Avdeling for Behandling av Lav Ovarierespons

Antallet og kvaliteten på oocytter faller med alderen, slik at naturlig unnfangelse er vanskeligere, og noen ganger feiler konvensjonelle assisterte reproduksjonsteknikker.

Avdeling for Behandling av Lav Ovarierespons
 • Vil du motta mer informasjon?

  Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hva er eggstokkresponsen?

Når vi utfører en IVF-behandling, er en av de viktigste fasene stimuleringen av eggstokkene. I en periode på mellom 7 og 12 dager får pasienten medikamenter for å oppnå flere egg som skal befruktes etterpå. Antall egg som oppnås er det vi kaller respons på stimuleringen. Dette er gjort for å oppnå et tilstrekkelig antall oocytter som gir oss en gunstig embryo prognose. Generelt betrakter vi over fem oocytter et tilstrekkelig antall.

Pasienter som får samme dose medisinering, kan ha svært forskjellige responser, og noen ganger er det oppnådde antall oocytter så lavt at sjansene for suksess blir sterkt redusert. Vi snakker dermed om lav eggstokkrespons.

Be om budsjett

Hva er eggstokkreserven?

Kvinnen er født med alle oocytteene som hun vil ha til rådighet i løpet av livet. Over tid vil disse oocytene forbrukes helt til det ikke finnes flere når overgangsalderen kommer.

Ved eggstokkreserver forstår vi antall levedyktige oocytter som en kvinnes eggstokker inneholder til enhver tid. Denne reserven gir antall egg vi kan få i en In Vitro Fertiliserings-behandling (IVF). De to mest pålitelige markørene for måling av eggstokkreserven er telling av antralfolikker ved ultralyd og bestemmelse av Anti Müllersk Hormon.

Selv om lav reserve er den viktigste årsaken til lav respons, kan det også forekomme hos kvinner med normal eggstokkreserve.

Hvorfor eksisterer et lavt ovariereservoar?

Som vi har nevnt tidligere reduseres ovarialreserven gradvis med alderen til det ikke finnes fler. Derfor er alderen den viktigste risikofaktoren for en lav reserve. Imidlertid har ikke alle kvinner med samme alder lignende reserver. Det er store variasjoner, og noen kvinner har lave reserver allerede i tidlig alder, mens kvinner over 40 kan ha normale reserver med høy respons på ovariestimulering og derfor et høyt antall oocytter i IVF-behandlinger. Dette skyldes hovedsakelig miljøfaktorer, men fremfor alt er det genetisk betinget.

Bernabeu-Instituttets Avdeling for Lav Ovarierespons utvikler for tiden forskningsprosjekter for genetisk å karakterisere kvinner som vil miste deres ovariereserve raskere, blant andre forskningslinjer.

Hvorfor er problemet med dagens lave ovarierespons så viktig?

De sosiale endringene de siste årene har gjort at kvinnen har sett seg tvunget til å utsette tidspunktet for å bli mor. Fra fylte 35 år er ikke bare eggstokkresponsen mindre, men det er også en betydelig og progressiv reduksjon i oocytkvaliteten. Forholdet mellom alder og eggstokkreserve gjør at vi i økende grad har flere pasienter med lav respons på stimulering og derfor en dårlig prognose ved in vitro fertilisering. Hos disse pasientene, som vi kaller Low Responders, er det mest avgjørende å utføre en korrekt evaluering og definere de beste strategiene for å øke sjansene for å lykkes.

[galeria id=imagen_respuesta_ovarica plantilla=responsive]

Den uavhengige Avdeling for Lav Respons Instituto Bernabeu

På Instituto Bernabeu tar vi denne utfordringen innen reproduktiv medisin for å favorisere pasientens svangerskap med egne egg, og skape den første banebrytende spanske avdelingen for å behandle diagnoser med lav respons, etter å ha behandlet par fra mange land i verden.

Denne tverrfaglige enheten, består av fakultetspesialister innen reproduktiv medisin, molekylærbiologi, genetikk og reproduksjonsbiologi, rettet mot omsorgen for disse parene som kombinerer assistanse- og forskningsoppgaver for å kunne tilby individuell behandling til hver pasient.

Hva er tverrfaglig tilnærming i avdelingen for lav ovariereserve?

I denne avdelingen analyseres og diskuteres hvert tilfelle av en spesialisert gruppe fagfolk. Ved å ha IB´s avdeling for lav ovarierespons i ryggen gis pasienten tilgang til de siste nyvinningene innen diagnose og behandling: spesifikke og state-of-the-art laboratorietester, 4D gynekologisk ultralyd for ovarie- og uterine vaskulære studier, genetiske prognostiske markører, Array-CGH, blant andre tester for å designe den personlige strategien som optimaliserer parets sjansene for å lykkes.

Teknikker for eggstokkforyngelse

 • Tilførsel til livmoren av blodplateberiket plasma (PRP) fra pasienten selv, for å stimulere til aktivering av «sovende follikler» og øke mulighetene for å høste eggceller fra pasienter med lav ovarialreserve.
 • Aktivering av eggstokkene gjennom fragmentering og autotransplantasjon av overflatevev fra eggstokkene for å få en ovarierespons i pasienter med ovariesvikt eller tidlig overgangsalder.

Fordeler med IB´s Avdeling for Lav Ovariereserve

Å ha de beste fagfolkene og de mest avanserte diagnostiske teknikkene gjør det mulig å definere de mest hensiktsmessige strategiene for hvert tilfelle.

Vår avdeling har gjennom de siste årene utviklet og perfeksjonert de mest innovative stimuleringsprotokollene. Alle teknikker fra adjuvansbehandlinger for å forbedre ovariefølsomheten for lutealfase-stimulering, gjennom akkumulering av forglassede oocytter eller bruk av myke protokoller, er implementert og resultater oppnådd hos pasienter som ellers ville være henvist til oocyttdonasjon.

På den annen side har erfaringen i håndtering av komplekse saker gjort oss flinkere til å forstå den psykologiske belastningen hos pasienter med lav respons, og dermed ha en økt følsomhet overfor deres situasjon, og derigjennom forbedre den følelsesmessig omsorgen.

Forskningsframskritt innen Lav Ovariereserve 

Bernabeu Institute, gjennom Avdelingen for Lav Ovarierespons, er en pioner i forskning på dette feltet. Som et resultat av denne forskningsinnsatsen ble vår institusjon tildelt en pris i 2012 av American Society of Reproductive Medicine (ASRM) for et arbeid på genetisk polymorfisme hos kvinner med lav respons. Deretter ble ve den første i verden til å utvikle konseptet med farmakogenetikk anvendt på ovariestimulering med innføring av en ny test kalt IBgenFIV.

For tiden fokuserer forskningslinjene på tre grunnleggende aspekter:

 • Studien av de genetiske faktorene som betinger eggstokkens aldring og dermed utvikle prediktive modeller som hjelper kvinner å planlegge sitt reproduktive liv.
 • Fremskritt i farmakogenetikk som gjør det mulig å tilpasse stimuleringsprotokollene i henhold til pasientens genetiske profil for å forbedre responsen i forhold til hormonene.
 • Utforske nye former for stimulering ved kliniske studier hos pasienter med lav respons, for eksempel nye studier i lutealfasen.
 • Å tilføre livmoren blodplateberiket plasma (PRP) fra pasienten selv for å stimulere til aktivering av «sovende follikler» og øke mulighetene for å høste eggceller.

Fullstendig Studie 1 dag

Vår høye grad av spesialisering hos pasienter med lav ovarierespons gjør at vi kan konsentrere alle spesialister som er involvert i studiet under pasientens medisinske besøk, slik at man på en enkelt dag kan utføre alle diagnostiske tester som er nødvendige for analyse og personlig utforming av behandlingen.

     Maternal profil:

 • Genetisk risikoprofil for lav ovarierespons. IBgen FIV
 • Anti Müllersk hormon
 • Karyotype
 • Fragilt X
 • Høyoppløselig ultralyd
 • Personlig analyse av din medisinske historikk

 • Vurdering av spesialist innen lav ovarialreserve
 • Etterfølgende konsultasjon med en spesialist for vurdering og utforming av behandlingsplanen (mulighet for videokonferanse)

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser

AKTUELL SITUASJON

COVID-19