Nedfrysing av embryoner. Cryo-overføring

Nedfrysing av embryoer ved vitrifikasjon gir oss optimale forhold for å kunne benytte disse i fremtidige overføringer for å oppnå graviditet.

Nedfrysing av embryoner. Cryo-overføring
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hvorfor fryse ned embryoner?

Nedfrysing av embryoner er en måte å oppbevare embryonene som er et resultat av en behandling med befruktning in vitro, enten fordi vi etter å ha utført overføringen har embryoner til overs av bra kvalitet, eller fordi det av forskjellige grunner er nødvendig eller tilrådelig å foreta overføringen på et annet tidspunkt.

Nedfrysing av embryoner gir oss muligheten til å optimere behandlingen og øke raten for graviditet ved punktering (med en enkelt syklus med ovarial stimulering kan vi overføre embryo ved mer enn én anledning), og i tillegg bidra til å minske multippel graviditet, i den grad tilgjengeligheten av embryoner for nedfrysingen tillater overføring av færre embryoner.

Hvordan fryser man ned embryoner?

For å cryokonservere embryoner er det nødvendig å utsette dem for meget lave temperaturer.Til dette benyttes flytende nitrogen som når en temperatur på  -196ºC. Ved disse temperaturene stopper enhver biologisk aktivitet opp, mens fysiologien beholdes intakt. Imidlertid kan det under nedfrysingen dannes iskrystaller som kan skade cellene. For å unngå dette og oppbevare prøvene på ubestemt tid benyttes cryobeskyttende midler, som er substanser som virker på samme måte som frostvæske. Disse embryoene blir korrekt identifisert med en kode og lagres i nitrogentanker med registrering av deres plassering for enkel referanse.

Hos Instituto Bernabeu har hver enkelt pasient en eget sted i de kryogeniske lagringstankene for oppbevaring av embryoene sine, der det ikke oppbevares andre prøver eller noe fra andre pasienter. Dette sikrer at kryssforurensning og kvalitetsforringelse ikke kan skje.

Hva er vitrifikasjon av embryoner?

Vitrifikasjon er en nedfrysingsteknikk som er basert på bruk av meget høye konsentrasjoner av et cryobeskyttende middel og ved ekstremt høye nedfrysingshastigheter som hindrer dannelsen av iskrystaller. Dens innlemmelse som en rutineteknikk i laboratorier har bidratt sterkt til å forbedre resultatene i forhold til andre teknikker som tradisjonelt benyttes, slik at overlevelsesprosenten nå er 90%.

Hva er forskjellen mellom å overføre ferske og nedfryste embryoner?

Selv om resultatene som oppnås ved å overføre frosne embryoer er noe lavere enn de som oppnås med ferske embryoer, er disse forskjellene synkende på grunn av fremskrittene i fryseteknikk. På den annen side er ikke nedfrysing av embryoer forbundet med økt risiko for misdannelser eller graviditetskomplikasjoner sammenlignet med den generelle befolkningen.

Hva innebærer behandlingen med nedfryste embryoner? Hvordan programmerer man cryo-overføringen «CT»?

Behandlingen med frosne embryoer er enkel, praktisk og økonomisk. Den krever ikke flere daglige injeksjoner eller ultralydundersøkelser. Det er ikke nødvendig å gjennomgå prosedyrer som krever sedasjon, og bivirkningene er null i de aller fleste tilfellene, ettersom hormonnivået i løpet av forberedelsene vil være meget lik de i en normal syklus.

Behandlingen er basert på å forberede livmoren på å være mottakelig i opptinings- og overføringsøyeblikket for de cryokonserverte embryonene. Dette innebærer en behandling med administrering av piller eller plaster for en periode på omtrent to uker før embry-overføringen finner sted.

Forberedelsene starter ved begynnelsen av menstruasjonen og man foretar ultralydundersøkelse ca. ti dager etter for å bekrefte at livmoren er egnet. På dette tidspunktet programmeres opptiningen med etterfølgende overføring av embryo.

Etter at overføringen er programmert starter pasienten administrasjon av progesteron vaginalt mellom 3 og 5 dager før forventet dato for opptining.

Teknikken som brukes ved embryo-overføringen er identisk med den som brukes ved ferske embryoner, og det kreves derfor ingen spesiell forberedelse og den er héller ikke til mer ubehag. Påfølgende anbefalinger er også identiske, og man må fortsette behandlingen (plaster og vaginaltabletter) som minst varer frem til ferdigført graviditetstest.

Derfor, og som en oppsummering kan vi si at forberedelsene er veldig enkle: plaster på huden i noen dager, en ultralydkontroll og deretter direkte planlegge starten på administrasjon av progesteron og overføringen av embryonet. 

 

Hvor store er mulighetene for å oppnå graviditet med nedfryste embryoner?

I de siste årene med innføringen av vitrifikasjonsteknikker har overlevelsesraten for embryo og graviditet forbedret seg betraktelig og langt utover de mest optimistiske prognosene.

Husk at sjansene for å oppnå graviditet med IVF varierer betydelig avhengig av type behandling og partnerens egenskaper (alder, årsak til infertilitet, etc.) slik at suksessraten må tilpasses individuelt for hvert enkelt tilfelle.

Sannsynligheten for suksess er litt lavere enn den som oppnås med ferske embryoer, men da må det tas hensyn til at dette gir tross alt en betydelig sannsynlighet med minimal anstrengelse sett utfra kompleksiteten og kostnadene av behandlingen.

Etter man er svanger, må man ta spesielle forholdsregler? Vil det være noen risiko for det ufødte barnet?

Data fra svangerskap og barn født etter behandling med frosne embryoer har ikke vist noen forskjell fra data for embryoer som overføres uten nedfrysing først.

Derfor er de vitenskapelige bevisene meget betryggende for å utføre denne behandlingen.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser

AKTUELL SITUASJON

COVID-19