fbpx

Den første internasjonale enheten for kunstig intelligens (KI)

Enheten for Kunstig Intelligens har som formål å lede og koordinere forskning, utvikling og innovasjon basert på KI, som utføres i hele konsernet Grupo Instituto Bernabeu.

Den første internasjonale enheten for kunstig intelligens (KI)
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Det å være mor i det 21. århundret innebærer unike utfordringer og muligheter. Derfor er verdien av det som forskning og vitenskapelige og medisinske framskritt gir til pasientene av avgjørende betydning.
På Instituto Bernabeu føler vi oss fullstendig forpliktet til vitenskapen og medisinsk framgang. Satsingen på nyvinninger og innovasjon er en del av grunnvollene til vår institusjon. Et bevis på det er det fremragende arbeidet som gjøres av alle våre vitenskapsfolk og spesialister.

Opprettelsen av denne spesialenheten for KI anvendt på befruktningsmedisin svarer til vår måte å forstå nyskaping og vitenskapelig framskritt. Pasienten er alltid midtpunktet for alle våre avgjørelser og vi tror at teknologisk framskritt må gyldiggjøres grundig av våre spesialister på en tverrfaglig, vitenskapelig og koordinert måte. Bare slik vil vi være i stand til å gjøre innovasjon om til nyttige løsninger som kan komme pasienter over hele verden til gode.

ENHET FOR KUNSTIG INTELLIGENS

Spesialenheten for KI anvendt på befruktningsmedisin hos Instiituto Bernabeu er koordinert av doctor Jordi Suñol, gynekolog spesialisert i befruktningsmedisin, med ekspertbidrag fra doctor José Antonio Ortiz, biokjemiker og leder av enheten for medfødte feil, i tillegg til lederen av enheten for embryologi doctor Jorge Ten og fra embrylogen Leyre Herrero.

Sammen med sine fagteam har enheten som formål å lede og koordinere forskning, utvikling og innovasjon basert på KI som utføres i hele konsernet Grupo Instituto Bernabeu, der de gir en tverrfaglig og helhetlig forståelse som gjør det mulig å godkjenne, implementere og forbedre KI-baserte teknologiske løsninger med henblikk på å optimisere prosesser og tilby bedre resultater for pasientene.
Dette er et viktig steg for oss, og er et resultat av et grunnleggende engasjement som baserer seg på vår vitenskapelige løpebane og forskning innen kunstig intelligens. Vårt formål er at denne nye enheten skal bidra til at Instituto Bernabeu blir et internasjonalt forbilde, også innen feltet KI anvendt på befruktningsmedisin, der vi bidrar til framgang i vitenskapelig kunnskap på dette området og at teknologiens reelle fordelr blir overført til samfunnet.

BLI KJENT MED VÅRE EKSPERTER

Dr. Jordi Suñol
Gynekolog og medisinsk leder ved Instituto Bernabeu Mallorca

“I befruktningsmedisin kommer fagpersonens verdi foran teknologien. At vi har en enhet spesialisert i KI vil bidra til å øke kapasiteten til våre arbeidsressurser, både menneskelige og tekniske. Det vil gi oss muligheten til å tilby bedre svangerskapsrater og det vitenskapelige framskrittet vil være eksponentielt. Bidraget fra det kliniske helsepersonellet vil imidlertid være avgjørende og uerstattelig”.

Dr. José Antonio Ortiz
Biokjemiker og leder av enheten for medfødte feil

“KI tillater oss å prosessere og analysere datamengder som vi som mennesker ikke kan. Det tekniske framskrittet som KI gir, innebærer slik et virkelig skille. På laboratoriet for genetikk og molekylær biologi gir dette skiftet unike utfordringer og gjør det mulig for oss å komme fram til nyskapende og fullstendig personlige løsninger, da de baserer seg på den genetiske analysen av hver pasient”.

Dr. Leyre Herrero
Koordinator for Embryologi ved Instituto Bernabeu Madrid

“Den maskuline faktor har like stor innvirkningen som den femenine i suksessen til en fertilitetsbehandling. Teknologien kan hjelpe oss å oppnå dypere kunnskaper om den mannlige pasienten eller donoren, og iverksette forbedringer som bidrar til å oppnå suksess i hver behandling.”

Dr. Jorge Ten
Leder av enheten for embryologi ved Instituto Bernabeu

“Kunstig intelligens gjør at vi på en måte vi aldri har sett før kan komme oss nærmere den tredje pasienten i en fertilitetsbehandling: embroyet.

Vi er i stand til å utvelge embryoet med størst kapasitet for å lykkes med implantasjonen og vi ser nye parametre i beslutningsprosessen. KI vil endre arbeidsmåten på embryologilaboratoriet på kort sikt”.

KUNSTIG INTELLIGENS ANVENDT PÅ FERTILITET

Avisen LA RAZÓN framhevet nyheten om KI i fertilitetens tjeneste: «Det hjelper deg å velge det beste embryoet».

En studie fra IB, som bidrar til å avdekke uforventede svar ved eggstimulering gjennom kunstig intelligens, utvalgt som muntlig forelesning på ESHRE 2023.

En forskningsstudie fra IB om bruken av kunstig intelligens for utvelgelse av embryo blir trukket fram på verdens viktigste kongress om fertilitet.

Instituto Bernabeu griper an KI og framtida for IVF-laboratoriet på Seminaret for Innovasjon og Framtid for Assistert Befruktning.

Det vitenskapelige tidsskriftet American Journal of Obstetrics and Gynecology publiserer en studie fra IB som fastsetter en modell for kunstig intelligens for å forutse kromosomendringer i IVF-embryoer.

Medisinsk meddirektør, Andrea Bernabeu, drøfter prosjektene for innovasjon innen kunstig intelligens ved Instituto Bernabeu på samlingen Alcsofting-ITI.

Doktor Bernabeu tar for seg bruken av KI anvendt på befruktningsmedisin på det Europeiske Forum for Kunstig Intelligens avholdt i Alicante.

Instituto Bernabeu presenterer på den europeiske kongressen ESHRE en forskningsstudie for å identifisere årsakene til biokjemisk abort med kunstig intelligens.

Den Spanske Fertilitetsforeningen utmerker med andreprisen for Beste Kliniske Kommunikasjon en studie som forutser embryoimplantasjon med kunstig intelligens.

Kunstig intelligens for å forutsi om man vil oppnå svangerskap.

Kunstig intelligens og assistert befruktning.

Forskere ved Instituto Bernabeu utvikler en KI-algoritme for å forutsi kromosomendringer i embryoet før en IVF.

En forskningsstudie ved Instituto Bernabeu anvender kunstig intelligens for å forutse mosaikk og aneuploide embroyer.

Alicante avslutter kongressen for internasjonale eksperter innen befruktningsmedisin med fokus på kunstig intelligens.

Rafael Bernabeu: “En grundig diagnose, de nødvendige avgjørelsene og en korrekt planlegging gir kortere svangerskapstid”.

Alicante vil være vitenskapelig midtpunkt innen reproduktiv medisin i det tredje internasjonale ekspertmøtet hos Instituto Bernabeu.

Instituto Bernabeu oppretter den første internasjonale enheten for KI anvendt på befruktningsmedisin.

BILDEGALLERI

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser