fbpx

Avdeling for Behandling av Lav Ovarierespons

Antallet og kvaliteten på oocytter faller med alderen, slik at naturlig unnfangelse er vanskeligere, og noen ganger feiler konvensjonelle assisterte reproduksjonsteknikker.

Avdeling for Behandling av Lav Ovarierespons
 • Vil du motta mer informasjon?

  Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

 • DD slash MM slash YYYY
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hva er eggstokkresponsen?

Når vi utfører en IVF-behandling, er en av de viktigste fasene stimuleringen av eggstokkene. I en periode på mellom 7 og 12 dager får pasienten medikamenter for å oppnå flere egg som skal befruktes etterpå. Antall egg som oppnås er det vi kaller respons på stimuleringen. Dette er gjort for å oppnå et tilstrekkelig antall oocytter som gir oss en gunstig embryo prognose. Generelt betrakter vi over fem oocytter et tilstrekkelig antall.

Pasienter som får samme dose medisinering, kan ha svært forskjellige responser, og noen ganger er det oppnådde antall oocytter så lavt at sjansene for suksess blir sterkt redusert. Vi snakker dermed om lav eggstokkrespons.

Hva er eggstokkreserven?

Kvinnen er født med alle oocytteene som hun vil ha til rådighet i løpet av livet. Over tid vil disse oocytene forbrukes helt til det ikke finnes flere når overgangsalderen kommer.

Ved eggstokkreserver forstår vi antall levedyktige oocytter som en kvinnes eggstokker inneholder til enhver tid. Denne reserven gir antall egg vi kan få i en In Vitro Fertiliserings-behandling (IVF). De to mest pålitelige markørene for måling av eggstokkreserven er telling av antralfolikker ved ultralyd og bestemmelse av Anti Müllersk Hormon.

Selv om lav reserve er den viktigste årsaken til lav respons, kan det også forekomme hos kvinner med normal eggstokkreserve.

Hvorfor eksisterer et lavt ovariereservoar?

Som vi har nevnt tidligere reduseres ovarialreserven gradvis med alderen til det ikke finnes fler. Derfor er alderen den viktigste risikofaktoren for en lav reserve. Imidlertid har ikke alle kvinner med samme alder lignende reserver. Det er store variasjoner, og noen kvinner har lave reserver allerede i tidlig alder, mens kvinner over 40 kan ha normale reserver med høy respons på ovariestimulering og derfor et høyt antall oocytter i IVF-behandlinger. Dette skyldes hovedsakelig miljøfaktorer, men fremfor alt er det genetisk betinget.

Bernabeu-Instituttets Avdeling for Lav Ovarierespons utvikler for tiden forskningsprosjekter for genetisk å karakterisere kvinner som vil miste deres ovariereserve raskere, blant andre forskningslinjer.

Hvorfor er problemet med lav ovarialreserve så viktig i dag når man vil bli gravid?

De sosiale endringene de siste årene har gjort at kvinnen har sett seg tvunget til å utsette tidspunktet for å bli mor. Fra fylte 35 år er ikke bare eggstokkresponsen mindre, men det er også en betydelig og progressiv reduksjon i oocytkvaliteten. Forholdet mellom alder og eggstokkreserve gjør at vi i økende grad har flere pasienter med lav respons på stimulering og derfor en dårlig prognose ved in vitro fertilisering. Hos disse pasientene, som vi kaller Low Responders, er det mest avgjørende å utføre en korrekt evaluering og definere de beste strategiene for å øke sjansene for å lykkes.

LOW RESERVE

LOW OVARIAN RESERVE

LOWER RESULT THAN STIMULATION

FERTILIZATION

EVOLUTION OF THE CROP

EMBRYONIC DEVELOPMENT DAY 5

NO TRANSFER

NORMAL RESERVE

NORMAL OVARIAN RESERVE

OPTIMAL RESULT TO STIMULATION

FERTILIZATION

EVOLUTION OF THE CROP

EMBRYONIC DEVELOPMENT DAY 5

REMAINING TRANSFER AND FREEZING

UAVHENGIG AVDELING FOR LAV OVARIALRESERVE

Den uavhengige Avdeling for Lav Respons Instituto Bernabeu

På Instituto Bernabeu tar vi denne utfordringen innen reproduktiv medisin for å favorisere pasientens svangerskap med egne egg, og skape den første banebrytende spanske avdelingen for å behandle diagnoser med lav respons, etter å ha behandlet par fra mange land i verden.

Denne tverrfaglige enheten, består av fakultetspesialister innen reproduktiv medisin, molekylærbiologi, genetikk og reproduksjonsbiologi, rettet mot omsorgen for disse parene som kombinerer assistanse- og forskningsoppgaver for å kunne tilby individuell behandling til hver pasient.

Hva er tverrfaglig tilnærming i avdelingen for lav ovariereserve?

I denne avdelingen analyseres og diskuteres hvert tilfelle av en spesialisert gruppe fagfolk. Dankzij de afdeling lage eierstokrespons van het IB beschikt de patiënt over de nieuwste innovaties voor diagnose en behandeling: spesifikke og state-of-the-art laboratorietester, 4D gynekologisk ultralyd for ovarie- og uterine vaskulære studier, genetiske prognostiske markører, Array-CGH, blant andre tester for å designe den personlige strategien som optimaliserer parets sjansene for å lykkes.

Fordeler med Instituto Bernabeu´s Avdeling for Lav Ovariereserve

 • Siden vi har de beste fagfolkene og de mest avanserte diagnoseteknikkene, kan vi definere de mest hensiktsmessige tiltakene i hvert enkelt tilfelle på en individuelt tilpasset måte og øke sannsynligheten for graviditet.
 • Vi bruker farmakogenetisk analyse:
  • Analyse av gener som er forbundet med ovarialreserven gjør det mulig for oss å ikke bare diagnostisere, men også definere de mest hensiktsmessige legemidlene for hver enkelt pasient for å optimalisere eggstokkenes respons på stimulerende hormoner (IBgen lav reserve)
  • En fertilitetsrelatert genanalyse med massiv sekvensering for å identifisere mutasjoner som er forbundet med prematur ovariesvikt, for å kunne gi en riktig diagnose som brukes til å utforme den best egnede, personlig tilpassede reproduksjonsbehandlingen i tilfeller av prematur ovariesvikt (tidlig overgangsalder): IBgenPOI
 • På den annen side har erfaringen i håndtering av komplekse saker gjort oss flinkere til å forstå den psykologiske belastningen hos pasienter med lav respons, og dermed ha en økt følsomhet overfor deres situasjon, og derigjennom forbedre den følelsesmessig omsorgen.
 • Vår avdeling har gjennom de siste årene utviklet og perfeksjonert de mest innovative stimuleringsprotokollene. Alle teknikker fra adjuvansbehandlinger for å forbedre ovariefølsomheten for lutealfase-stimulering, gjennom akkumulering av oocytter eller vitrifiserte embryoer eller bruk av myke protokoller, er implementert og resultater oppnådd hos pasienter som ellers ville være henvist til oocyttdonasjon.

Eggstokkforyngelse

Teknikker for eggstokkforyngelse

 • Tilførsel til livmoren av blodplateberiket plasma (PRP) fra pasienten selv, for å stimulere til aktivering av «sovende follikler» og øke mulighetene for å høste eggceller fra pasienter med lav ovarialreserve.

Administration of the patient’s own platelet-rich plasma (PRP)

 • Aktivering av eggstokkene gjennom fragmentering og autotransplantasjon av overflatevev fra eggstokkene for å få en ovarierespons i pasienter med ovariesvikt eller tidlig overgangsalder.

Ovarian cortex fragmentation and autotransplantation

Dobbel IVF

Dobbel IVF for lav ovarialreserve

To prøverørsbefruktninger i én enkelt syklus: flere embryoer, flere muligheter

En dobbel IVF består i å gjennomføre en dobbel prøverørsbefruktning (IVF) i én enkelt syklus. I tillegg til en første høsting av eggceller i den første halvdelen av syklusen, rett før eggløsningen, høstes de også inn en andre gang, og embryoene som oppstår kryopreserveres. Deretter starter vi den andre stimuleringen i lutealfasen (etter eggløsningen) med en ytterligere innhøsting av eggceller, de befruktes deretter in vitro, og embryoene som dannes vitrifiseres og legges til de andre. På denne måten får vi et større antall embryoer enn med en konvensjonell IVF-behandling.

Overføringen av embryoet utføres i en påfølgende syklus uten stimulering av eggstokkene, som kan forandre livmorslimhinnens mottakelighet.

Dobbel IVF for lav ovarialreserve

Trippel IVF

Hos enkelte pasienter som har fått diagnosen lav ovarialreserve, kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en tredje stimulering med påfølgende prøverørsbefruktning for å øke sjansene for å få egnede embryoer.

FORSKNING, UTVIKLING, INNOVASJON: Resultater av dobbel påfølgende stimulering

Resultatene av forskning Instituto Bernabeu startet i 2019 om behandling av pasienter med lav ovarierespons, bekrefter at behandlingsprotokollene med påfølgende stimulering av eggstokkene fungerer. Man så en forbedring av de samlede resultatene. Dette går frem av forskningsarbeidet, som det som ble lagt frem ved konferansen ESHRE 2021 (European Society Human Reproduction & Embriology).

Fordeler

Emosjonelle. Denne teknikken utnytter mulighetene for å bli mor med egne eggceller maksimalt, slik at man ikke må benytte eggdonasjon. Den reduserer ventetiden og varigheten av behandlingen, som blir konsentrert til kun én syklus.

Økonomiske. Instituto Bernabeus prioriterte mål er at pasientene skal bli gravide. Der lav ovarialreserve er diagnostisert, trengs det ofte mer komplekse behandlinger, og de koster derfor mer. For å gjøre dem rimeligere har vi utformet den doble behandlingen med to påfølgende IVF-er, som reduserer kostnadene for klinikken betydelig i forhold til å utføre flere standard prøverørsbefruktninger.

Effektivt. De effectiviteit van een ingevroren embryo is veel hoger dan die van een eicel, daarom verhogen de kansen op innesteling.

Den mest naturlige overføringen. Den utsatte embryooverføringen gjør det mulig for oss å bruke protokoller som kan forbedre ovarieresponsen, uten å bekymre oss om hvorvidt denne stimuleringen kan ha negative følger for livmorslimhinnens mottakelighet. Overføringen gjennomføres i en påfølgende naturlig syklus, eller i en syklus der livmoren forberedes spesifikt for å gjøre den mest mulig mottakelig, slik at sannsynligheten for graviditet økes.

FORSKNING PÅ LAV OVARIALRESERVE

Forskningsframskritt innen Lav Ovariereserve 

Bernabeu Institute, gjennom Avdelingen for Lav Ovarierespons, er en pioner i forskning på dette feltet. Som et resultat av denne forskningsinnsatsen ble vår institusjon tildelt en pris i 2012 av American Society of Reproductive Medicine (ASRM) for et arbeid på genetisk polymorfisme hos kvinner med lav respons. Deretter ble ve den første i verden til å utvikle konseptet med farmakogenetikk anvendt på ovariestimulering med innføring av en ny test kalt IBgenFIV.

For tiden fokuserer forskningslinjene på tre grunnleggende aspekter:

 • Studien av de genetiske faktorene som betinger eggstokkens aldring og dermed utvikle prediktive modeller som hjelper kvinner å planlegge sitt reproduktive liv.
 • Fremskritt i farmakogenetikk som gjør det mulig å tilpasse stimuleringsprotokollene i henhold til pasientens genetiske profil for å forbedre responsen i forhold til hormonene.
 • Utforsking av nye former for stimulering gjennom kliniske studier på pasienter med Lav Respons, for eksempel nye studier i lutealfasen.
 • Å tilføre livmoren blodplateberiket plasma (PRP) fra pasienten selv for å stimulere til aktivering av «sovende follikler» og øke mulighetene for å høste eggceller.
 • Anvendelse av nye teknikker for aktivering av eggstokkene for pasienter i tidlig overgangsalder, slik som fragmentering av overflatevev fra eggstokkene og autotransplantasjon (OFFA).

Vår høye grad av spesialisering hos pasienter med lav ovarierespons gjør at vi kan konsentrere alle spesialister som er involvert i studiet under pasientens medisinske besøk, slik at man på en enkelt dag kan utføre alle diagnostiske tester som er nødvendige for analyse og personlig utforming av behandlingen.

   Maternal profil

 • Genetisk risikoprofil for lav ovarierespons. IBgen FIV
 • Anti Müllersk hormon
 • Karyotype
 • Fragilt X
 • Høyoppløselig ultralyd
 • Personlig analyse av din medisinske historikk
 • Vurdering av spesialist innen lav ovarialreserve
 • Etterfølgende konsultasjon med en spesialist for vurdering og utforming av behandlingsplanen (mulighet for videokonferanse)

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser