Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

Et enkelt og økonomisk reproduksjonsalternativ med fremragende resultater, der man adopterer et embryo som fører til graviditet når det overføres til den fremtidige moren

Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon
 • Vil du motta mer informasjon?

  Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Hva er embryoadopsjon?
Hva er embryoadopsjon?

Dette består i å adoptere et embryo – som er resultatet av at en sædcelle befrukter en eggcelle – som overføres til den adopterende pasientens livmor for å oppnå graviditet, slik at pasientene får muligheten til å oppleve svangerskapet, fødselen, ammingen og oppfostringen av babyen.

Embryoene kommer fra IVF-behandlinger med celler fra dobbel donasjon (eggceller og sædceller) eller fra par som har fått utført behandlinger med assistert befruktning og som etter å ha blitt foreldre bestemmer seg for å donere sine nedfrosne embryoer for å hjelpe andre til å kunne danne en familie.

Selv om det skal understrekes at man forsøker å tildele de mest kompatible embryoene ut fra blodtype, rhesusfaktor og fenotype, kan utvelgelsen i slike tilfeller ikke bli like finjustert som ved IVF-behandlinger med dobbel donasjon.

I hvilke tilfeller er det hensiktsmessig med adopsjon av embryoner?
I hvilke tilfeller er det hensiktsmessig med adopsjon av embryoner?
 • Når man ønsker en enklere reproduktiv behandling.
 • Når andre reproduktive behandlinger har mislyktes.
Hvordan utfører man en ebryoadopsjon?
Hvordan utfører man en ebryoadopsjon?

De aller fleste embryoer for embryoadopsjon kommer fra behandlinger med celler fra dobbel donasjon, og på grunn av dette vil det ta ca. mellom seks og åtte uker fra beslutningen om å begynne behandlingen tas til den er gjennomført. 

Mottakermoren behøver kun å forberede livmorslimhinnen til å bli så mottagelig som mulig: Behandlingen for å forberede morens livmor er svært enkel og består i behandling med østrogen, som enten tas oralt i tablettform eller gjennom huden med østrogenplaster før overføringen, og deretter progesteron i form av vaginale stikkpiller. Det pleier ikke være nødvendig å gjøre mer enn en ultralydkontroll på forhånd, slik at antall besøk og total kostnad reduseres.

Fordeler ved adopsjon av embryoer eller embryodonasjon

Den økonomiske kostnaden er liten. En annen fordel er at antall nødvendige medisiner også er mindre. Mottaker-moren behøver bare at livmorslimhinnen forberedes riktig for at implanteringen skal kunne gjennomføres. Denne behandlingen er svært enkel og bekvem. Den består av medisinske østrogenplaster eller kapsler som tar oralt, samt vaginale stikkpiller med progesteron (denne medisineringen bør fortsette gjennom de første ukene etter at graviditet er oppnådd).

Kun ett embryo implanteres, hvilket minimerer risikoen for å bli gravid med mer enn ett barn og risikoene dette medfører for den fremtidige moren.

Overføring av en blastocyst

Overføringen av embryoet gjøres alltid når det har nådd blastocyststadiet (på dag 5-6 i utviklingen) på grunn av at evnen dets til å sette seg fast i livmorslimhinnen alltid vil være større da enn på et tidligere stadium.

Sikkerhet og effektivitet: utelukkelse av mer enn 600 – 3000 sykdommer

Når embryoene kommer fra en dobbel donasjon av kjønnsceller, kan man føle seg trygg på at donorene går gjennom den samme strenge utvelgelsesprosessen som alle våre andre donorer før de blir akseptert:

 • Strenge gynokologiske, fysiske og helsemessige kontroller (man utelukker donorer der donoren selv eller slektninger har en medisinsk historikk med nevrologiske, psykiske, endokrine, fordøyelsesrelaterte eller onkologiske sykdommer samt blodsykdommer o.l.).
 • Psykologisk vurdering av en klinisk psykolog, der donorens sosiale og psykologiske utviklingsnivå vurderes.
 • Screening for genetiske og smittsomme sykdommer:
 • Genetisk kompatibilitetstest (TCG): Analyse for å påvise de 600 – 3000 mest vanlige arvelige sykdommene.
 • Karyotype, cystisk fibrose, talassemi, fragil X-syndrom.
 • Seksuelt overførbare og serologiske sykdommer.

Oppbevaring av DNA

Ved behandlinger med embryoadopsjon og dobbel donasjon, lagrer vi hos Instituto Bernabeu donorenes DNA i 20 år. Dette kan være svært nyttig i tilfeller der genetiske analyser kan være nødvendige om barnet skulle bli sykt.

Den enkleste og mest effektive behandlingen av pasienter med reproduksjonsproblemer

Adopsjon av embryoer er den enkleste behandlingen, og vanligvis velger mange par denne behandlingen – eller behandling med dobbel donasjon – når andre har mislyktes. I mange tilfeller er dette den muligheten kvinnen har til å bli mor, spesielt hvis hun har prematur ovariesvikt, har kommet i overgangsalderen eller når stimulering av eggstokkene ikke virker; eller i de tilfellene der mannen har fertilitetsproblemer. Det er også en mulighet for kvinner som ønsker å få barn på egen hånd, lesbiske par eller kvinner som ønsker å adoptere men også oppleve hele svangerskapet selv.

Faser av prosessen

Prosentandel av oppnådde graviditeter ved behandling med adopsjon av nedfrosne embryoer 52%

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser

AKTUELL SITUASJON

COVID-19