fbpx

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Dobbel donasjon er den behandlingsformen innen assistert befruktning som gir best resultater. Den består i overføring av embryoer som har utviklet seg etter at donerte eggceller har blitt befruktet med sædceller fra en donor

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hva er prøverørsbefruktning (IVF) med dobbel donasjon?

Dette består i å utføre en IVF-behandling der kjønnsceller som kommer fra en eggcelledonor og en sædcelledonor danner et embryo, som i blastocystfasen implanteres i mottakerpasienten. Både donorenes og mottakernes er anonyme og deres identiteter vil være fullstendig konfidensielle, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dobbel donasjon er den teknikken for assistert befruktning med størst prosentvis sjanse for å lykkes. En av grunnene til dette er Instituto Bernabeus omfattende innledende prosesser med strenge kriterier for å velge donorer, der mer enn 600-3000 genetisk overførbare sykdommer elimineres. Samtidig gjør vi en psykologisk evaluering og vurderinger av både generell og reproduktiv helsetilstand, fruktbarhet og genetikk. Donorene er også unge, og sammen reduserer disse faktorene i betydelig grad muligheten for abort, misdannelser eller genetiske avvik.

Dobbel donasjon ved Instituto Bernabeu

Instituto Bernabeu har vært et referansepunkt for kjønnscelledonasjon siden 1992, hovedsakelig på grunn av at vi forplikter oss til følgende:

FIV de doble donación de gametos

Enerett

Alle eggcellene som fås fra donoren brukes i behandlingen. Minst 8 modne eggceller, i gjennomsnitt 10. På grunn av dette er det svært vanlig at flere embryoer oppnås.

FIV de doble donación de gametos

Blastocyster

Ved dobbel donasjon gjøres alle overføringer med embryoer på blastocyststadiet. I denne fasen i embryoets utvikling er sannsynligheten for at det fester seg i livmoren større enn ved overføringer på et tidligere stadium. Hvis overføringen likevel ikke lykkes, forplikter vi oss til å gi deg en ny behandling uten tillegg i prisen.

FIV de doble donación de gametos

Egen bank

Vi benytter oss av et eget donorprogram. For sædceller har vi brukt vår egen sædbank siden 1985, som var en av de første formaliserte og legaliserte sædbankene i Europa. Dette lar oss ha en streng kontroll av sporing og overholdelse gjennom hele donasjonsprosessen, og i tillegg større fleksibilitet siden vi ikke har ventelister.

FIV de doble donación de gametos

Lignende fenotype (fysiske trekk)

Vi vurderer nøye donorenes fysiske trekk for å tildele mottakere donorer som ligner dem fysisk så mye som mulig. Hovedsakelig ser klassifikasjonen på ansiktsform, hudfarge, hårtype og -farge, øyenfarge, høyde, vekt, blodtype, rhesusfaktor o.l.

FIV de doble donación de gametos

Strenge medisinske, psykologiske og genetiske utvelgelseskrav

I tillegg til at kravene i den spanske loven om assistert befruktning må være overholdt for at donasjoner kan utføres, benytter Instituto Bernabeu seg av strenge kontroller slik at pasientene våre kan være sikre på at donorene har gått gjennom de strengeste medisinske, genetiske, psykologiske og sosiokulturelle vurderingene før de har blitt godkjent for å delta i donasjonsprogrammet vårt.

FIV de doble donación de gametos

Alder

Gjennomsnittsalderen for våre donorer av eggceller er 24 år, og de er aldri mer enn 33 år. Sæddonorene er aldri mer enn 35 år.

-Medisinsk vurdering og evaluering av medisinsk historikk for donoren og nære slektninger

-Gynekologisk undersøkelse

-Psykologisk undersøkelse

-Genetisk undersøkelse

Bare 22 % av eggcelledonorer blir godtatte etter å ha bestått disse prøvene. For sædcelledonorer er tallet bare 9 %, hovedsakelig på grunn av krav til sædkvalitet (mobilitet, motilitet og konsentrasjon).*

(*) Målinger fra første kvartal av 2019 av 510 kvinnelige og 500 mannlige kandidater.

Fase 1

1 dag

Det første besøket

Det første besøket

Gjennomføring av en behandling med eggdonasjon er en beslutning av stor betydning og bør tas med all informasjon tilgjengelig. Det er derfor deres ansvarlige lege vil forklare dere i detalj om de mulige alternativene og de mest relevante aspektene ved slik behandling.

Det er viktig at du får detaljert informasjon om forhold knyttet til donor, både når det gjelder det juridiske rammeverket, og for utvelgelsesprosessen for å akseptere kandidater som donorer. Heldigvis er den spanske lovgivningen svært tydelig og skaper en ramme av rettssikkerhet som tillater å utføre disse behandlingene på en enkel måte.

Dere vil også bli forklart prosessen med utvelgelse av den beste donoren i deres tilfelle basert på fysiske og kliniske karakteristikker.

Under dette besøket, og etter at man har bestemt seg for gjennomføring av behandlingen og man er i ferd med å starte opp, vil alle nødvendige stadier for behandlingen bli grundig forklart. Forberedelsene for å motta embryoner er en mye enklere prosess enn  in vitro fertilisering (IVF) da det ikke er nødvendig med daglige injeksjoner, og også at antall besøk for ultralydkontroll er begrenset. På dette tidspunktet er vi også i stand til å gi dere en omtrentlig dato for behandlingen.

På slutten av deres intervju med gynekologen, vil dere møte deres PA å fullføre alle medisinske og juridiske krav (underskrift for samtykke) og motta de nødvendige reseptbelagte medisinene så vel som riktige og detaljerte instruksjoner for bruk.

Denne første konsultasjonen ledsages også av et personlig møte med en klinisk psykolog fra avdelingen vår for eggdonasjon, som vil forklare deg prosessen for tildeling og utvelgelse av den best egnede eggcelledonoren og svare på alle spørsmålene du måtte ha om dette.

Etter at du har bestemt deg for å gå i gang med behandlingen, vil du uten tillegg i prisen og på frivillig basis ha tilgang til en personlig konsultasjon med vår spesialiserte kliniske psykolog, som vil forberede deg på de emosjonelle stadiene som ledsager de ulike fasene av den reproduktive behandlingen slik at du kan håndtere dem med trygghet.

Se video
Design og synkronisasjon av behandlingen

Design og synkronisasjon av behandlingen

Fra det øyeblikket du har fått lagt fram forslag om behandling med dobbel donasjon og bestemmer deg for å gjennomføre den, begynner en prosess der alle avdelinger ved IB samarbeider for å gi deg en personlig tilpasset behandling med så gode muligheter til å lykkes som mulig.

Fase 2

15/35 dager

Forberedelse av livmorhulrommet for mottak av embryonet

Forberedelse av livmorhulrommet for mottak av embryonet

“Hinnen” i livmoren der embryonet skal feste seg og deretter implantere seg for at man kan oppnå graviditet kalles endometriet.

Denne «hinnen» må være forberedt og synkronisert med embryonet slik at vi må gi medisiner som sender de riktige signalene til livmoren slik at dennes «respons» blir optimal.

Heldigvis er forberedelsesprosessen svært enkel da det ikke er nødvendig med daglige injeksjoner eller analyser eller hyppige besøk.

De nødvendige medisinene for behandlingen gis oralt eller transdermalt (plaster) og har veldig høy toleranse, da hormonnivåene som vi prøver å oppnå er svært like de i en naturlig syklus.

Etter at eggcellene er mottatt fra donoren, begynner man å gi progesteron vaginalt. Tidspunktet da dette gis er meget viktig fordi det «sender» et signal til endometrium for at det skal være mottakelig ved tidspunktet for overføringen, dvs. markere riktig synkronisering mellom embryoet og livmoren.

Gjennom hele prosessen, vil du motta et nøyaktig og detaljert skriv om hver og en av forberedelsestrinnene. Likevel står vårt team til din disposisjon slik at du ikke må nøle med å si fra dersom du har spørsmål angående prosessen.

Se video
Valg av aktuell eggcelledonor

Valg av aktuell eggcelledonor

Vi begynner den omfattende prosessen for å velge sæd- og eggcelledonorer for å sikre pasientene våre maksimal kvalitet og best mulige resultater, og har hele tiden i mente at den tilliten pasientene viser teamet vårt gir oss et stort ansvar. Etter å ha gått gjennom grundige undersøkelser:

den psykologiske utredningen, de medisinske, gynekologiske og genetiske undersøkelsene samt en negativ screening for de mest vanlige overførbare sykdommene – blir kandidaten godkjent som eggcelledonor. I tillegg til å gå gjennom de samme medisinske undersøkelsene av genetikk som eggcelledonoren, må sædcelledonoren overholde Instituto Bernabeus strenge krav til spermiekonsentrasjon, mobilitet og motilitet samt passere nedfrysningstesten. Et av kravene er en sædkonsentrasjon på 80 millioner (WHO, Verdens helseorganisasjon, anslår 15 millioner til å være det normale).

Helt uten ekstrakostnader gjennomgår donorene en genetisk bærertest (TCG) av de 600 vanligste arvelige sykdommene med de største helsemessige konsekvensene.

Mottakerparet har på et tidligere tidspunkt informert oss og sine blodtyper og de viktigste fysiske karakteristikkene (vekt, høyde, hudfarge, øyne, hår, etc.), og har lagt ved et bilde for å lette den fysiske likheten. Ikke i noe tilfelle, i følge spansk lovgivning, kan man kjenne til identiteten til foreldrene eller eggcelledonoren, men vi vil gi dere en rapport om de medisinske og genetiske studiene som er utført, samt alderen i tilfelle de kan være nødvendig i fremtiden. Likeledes, forvarer vi arvestoffet (DNA) i 20 år for tilfeller der det kan være behov for en avansert komparativ genetisk studie av fremtidige barn.

Se video
Eggstokkstimulering av eggcelledonor

Eggstokkstimulering av eggcelledonor

Parallelt med terapien som har begynt med å forberede endometriet av mottakermoren, begynner stimulering av eggstokkene av donoren. Denne stimuleringen er nøkkelen for å oppnå et positivt resultat. Å få størst mulig antall av ubefruktede egg er viktig, men enda viktigere er deres kvalitet.

Fase 3

1 dag

RETRIEVING THE DONOR’S EGGS

RETRIEVING THE DONOR’S EGGS

På det optimale tidspunktet fortsetter man så i operasjonsrommet under sedering med uthenting av eggene fra eggcelledonoren. Hos Instituto Bernabeu garanterer vi våre mottakerpasienter minst 8 modne eggceller, der gjennomsnittet er 11.

Utvelgelse av sædceller

Utvelgelse av sædceller

Samtidig blir sæden fra donoren tint opp. Sædprøven kapasiteres i laboratoriet for å maksimere befruktningsevnen.

In vitro fertilisering

In vitro fertilisering

I det embryologiske laboratoriet utføres så selve befruktningen, der eggcellen befruktes av sædcellen ved bruk av ICSI-metoden, som består i å velge ut en sædcelle som settes direkte inn i eggcellen.

Resultatet av befruktningen (dag 1 av det embryoniske liv) vil bli observert ca. 18 timer senere. Da vil vi vite hvor mange av eggene som er blitt befruktet normalt, som er lik antall embryoer.

Utvidet informasjon

Se video
Begynne med progesteron

Begynne med progesteron

 Som i en naturlig syklus, på befruktningstidspunktet må vi inkludere progesteron i morens medisiner. Dette stoffet, dersom hun er gravid, er svært viktig, fordi det vil være nødvendig for fosteret i løpet av de første månedene av svangerskapet fram til morkaken produserer stoffet selv i tilstrekkelige mengder.

Fase 4

3/5 days

Embryokultur

Embryokultur

Etter befruktningen starter utviklingen av embryoene, som foregår i inkubatorer med et vekstmedium som gir dem det de trenger for å vokse. Embryoene kontrolleres i løpet av vekstprosessen.

Veksten evalueres regelmessig, siden ikke alle menneskelige embryoer når blastocyttstadiet.

Man må være oppmerksom på at ikke alle eggceller befruktes, og at ikke alle som blir befruktet utvikler seg til levedyktige embryoer. Noen embryoer vil være av god og noen av dårlig kvalitet, og hos andre stanser utviklingen.

75 % av embryoene i donasjonssyklusene våre kommer til blastocyststadiet, og derfor gjøres 100 % av embryooverføringene mellom dag 5 og 6.

Se video
Fase 5

1 tag

Embryooverføring

Embryooverføring

Når blastocyttstadiet er nådd gjøres overføringen av embryoet. Dette er et avgjørende punkt i behandlingen. Det består i å plassere embryoet i morens livmor. Ultralydkontroll av underlivet benyttes under overføringen. Vi plasserer vekstmediet, som inneholder embryoet, inne i livmoren. Det er en smertefri og kort prosess.

Den utføres på en hensynsfull måte under rolige forhold og med hensyn til hvor ømfintlig embryoet er.

Embryoene som ikke har blitt implantert og som man fortsatt ønsker å oppbevare, blir etter forglassing overført til forvaring. Etter identifikasjon blir de lagret på et eget sted i de kryogeniske tankene i laboriatoriene våre. For å gi fullstendig sikkerhet oppbevares ikke engang andre prøver på det samme stedet, og heller ikke materiale fra andre pasienter, slik at de er vernet mot mulig kryssforurensning og unøyaktigheter.

Se video
Nedfrysning av embryoer

Nedfrysning av embryoer

Det er svært vanlig at flere embryoer når blastocyttstadiet etter en behandling med dobbel donasjon, og da blir de som ikke overføres med én gang nedfrosset ved hjelp av forglassing.

Fase 6

10/12 dager

Graviditetstest

Graviditetstest

13–14 dager etter at progesteronbehandlingen har startet undersøker man om graviditet er oppnådd eller ikke: Et embryo under utvikling produserer et hormon som heter beta-hCG, som overføres til moren og som derfor vil finnes i morens blod. Dette er det første livstegnet fra embryoet.

Hvis graviditet ikke oppnås, vil de medisinsk ansvarlige som var involverte i behandlingen vurdere årsakene til dette og gi en anbefaling om hva som kan gjøres videre. Vi vil avtale tid med pasienten for å gi denne medisinske vurderingen.

Se video
Fase 7

15 days later

Ultralyd for riktig kontroll av svangerskapet

Ultralyd for riktig kontroll av svangerskapet

Etter en graviditetstest med positivt resultat, vil en ultralydundersøkelse gjøres etter ca. to uker. Hvis dette gjøres før kan det føre til uklarhet og usikkerhet, siden resultatene i de fleste tilfeller ikke vil være utvetydige.

FIV de doble donación de gametos

Genetisk kompabilitetstest (TCG) av begge donorene

Vi ønsker å sikre den fremtidige babyen en god helse, og derfor utfører vi den mest fullstendige undersøkelsen (av over 600 eller 3000 genetisk overførbare sykdommer, avhengig av type) for å identifisere recessive sykdommer (mer enn 600 arvelige sykdommer) hos begge donorene uten tillegg i prisen (denne kalles også Carriermap®, CarrierDNAinsight® eller Recombine®).

FIV de doble donación de gametos

Oppbevaring av kjønnscelledonorenes DNA

Vi lagrer donorenes DNA i 20 år i tilfelle det i fremtiden skulle bli nødvendig å utføre ytterligere genetiske undersøkelser, alltid etter samtykke fra donorene.

FIV de doble donación de gametos

Rapportering av resultater

Resultatene av behandlingene vi utfører revideres av to eksterne selskaper, Applus og Instituto Fidelitas, og rapporteres hvert år til SEF (Sociedad Española de Fertilidad, «Spansk selskap for fertilitet»).

Behandlingens varighet ved dobbel donasjon

Med dobbel donasjon av kjønnsceller vil behandlingen vare ca. mellom 6 og 8 uker. Dette er den tiden som trengs for å velge de mest passende donorene og forberede syklusen med stimulering av eggstokkene. Etter at eggcellene er høstet, er neste steg prøverørsbefruktningen med sæd fra donoren. Embryoene overføres til mottakerpasienten etter at de har nådd blastocystfasen, og embryoer som ikke har blitt implantert fryses ned med forglassing. Etter overføringen bør man vente mellom 8 og 10 dager før graviditetstesten gjennomføres. 

Epigenetikk og kjønnscelledonasjon

Epigenetikk er en vitenskap som tar utgangspunkt i studier av hvordan visse miljømessige faktorer, og også morens livsstil når det gjelder kosthold og vaner som f.eks. røyking, alkoholinntak og mosjon, kan påvirke hvordan visse gener kommer til uttrykk i praksis. Dette betyr at moren som går gravid også vil påvirke sitt fremtidige barns utvikling ved å påvirke hvordan visse genetiske faktorer kommer til uttrykk.

Suksessrater for eggcelledonasjon ved Instituto Bernabeu 2021

Positiv graviditets grad 3 sykluser kumulativt 94,1%
Positiv graviditetsrate (inkludert overføringer av nedfryste embryoner) 92,6%*
Ovodonación. Donación de óvulos anónima Ferske donasjoner

94%

(Vi synkroniserer fersk donasjon, bortsett fra der det eksisterer et annet ønske fra mottakerpasienten)

Eggdonasjonssykluser med nedfrysning av embryoer (gjennomsnittlig 2,3 blastocyster per syklus)

89,7 % MED ET GJENNOMSNITT PÅ 3,8 BLASTOCYSTER
Ovodonación. Donación de óvulos anónima Overføringer dag 5-6 (blastocyst) 100%
Embryuoner som når blastocyst-fasen (inkluderer mannfaktor) 76,4%
Ovodonación. Donación de óvulos anónima Donerte eggceller Vi garanterer et minimum på 8 og et gjennomsnitt pr. syklus på 10
ovodonación instituto bernabeu Den mest omfattende screening av alle våre donorer

Største nøyaktighet:

– Psykologisk, fysisk, gynekologisk og fertilitetsvurderinger.

– Full analyse: CBC, serologi (HIV, hepatitt B og C, syfilis, etc.), karyotype, cytomegalovirus, x-fragilt, α-talassemi, β-talassemi, spinal muskelatrofi og ikke-syndromisk døvhet (GJB2), elektrokardiogram , screening 10 STD.

Ovodonación. Donación de óvulos anónima Analyse av 600/3000 autosomale recessive sykdommer (TCG: genetisk analyse i bærere av sykdommer)

For alle våre eggcelledonorer. Gratis for pasienten. Dette gjør det mulig for oss å identifisere tilstedeværelsen av 555 gener som er forbundet med mer enn 600 sykdommer, eller 2306 gener som er årsak til mer enn 3000 arvelige sykdommer.
Mer info

*Valgfri: Gir også muligheten til å sammenligne TCG-analysen med den fremtidige faren for å unngå at barnet får dem.

Ovodonación. Donación de óvulos anónima Spissteknologi ved behandlingen gratiso (der det indikeres medisinsk)
  • ICSI (inseminasjon av sædcelle ved cytoplasmainjeksjon)
  • Lang blastocystdyrking
  • Sædecellevalg ved MACS
Ovodonación. Donación de óvulos anónima Graviditetsgaranti 100%

Valgfritt (underlagt medisinske kriterier)Mer info

 

 

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser