fbpx

Kvalitetspolitikk Instituto Bernabeu

På Instituto Bernabeu er vi en gruppe helsearbeidere som har fokus på våre pasienter og å kunne tilby en omfattende og personlig gynekologisk pleie som gir den beste løsningen, ved å kombinere forskning, opplæring og sosialarbeid. 

Vi følger alle de samme prinsippene: 

 • Vi prioriterer og respekterer pasientens valgfrihet  
 • Hver pasient er unik, derfor tilpasser vi hver enkelt behandling slik at vi bedre kan diagnostisere og lege, samt optimalisere ressursene og forbedre prognosen.
 • Vi er forpliktet til å øke graden av resultater med minst mulig anstrengelse fra pasientens side og alltid med respekt for den medisinske praksisen.
 • Vi fremmer innovasjon og forskning for å oppnå medisinsk framgang og bedre omsorg for hver enkelt pasient.
 • Vi legger stor vekt på viktigheten av kommunikasjon, derfor har vi tilpasset oss de kulturelle og rasemessige særegenhetene til hver pasient, og vi sørger for at de regelmessig mottar informasjon på deres eget språk.
 • Regelmessig opplæring av alle de ansatte gir forbedret faglig motivasjon og derav høyere pasienttilfredshet.
 • Overføring og gjensidig berikelse av vitenskapelig kunnskap i samarbeid med universiteter gjennom våre professorater og mastergrader.
 • Vi føler et sterkt sosialt bånd som materialisere seg i ulike sosiale arbeider gjennom vår stiftelse.
 • Respekt for og vern av miljøet ved å optimalisere naturressursene og forhindre forurensning, med bevissthet om at teknologi alene ikke er nok.
 • Forsvarlig forvaltning av våre ressurser for optimal organisering og styring av oppgaver og funksjoner. 

Vi er forpliktet til kvalitet og er anerkjent med merket SEP og SEP International og sertifisert i henhold til internasjonale standarder ISO 9001:2015. I vårt kvalitetsprogram er også den europeiske modellen for Excellence inkludert og eksterne revisjoner for å kontrollere kvaliteten på våre prosesser og resultater.

Engasjementet vårt for grundig kvalitet og sikkerhet i hvert trinn i prosessen gjenspeiles i tildelingen av 9 anerkjennelser på nasjonalt og internasjonalt nivå, som fornyes med jevne mellomrom:

 • UNE-EN-ISO 9001:2008 for kvalitetsforvaltningen.
 • UNE-EN-ISO 14001: 2015. Omfattende miljøledelsessystemer.
 • EFQM “commited to excellent” fra den europeiske stiftelsen for kvalitetsforvaltning EFQM. Vi er det første spanske senteret for reproduktiv medisin som oppnår denne utmerkelsen.
 • SEP stamp EFQM (fremragende privathelse).
 • SEP International.
 • QH Quality HealthCare.
 • UNE 179007 Kvalitetsforvaltning for Laboratorier innen Assistert Befruktning.

Godkjenningsdato: 21. januar 2021

COMMITMENT

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser