALYSE I BÆRERE AV SYKDOMMER)

På alle våre eggcelledonorer. Gratis for pasienten. Det tillater oss å identifisere tilstedeværelsen av opp til 555 genetiske mutasjoner som forårsaker mer enn 600 sykdommer. Mer info

* Valgfritt: Mulighet til å prøve TCG mot den fremtidige faren.

 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerSPISSTEKNOLOGI VED BEHANDLINGEN GRATISO (DER DET INDIKERES MEDISINSK)
 • ICSI (inseminasjon av sædcelle ved cytoplasmainjeksjon)
 • Inkubasjonsteknologi  time-lapse primo visión™ (“embrioscope®”)
 • Lang blastocystdyrking 
 • Sædecellevalg ved MACS
 
Eggcelledonasjon. Anonym donasjon av eggcellerGRAVIDITETSGARANTI 100%Valgfritt (underlagt medisinske kriterier) Mer info

 

* Overføring av 1 fersk syklus pluss 1 frosset, uten gjennomføring av PGS/PGT-A/CCS eller valgfri forglassing.  

Valg av den mest hensiktsmessige anonyme eggcelledonor

For å sikre maksimal egnethet og sikkerhet under prosedyren, gjennomfører vi i Instituto Bernabeu en streng og omfattende studie av donorkandidater, inkludert psykologisk, klinisk og genetisk evaluering:

 1. Psykologisk vurdering av en klinisk psykolog. Vurderingen omfatter et personlig intervju og anvendelse av vår Psychological Assessment Questionnaire EMAE å vurdere personligheten til kandidaten.
 2. Evaluering av personlige og familiens medisinske journal utført av en ekspert-gynekolog i fruktbarhet, samt en fysisk og gynekologisk undersøkelse for å sikre generelt god helse for kandidaten og utelukke gynekologisk patologi.
 1. Kromosom- og genetiske studier for å utelukke mulig tilstedeværelse av arvelige sykdommer: Karyotipe (inkludert kromosom polymorfismer forbundet med en økt risiko for abort), screening for Fragilt X-syndrom, Thalassemias, spinal muskelatrofi (SMA) og studiet av 552 gener knyttet til mer enn 600 autosomale recessive sykdommer (TCG: Den bredeste testen for genetisk kompatibilitet). Den fremtidige faren kan samtidig utføre TCG og kontrastere den med eggcelledondoren, for å hindre smitteoverføring til avkommet. Det oppnådde DNA for genetiske studier er også lagret i en Biobank om nødvendig for fremtiden.
 1. Generell analyse: Blodtype og Rh faktor, syfilis serologi, serologi for Hepatitt B og Hepatitt C, serologi for HIV og koagulasjonstester.
 2. Analyse for Citomegalovirus (CMV).
 3. Screening for de 10 vanligste seksuelt overførbare sykdommene (klamydia, gonoré, herpes I og II, trichomonas, Treponema, Mycoplasma hominis og genitalium, ureaplasma , haemophilus). 

Mer informasjon om valget av eggcelledonor

Oppbevaringsbank for eggcelledonorenes DNA

Pasienter som trenger donerte kjønnsceller for fertilitetsbehandlingen kan, takket være den banebrytende DNA cryobanken for donorer som vi startet opp så tidlig som i 2010 i Instituto Bernabeu, til enhver tid be om en utføring av de nødvendige genetiske studier for forebygging og forsvarlig behandling av mulige sykdommer som i fremtiden kan påvirke avkommet (med forhåndssamtykke fra giveren av eggcellene). Uten ekstra kostnad.

 

Epigenetikk og eggdonasjon

Epigenetikk er en vitenskap som tar utgangspunkt i studier av hvordan visse miljømessige faktorer, og også morens livsstil når det gjelder kosthold og vaner som f.eks. røyking, alkoholinntak og mosjon, kan påvirke hvordan visse gener kommer til uttrykk i praksis. Det er ikke snakk om at dette kan påvirke embryoets genetikk, men morens vaner vil påvirke de epigenetiske markørene. Dette betyr at moren som går gravid også vil påvirke sitt fremtidige barns utvikling ved å påvirke hvordan visse genetiske faktorer kommer til uttrykk, hun er ikke bare en inkubator.

 

Juridiske aspekter i forbindelse med eggcelledonasjon

Her bør de viktigste prinsippene vedrørerende donasjon av eggceller i den spanske loven 14/2006, om teknikker for assistert menneskelig forplantning, nevnes. Disse forklares i det følgende:

 1. Donasjon av eggceller skal skje ut fra en altruistisk holdning og være uten vederlag, siden et av de fremste prinsippene som ligger til grunn for den spanske helselovgivningen er forbudet mot å kommersialisere menneskekroppen og dens celler.
 2. Avtalen mellom donoren og klinikken som er autorisert til å utføre denne behandlingen, skal også være gratis og formalisert. På denne måten vil det medisinske teamet ved klinikken ha ansvaret for valg av donor.
 3. Det grunnleggende prinsippet er at donasjonen skal være anonym og at konfidensialitet vedrørerende donorenes personopplysninger og identitet skal være garantert, både av kjønnscellebanker og av klinikker for assistert befruktning.
 4. Kun i unntakstilfeller, ved omstendigheter som utgjør en bekreftet fare for barnets liv eller helse, kan donorenes identitet oppgis, alltid forutsatt at denne utleveringen av deres identitet er strengt nødvendig.

Mer informasjon på vårt IB-FORUM

 

TRENGER DU HJELP?