fbpx

ROPA-metoden Å bli mor som lesbisk, biseksuell eller transperson

Reproduktiv medisin stiller ulike alternativer til rådighet for de nye familiemodellene. Et av disse er ROPA-metoden, som gjør det mulig for et par med to kvinner å dele morskapet mellom seg helt fra begynnelsen. Den ene som genetisk mor og den andre som moren som bærer fram barnet

ROPA-metoden Å bli mor som lesbisk, biseksuell eller transperson
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hva er ROPA-metoden?

IVF ROPA-metoden (Mottakelse av egg fra paret), eller metoden for mottak av eggceller fra et par, er en teknikk innen reproduktiv medisin som gjør det mulig for to kvinner i et parforhold å begge delta i behandlingen og graviditeten.

En av dem bidrar med eggcellene, som blir befruktet med sædceller fra en anonym donor, og den andre får satt inn embryoene og gjennomfører svangerskapet. Etter samtykke fra begge får man slik én genetisk mor og én mor som bærer frem barnet.

Lesbisk moderskap: en biologisk og sosial endring

Seksuell reproduksjon krever et samspill mellom to kjønnsceller: en kvinnelig og en mannlig inne i et kvinnelige kjønnsorgan. Når på grunn av spørsmål om identitet eller seksuell orientering denne prosessen ikke er akseptert, benytter vi oss av assistert befruktning fordi seksualitet og ønske om å formere seg ikke nødvendigvis trenger å være knyttet til disse biologiske forholdene.

I dag står vi overfor mange ulike slags familier. Situasjonerog ønsker så forskjellige at de krever spesifikke svar for enhver situasjon, som for eksempel graviditet mellom to kvinner.

Hos Instituto Bernabeu er vi alltid oppmerksomme på hver enkelt pasients spesifikke behov, og modifiserer våre medisinske og reproduksjonsrelaterte tjenester for å kunne tilby personlig tilpassede behandlinger.

Den juridiske situasjonen for moderskap for lesbiske par i Spania

I følge gjeldene spansk lovgivning «Kvinnen kan være bruker av teknikkene som er regulert i denne loven, uavhengig av ekteskapelig status og seksuell orientering». Derfor forsterkes retten til morskap for alle kvinner, og hva er enda viktigere: Ikke bare av sterilitetsgrunner.

Siden 2007 har spansk lovgivning tillatt innføring av dobbelt morskap i folkeregisteret, hvilket betyr at barn født etter assistert befruktning mellom to kvinner i et ekteskap vil være lovmessig barn av to mødre, så lenge begge kvinnene er gift.

Når det gjelder ekteskap mellom kvinner, og i samsvar med paragraf 7.3 i spansk Lov nr. 14, av 26. mai 2006, om metoder for assistert menneskelig befruktning, kan ektefellen som ikke har vært gravid, når barnet er født, gi sitt samtykke overfor folkeregistermyndigheten der ektefellene har felles bolig til at hun også skal anerkjennes som mor, hvorved det etableres et dobbelt morskap til barnet.

Hvis de ikke er gift når IVF gjennomføres, men de inngår ekteskap før barnet blir født, kan de også benytte seg av ovennevnte lovregel og gå fram på samme måte. 

Når det gjelder samboende homofile par må fortiden den moren som ikke bærer fram barnet sette i gang en adopsjonsprosess å være lovlig registrert som mor i Folkeregisteret. Det er imidlertid et unntak fra denne situasjonen i Katalonia*, når det gjelder kvinner som har anerkjent bosted underlagt katalansk privatrett, da det der finnes en spesifikk regel som tar i betraktning kvinner i ugifte parforhold.

IVF ROPA eller behandling for dobbelt morskap (mottak av egg fra den andre parten)

Lesbiske par har kunnet velge mellom ulike konvensjonelle teknikker for assistert befruktning: kunstig inseminasjon, prøverørsbefruktning (IVF), eggdonasjon eller adopsjon av embryoer. Vi tilbyr et nytt alternativ for å dele på morskapet: mottak av eggceller fra partner – ROPA-metoden.

I dag, selv om det er en teknikk som ikke er omhandlet i loven, er det mulig å benytte seg av ROPA – teknikken, eller motta egg fra partneren, som tillater at begge kvinnene i ekteskapet kan delta i behandlingen og graviditeten. En gir eggceller som er befruktet med sæd fra en anonym donor, og en annen mottar embryoene for å bli gravid. Man har dermed én genetisk mor og én som bærer barnet frem etter at begge har gitt sitt samtykke. Det spanske lovverket tillater derfor siden 2007 registrering i Folkeregisteret av dobbelt morskap når det gjelder homofile ekteskap, slik at barn som fødes etter en ROPA behandling juridisk sett er barn med to mødre.

Hvordan gjennomføres IVF ROPA-metoden?

ROPA-metoden er ganske enkelt en konvensjonell prøverørsbefruktning (IVF) som er tilpasset de reproduktive behovene til lesbiske kvinner. Først må begge pasientene undersøkes for å kunne utforme behandlingen på en individuelt tilpasset måte i henhold til deres medisinske behov. Deretter innledes syklusen med stimulering av eggstokkene for å oppnå et større antall eggceller, og slik øke sannsynligheten for å få egnede embryoer. Samtidig forberedes livmoren hos den mottakende partneren for å gjøre det lettere for embryoet å sette seg fast. Etter at eggcellene (de kvinnelige kjønnscellene) er modne, blir de hentet ut og befruktet i laboratoriet med donorsæd fra vår egen sædbank. Fra dette tidspunktet begynner embryoene å utvikle seg, og de blir implantert mellom 5 og 6 dager senere. Slik kan vi gjøre embryooverføringen til livmoren i blastocyststadiet, som optimaliserer sannsynligheten for å bli gravid. Gjennom de påfølgende månedene utvikler svangerskapet seg som et hvilket som helst annet svangerskap, og begge kvinnene deler på denne måten livets mirakel mellom seg.

I tillegg har epigenetiske studier vist at faktorer i omgivelsene og livsstilen til moren er gravid med barnet, påvirker og bestemmer hvordan genene til det fremtidige barnet kommer til uttrykk, hun deltar altså også i barnets utvikling på genetisk nivå.

Alle behandlinger med assistert befruktning (prøverørsbefruktning, embryoadopsjon eller ROPA) har følelsesmessige konsekvenser. Instituto Bernabeu ønsker å hjelpe pasientene våre til å håndtere dette, og vi tilbyr derfor en individuelt tilpasset timeavtale med psykologisk hjelp til dem som ønsker det, uten tillegg i prisen, for å hjelpe dem til å takle følelser de kan oppleve i tilknytning til de enkelte fasene av den reproduktive prosessen.

Våre sæddonorer for ROPA-metoden: utvelgelse etter svært høye krav 

Ved valget av den best egnede donoren, gjennomføres omfattende medisinske, fysiske og psykologiske undersøkelser for å kunne tilby absolutt trygghet.

Kravene i prosessen for å velge den best egnede sæddonoren, er høye. Vi tar på oss et stort ansvar når pasientene våre stoler på oss for å hjelpe dem, og stiller derfor høye krav. På grunn av dette bruker vi flere undersøkelser for donasjoner enn det som er lovpålagt. Og på grunn av at disse undersøkelsene er så grundige og omfattende, er det et eksklusivt utvalg av kandidater som til slutt bedømmes som egnede til å innlemmes i donorsædbanken vår. Kun 9 % av kandidatene oppfyller de strenge kravene som stilles til resultatene av de obligatoriske psykologiske, genetiske og medisinske undersøkelsene.

De nyeste teknologiske nyvinningene gjør det mulig for oss å utvikle ytterligere analyser som gir større trygghet. I tillegg til undersøkelsene vi gjør som standard for donasjoner, har vi lagt til undersøkelser av seksuelt overførbare sykdommer, genetisk analyse for å påvise de 600 eller 3 000 mest alvorlige arvelige sykdommene samt blant annet blodanalyse ved hjelp av en PCR-test, som gjør det mulig å gjøre en ny serologisk vurdering på tidspunktet donasjonen skjer siden prøveresultatet er klart øyeblikkelig. Alt dette gjøres uten tillegg i behandlingskostnaden.

Assistert befruktning

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser