fbpx

Nedfrysing av embryoner. Cryo-overføring

Nedfrysing av embryoer ved vitrifikasjon gir oss optimale forhold for å kunne benytte disse i fremtidige overføringer for å oppnå graviditet.

Nedfrysing av embryoner. Cryo-overføring
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hvorfor fryse ned embryoner?

Nedfrysing av embryoner er en måte å oppbevare embryonene som er et resultat av en behandling med befruktning in vitro, enten fordi vi etter å ha utført overføringen har embryoner til overs av bra kvalitet, eller fordi det av forskjellige grunner er nødvendig eller tilrådelig å foreta overføringen på et annet tidspunkt.

Nedfrysing av embryoner gir oss muligheten til å optimere behandlingen og øke raten for graviditet ved punktering (med en enkelt syklus med ovarial stimulering kan vi overføre embryo ved mer enn én anledning), og i tillegg bidra til å minske multippel graviditet, i den grad tilgjengeligheten av embryoner for nedfrysingen tillater overføring av færre embryoner.

Hvordan fryser man ned embryoner?

For å cryokonservere embryoner er det nødvendig å utsette dem for meget lave temperaturer.Til dette benyttes flytende nitrogen som når en temperatur på  -196ºC. Ved disse temperaturene stopper enhver biologisk aktivitet opp, mens fysiologien beholdes intakt. Imidlertid kan det under nedfrysingen dannes iskrystaller som kan skade cellene. For å unngå dette og oppbevare prøvene på ubestemt tid benyttes cryobeskyttende midler, som er substanser som virker på samme måte som frostvæske. Disse embryoene blir korrekt identifisert med en kode og lagres i nitrogentanker med registrering av deres plassering for enkel referanse.

Hos Instituto Bernabeu har hver enkelt pasient en eget sted i de kryogeniske lagringstankene for oppbevaring av embryoene sine, der det ikke oppbevares andre prøver eller noe fra andre pasienter. Dette sikrer at kryssforurensning og kvalitetsforringelse ikke kan skje.

Hva er vitrifikasjon av embryoner?

Vitrifikasjon er en nedfrysingsteknikk som er basert på bruk av meget høye konsentrasjoner av et cryobeskyttende middel og ved ekstremt høye nedfrysingshastigheter som hindrer dannelsen av iskrystaller. Dens innlemmelse som en rutineteknikk i laboratorier har bidratt sterkt til å forbedre resultatene i forhold til andre teknikker som tradisjonelt benyttes, slik at overlevelsesprosenten nå er 90%.

Hva er forskjellen mellom å overføre ferske og nedfryste embryoner?

Selv om resultatene som oppnås ved å overføre frosne embryoer er noe lavere enn de som oppnås med ferske embryoer, er disse forskjellene synkende på grunn av fremskrittene i fryseteknikk. På den annen side er ikke nedfrysing av embryoer forbundet med økt risiko for misdannelser eller graviditetskomplikasjoner sammenlignet med den generelle befolkningen.

Hva innebærer behandlingen med nedfryste embryoner?

Behandlingen med frosne embryoer er enkel, praktisk og økonomisk. Den krever ikke flere daglige injeksjoner eller ultralydundersøkelser. Det er ikke nødvendig å gjennomgå prosedyrer som krever sedasjon, og bivirkningene er null i de aller fleste tilfellene, ettersom hormonnivået i løpet av forberedelsene vil være meget lik de i en normal syklus.

De to mest brukte metodene for forberedende behandling av livmorslimhinnen er den kunstige syklusen (med hormonbehandling) og den naturlige syklusen. Begge behandlingene har de samme reproduktive resultatene, og legen din vil anbefale den best egnede for deg etter å ha vurdert din medisinske historikk.

Overføringer av nedfrosne embryoer i kunstig eller stimulert syklus

Den kunstige syklusen begynner med menstruasjonen, og er basert på tilførsel av østrogen enten oralt eller gjennom huden (i form av plaster eller en gel) gjennom en periode på cirka to uker før overføringen. Noen ganger kan legen din også anbefale at det gis én enkel injeksjon før behandlingen innledes. Etter å ha kontrollert at reaksjonen på behandlingen er som ønsket, tilføres også progesteron i form av vaginalkapsler (noen ganger gis det også subkutant) og overføringen fra frossen tilstand skjer etter at livmoren har fått progesterontilskudd i like mange dager som embryoet vi skal bruke, har utviklet seg i. På dagen for overføringen fra frossen tilstand eller i dagene før dette, tas en prøve for å sjekke progesteronnivået i blodet. Vanligvis fortsettes medisineringen frem til uke 10–12 av svangerskapet.

Overføringer av nedfrosne embryoer i naturlig syklus 

I den naturlige syklusen gjøres den forberedende behandlingen av livmorslimhinnen med hormonene (østrogener og progesteron) som produseres av den voksende eggfollikkelen, og derfor er det avgjørende for denne behandlingen at menstruasjonssyklusene er regelmessige.  Det vil være nødvendig å kontrollere syklusen i eggstokkene gjennom én eller flere ultralydundersøkelser, frem til man ser hvilken follikkel eggløsningen vil skje i. Eggløsningen utløses med én enkelt injeksjon med HCG-hormon. Overføring fra frossen tilstand skjer én uke etter eggløsningen. Som støttebehandling tilføres også progesteron i form av vaginalkapsler i små doser i dagene før overføringen fra frossen tilstand og videre gjennom det første trimesteret. En fordel ved denne behandlingen er at medisiner nesten ikke brukes.

Teknikken for embryooverføring er identisk med den som brukes for ferske embryoer, andre forberedende behandlinger er ikke nødvendig og den har ikke andre ulemper. De ovennevnte anbefalingene er de samme i at man må fortsette den individuelt tilpassede behandlingen i det minste frem til graviditetstesten gjøres.

Hva er sannsynligheten for å lykkes med å oppnå graviditet med nedfrosne embryoer?

I de siste årene med innføringen av vitrifikasjonsteknikker har overlevelsesraten for embryo og graviditet forbedret seg betraktelig og langt utover de mest optimistiske prognosene.

Husk at sjansene for å oppnå graviditet med IVF varierer betydelig avhengig av type behandling og partnerens egenskaper (alder, årsak til infertilitet, etc.) slik at suksessraten må tilpasses individuelt for hvert enkelt tilfelle.

Sannsynligheten for suksess er litt lavere enn den som oppnås med ferske embryoer, men da må det tas hensyn til at dette gir tross alt en betydelig sannsynlighet med minimal anstrengelse sett utfra kompleksiteten og kostnadene av behandlingen.

Etter man er svanger, må man ta spesielle forholdsregler? Vil det være noen risiko for det ufødte barnet?

Data fra svangerskap og barn født etter behandling med frosne embryoer har ikke vist noen forskjell fra data for embryoer som overføres uten nedfrysing først.

Derfor er de vitenskapelige bevisene meget betryggende for å utføre denne behandlingen.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser