fbpx

Konsultasjon og undersøkelse hos en uro-androlog

Konsultasjon og undersøkelse hos en uro-androlog
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

En høy prosentandel av reproduktive problemer skyldes faktorer hos mannen. Selv om dette er et faktum, undersøkes disse faktorene ofte ikke godt nok. Mange ganger gjøres kun en undersøkelse av sæden, hvilket ikke er tilstrekkelig – ofte kan en avvikende sædprøve komme fra sykdommer som igjen skyldes gener, kromosomer, infeksjoner eller til og med svulster. Derfor er det absolutt nødvendig at dette vurderes ved hjelp av egnede undersøkelser før en behandling med prøverørsbefruktning innledes. En slik undersøkelse har ikke bare som mål å optimalisere resultatene av befruktningen, men også å minimere risikoen for at disse avvikene på den mannlige siden overføres til barnet.

Inkludert i første konsultasjon for fertilitetspasienter

ASRM (American Society for Reproductive Medicine, «Amerikansk selskap for reproduktiv medisin») og EAU (European Association of Urology, «Europeisk urologiforening» mener at det er nødvendig med en fullstendig vurdering av mannen for par der årsaken til infertiliteten ikke er kjent, og i tilfeller der den kvinnelige faktoren har blitt korrigert men der paret fortsatt ikke oppnår graviditet. For å kunne stille en diagnose må man ha en detaljert og fullstendig pasienthistorikk, utføre undersøkelser med ultralyd og fysiske undersøkelser med utfyllende prøver, sædanalyse, hormonanalyse, kromosomanalyse og genanalyse, samt i noen få tilfeller en testikkelbiopsi.

Hos Instituto Bernabeu gjøres dette av et velrenommert team av uro-androloger, som sikrer en helhetlig vurdering av mannen ved problemer med infertilitet.

I tilfeller der det vurderes som nødvendig å granske den mannlige pasienten ut fra avvikende sædprøveresultater eller kliniske fakta, inkluderer vi også en uro-andrologisk undersøkelse og konsultasjon i den første konsultasjonen, uten ekstra kostnad.

Hvilken hjelp gir dette?

Undersøkelsesresultatene tas i betraktning når behandlingsstrategien skal fastsettes, overføring av eventuelle problemer hos mannen til barnet unngås og det kan også være til fordel for pasientens egen helse, i og med at avvik ved fertilitetsundersøkelser ofte kan være symptomer på andre sykdommer.  

Hvem utfører den fullstendige uro-andrologiske undersøkelsen?

Instituto Bernabeu har urologer som er spesialister på andrologi ved alle sine klinikker.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser