fbpx

Assistert befruktning

DET FØRSTE TRINNET:

En undersøkelse av din fertilitet.

Få en bedre forståelse av ditt tilfelle

Assistert befruktning

Spesifikke behandlingsenheter

skreddersydde til hver enkelt pasient

LAGRING FREM TIL DU ØNSKER Å STARTE FAMILIE

Avanserte teknikker

DONORER AV EGGCELLER OG SÆD

I tillegg til at kravene i den spanske loven om assistert befruktning må være overholdt for at donasjoner kan utføres, benytter Instituto Bernabeu seg av strenge kontroller slik at pasientene våre kan være sikre på at donorene har gått gjennom de strengeste medisinske, genetiske, psykologiske og sosiokulturelle vurderinger før de har blitt godkjent for å delta i donasjonsprogrammet vårt.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser