Å bli mor som lesbisk, biseksuell eller transperson. ROPA (Mottak av eggceller fra et par)

ROPA metoden tillater deling av morsrollen mellom to kvinner fra begynnelsen. En er genetisk mor og den andre bærer barnet frem.

Å bli mor som lesbisk, biseksuell eller transperson. ROPA (Mottak av eggceller fra et par)
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hva er ROPA-metoden?

ROPA-metoden, eller metoden for mottak av eggceller fra et par, er en teknikk innen reproduktiv medisin som gjør det mulig for to kvinner i et parforhold å begge delta i behandlingen og graviditeten.

En av dem bidrar med eggcellene, som blir befruktet med sædceller fra en anonym donor, og den andre får satt inn embryoene og gjennomfører svangerskapet. Etter samtykke fra begge får man slik én genetisk mor og én mor som bærer frem barnet.

Lesbisk moderskap: en biologisk og sosial endring

Seksuell reproduksjon krever et samspill mellom to kjønnsceller: en kvinnelig og en mannlig inne i et kvinnelige kjønnsorgan. Når på grunn av spørsmål om identitet eller seksuell orientering denne prosessen ikke er akseptert, benytter vi oss av assistert befruktning fordi seksualitet og ønske om å formere seg ikke nødvendigvis trenger å være knyttet til disse biologiske forholdene.

I dag står vi overfor situasjoner og ønsker så forskjellige at de krever spesifikke svar for enhver situasjon, som for eksempel graviditet mellom to kvinner.

Hos Instituto Bernabeu er vi alltid oppmerksomme på hver enkelt pasients spesifikke behov, og modifiserer våre medisinske og reproduksjonsrelaterte tjenester for å kunne tilby personlig tilpassede behandlinger.

Den juridiske situasjonen for moderskap for lesbiske par i Spania

I følge gjeldene spansk lovgivning «Kvinnen kan være bruker av teknikkene som er regulert i denne loven, uavhengig av ekteskapelig status og seksuell orientering». Derfor forsterkes retten til morskap for alle kvinner, og hva er enda viktigere: Ikke bare av sterilitetsgrunner.

Siden 2007 har spansk lovgivning tillatt innføring av dobbelt morskap i folkeregisteret, hvilket betyr at barn født etter assistert befruktning mellom to kvinner i et ekteskap vil være lovmessig barn av to mødre, så lenge begge kvinnene er gift.

Når det gjelder samboende homofile par må fortiden den moren som ikke bærer fram barnet sette i gang en adopsjonsprosess å være lovlig registrert som mor i Folkeregisteret.

ROPA eller behandling for dobbelt morskap (mottak av egg fra den andre parten)

I tillegg til de konvensjonelle teknikken for assistert befruktning som lesbiske par kunne velge fra: kunstig inseminasjon, prøverørsbehandling (IVF), eggdonasjon eller embryo adopsjon, tilbyr vi et nytt alternativ: motta eggceller fra din partner. Metoden ROPA.

I dag, selv om det er en teknikk som ikke er omhandlet i loven, er det mulig å benytte seg av ROPA – teknikken, eller motta egg fra partneren, som tillater at begge kvinnene i ekteskapet kan delta i behandlingen og graviditeten. En gir eggceller som er befruktet med sæd fra en anonym donor, og en annen mottar embryoene og bærer barnet fram. Man har dermed én genetisk mor og én som bærer barnet frem etter at begge har gitt sitt samtykke. Det spanske lovverket tillater derfor siden 2007 registrering i Folkeregisteret av dobbelt morskap når det gjelder homofile ekteskap, slik at barn som fødes etter en ROPA behandling juridisk sett er barn med to mødre.

Be om budsjett

Assistert befruktning

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser

AKTUELL SITUASJON

COVID-19