fbpx

Alenemorskap ved eget valg

Et personlig valg for å bli mor uten partner ved å ty til sikkerheten som assistert befruktning gir.

Alenemorskap ved eget valg
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Alenemorskap ved eget valg: en sosial forandring

De sosiale endringene de siste årene, spesielt i arbeidslivet , har gjort at mange kvinner har opplevd i de siste årene av sin reproduktive alder, å være i en situasjon uten en partner med tilstrekkelig stabilitet til å takle en så viktig beslutning som å få et barn.

Vi lever i en tid med mange konflikter som skyldes at par med barn går fra hverandre. I tillegg har også samfunnets aksept for disse mødrene økt. Uforstående avstandtagen har veket plass for forståelse, aksept og, i mange tilfeller, beundring for dette personlige valget.

Å bli mor alene med Instituto Bernabeu: En helt spesiell omsorg

Ved Instituto Bernabeu har vi ikke forblitt uberørte av dette fenomenet, og helt fra begynnelsen forsto vi de spesielle omstendighetene rundt disse pasientene. Vi har alltid forstått at det var behov for å gi mer enn bare en assistert befruktningsbehandling med høy suksessrate. Disse kvinnene kommer til konsultasjonen etter en tøff refleksjonsprosess. Det er ikke en lett avgjørelse å ta, og helt fra begynnelsen trenger de støtte og forståelse. Også i utførelsen av behandlinger med sæd fra banken er der spesielle forhold for kvinner uten partner.

I tillegg til den harde prosessen med utvelgelse og valg av donorer, tilbyr vi moren et utvalg av teknikker for assistert inseminasjon eller prøverørsfertilisering. De spesielle omstendighetene i hvert enkelt tilfelle, følelsesmessige, økonomiske, og arbeidssituasjon vil føre til at pasienten bestemmer seg for den ene eller den andre teknikken.

Vårt mål er klart; å gjøre at veien som kvinnen må gå fra beslutningen tas om å bringe frem barnet alene og fram til fødselen av barnet hennes blir så kort og behagelig som mulig.

Våre sæddonorer: et svært nøye valg

Et best mulig valg av donor etter en svært omfattende medisinsk og fysisk undersøkelse og tester av kompatibilitet med mottakeren

Tilliten pasientene våre viser oss gir oss et stort ansvar. Derfor er valget av riktig donor for deg en svært omfattende prosess for oss der vi undersøker alle mulige aspekter, langt utover det vi er pålagt av lovgivningen. De aller fleste mulige sæddonorene består ikke de strenge psykologiske, genetiske og medisinske kravene de testes mot for å se om de er egnede. Bare de best egnede blir innlemmet i sædbanken vår: Bare 9 % av kandidatene til å bli sæddonorer.

Vitenskapelige og teknologiske fremskritt har gitt oss nye undersøkelser, som vi gjør i tillegg for å tilby en enda større grad av sikkerhet. I løpet av de siste årene har vi blant annet lagt til undersøkelser av seksuelt overførbare sykdommer, genetisk analyse for å påvise de 600 eller 2500 mest alvorlige arvelige sykdommene og blodanalyse ved hjelp av PCR, som siden den gir resultatet raskt gjør det mulig å gjøre en ny serologisk vurdering på tidspunktet donasjonen skjer. Alt dette uten tillegg i behandlingskostnaden.

Teknikker for assistert befruktning for å oppnå graviditet alene

Kunstig befruktning med sædceller fra donor

Kunstig befruktning betyr at sædceller blir satt inn i livmoren for å oppnå graviditet på en naturlig måte, med befruktning inne i egglederne. Verken anestesi eller bedøvelse er nødvendig, og det er ikke smertefullt. Ved Instituto Bernabeu gjør gynekologen en forhåndsvurdering av når det er optimalt å utføre dette. Det er ikke alltid nødvendig å stimulere eggstokkene farmakologisk. Ved kunstig befruktning kan man be om en undersøkelse for å fastslå eggledernes permeabilitet. 15 dager etter inseminasjonen tas graviditetstesten. Mer informasjon 

Prøverørsbefruktning (IVF) med sædceller fra donor

IVF er den vanligste prosedyren innen reproduktiv medisin. Instituto Bernabeu utformer en personlig tilpasset behandling gjennom protokoller som vurderer mange ulike faktorer, blant andre alderen, din ovarialreserve, opplysningene i din medisinske historikk, undersøkelser som er gjort samt i enkelte tilfeller en genetisk undersøkelse av eggcellene. Alt dette har som mål å unngå unødvendig medisinering og å gi de riktige dosene med hormoner for å høste et hensiktsmessig antall eggceller. I laboratoriet blir eggcellene befruktet med sædceller fra en anonym donor, og vanligvis settes ett enkelt embryo inn i livmoren. De resterende embryoene fryses ned, noe som gjør det mulig å bli gravid flere ganger etter bare én behandling. Etter at eggcellene er befruktet gjøres overføringen til livmoren vanligvis på blastocyttstadiet, når embryoet er mellom fem og seks dager gammelt.

IVF muliggjør genetisk preimplantasjonsdiagnostikk (PGD, også kalt PGTA), en test som gir informasjon om embryoets kromosomprofil og som dermed gjør det mulig å velge de best egnede embryoene for overføringen til moren. Dette reduserer risikoen for å få barn med genetiske sykdommer, og for å gjennomføre resultatløse behandlinger som ender med implantasjonssvikt og spontanaborter. Mer informasjon 

IVF med dobbel donasjon

Dette er å bruke kjønnsceller som kommer fra en eggcelledonor og en sædcelledonor. Embryoet implanteres i blastocystfasen. På grunn av de omfattende kontrollene som gjøres av donorene, er dette den teknikken som har størst prosentvis sjanse for å lykkes. Mer informasjon

Adopsjon av et embryo

Dette er et annet alternativ for kvinner som må benytte seg av donerte eggceller og sædceller.  Vanligvis kommer embryoet fra en tidligere syklus med dobbel donasjon. Derfor er dette alternativet rimeligere. Den forberedende behandlingen for å motta embryoet er enkel. Mer informasjon

Assistert befruktning

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser