fbpx

ASHERMANS SYNDROM OG SAMMENKLEBINGER

Når adheranser er til stede inne i eller ved inngangen til livmoren, kan det være grunn til bekymring for kvinner som ønsker å bli gravide og ikke oppnår det

ASHERMANS SYNDROM OG SAMMENKLEBINGER
 • Vil du motta mer informasjon?

  Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

 • DD slash MM slash YYYY
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hva er Ashermans syndrom og livmorsammenklebinger?

Livmorsammenklebinger er en sykdomstilstand som består av adheranser (sammenvoksninger) mellom livmorveggene. Vanligvis er de forårsaket av utførelse av gynekologiske prosedyrer inne i livmoren, som f.eks. utskrapninger, fjerning av myomer med hysteroskopi o.l., og hysteroskopi spiller også en viktig rolle for å diagnostisere dem.

Ashermans syndrom er når sammenklebinger i livmoren finnes samtidig med at et eller flere av de andre symptomene på syndromet også er til stede, slik som redusert eller uteblitt menstruasjon.

Hvilke symptomer gir Ashermans syndrom?

De vanligste merkbare symptomene er:

 • Endringer/avvik: Uregelmessigheter i menstruasjonssyklusen i form av svært svake blødninger (hypomenoré) og/eller uteblitt menstruasjon (amenoré).
 • Infertilitet: Infertilitet kan skyldes:
  • Vanskelig for sædceller å komme seg frem til egglederen eller til innsiden av livmoren når adheransene sperrer veien.
  • Endringer i den indre livmorveggen kan gjøre implantering av embryoer vanskelig.
 • Obstetriske komplikasjoner under svangerskapet i form av avvik i hvordan morkaken dannes i løpet av embryoets utvikling, placentasjon eller gjentatte aborter.

Hvordan diagnostiseres Ashermans syndrom?

Den viktigste diagnosemetoden er å gjøre en hysteroskopi, som muliggjør en direkte visuell analyse og der plassering og alvorlighetsgrad kan påvises og gjøre det lettere å klassifisere tilstanden. I tillegg kan man med dette vurdere livmoren og bestemme hvilken kirurgisk metode som passer best til å behandle tilstanden.

Det finnes ulike klassifiseringssystemer for livmorsammenklebinger, der de som brukes mest er systemene fra American Fertility Society (AFS) og European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE).

Sammenklebinger kan oppstå i forbindelse med:

 • Gjentatte utskrapninger.
 • Fjerning av myomer med operativ hysteroskopi, der risikoen er større når mer enn et myom fjernes og når myomer som ligger overfor hverandre fjernes.
 • Andre kirurgiske hysteroskopimetoder, f.eks. polyppektomier eller kirurgisk fjerning av bindevev, kan også føre til sammenklebinger.
 • Når det gjelder embolisering av myomer, er dette den behandlingen som er forbundet med størst forekomst av sammenklebinger etter behandlingen, og på grunn av dette bør en slik behandling aldri foreslås for kvinner som ønsker å bli gravide.

Hvordan behandles Ashermans syndrom, og hva er prognosene?

Behandlingen består i hysteroskopi, primært gjennom å bruke diagnostiske hysteroskopier da man ikke bør gjøre noen utvidelse av livmorhalsen på forhånd, siden dette i tilfeller med sammenklebinger kan øke risikoen for å perforere livmoren. Det anbefales å bruke en gel med hyaluronsyre som forhindrer sammenklebing etter hysteroskopien, siden det er påvist at dette reduserer risikoen for tilbakefall.

Behandling etter type sammenklebing:

 • Milde tilfeller av sammenklebing kan kureres på en enkel måte ved å kombinere væskedistensjon og hysteroskopi. Ved sammenklebinger av middels alvorlighetsgrad må vi bruke saks eller minielektroder med to poler. Etter behandlingen får man et normalt livmorhulrom der man kan se områdene der åpningene til egglederne er i det samme rommet.
 • Ved komplekse livmorsammenklebinger må en spesialkirurg innen gynekologi være til stede siden risikoen for komplikasjoner er større, og risikoen for at operasjonen ikke lykkes og for tilbakefall er også større. Det er viktig å understreke at man mange ganger må gå gjennom flere inngrep før problemet er løst.

Når det gjelder prognose etter behandlingen, forventes det at normal menstruasjon gjenopprettes for en svært høy prosentandel av pasientene.

Andelen av tilfeller der tilbakefall påvises ved en hysteroskopisk kontroll er også høy, derfor anbefaler alle rådgivere å gjøre en diagnostisk hysteroskopi eller en etterkontroll etter at behandlingen er over.

Når det gjelder fertilitet får en stor del av pasientene fruktbarheten tilbake, men dette avhenger også av andre faktorer slik som alder, sammenklebingenes alvorlighetsgrad og av årsaken til dem: Prognosene er dårligere for sammenklebinger som skyldes embolisering av myomer, de som ved en hysteroskopisk kontroll viser seg å ha kommet tilbake eller der menstruasjonssyklusen ikke gjenopprettes etter de operative inngrepene.

Svangerskap som innledes etter en behandling for Ashermans syndrom har en svært høy risiko for avvik i placentasjonen (dannelsen av morkaken) og en høyere risiko for blødninger etter fødselen.

Helhetlig behandling hos Instituto Bernabeu

Siden dette er en kompleks sykdomstilstand, må man generelt gå gjennom mer enn én diagnostisk eller terapeutisk hysteroskopi for å få et normalt livmorhulrom. Antall hysteroskopier som må gjøres varierer etter hvor alvorlige og omfattende sammenklebingene i livmoren er.

Ved Instituto Bernabeu har vi egne hysteroskopi-team som bruker den nyeste teknologien, samt et team av gynekologer som fokuserer spesielt på behandling av pasienter med livmorsammenklebinger og Ashermans syndrom. Den høye andelen av tilbakefall og nødvendigheten av oppfølging av denne tilstanden gjør det spesielt viktig at legen er dyktig og erfaren.

Målet vårt er å korrigere disse adheransene uten at det fører til en økt økonomisk belastning, og derfor tilbyr vi en «helhetlig behandlingspakke» som inkluderer så mange hysteroskopier med anestetisk bedøvelse som måtte være nødvendig, samt bruken av en gel mot sammenklebing som reduserer risikoen for tilbakefall. I tilfeller der det er nødvendig, brukes Versapoint®-teknologi. Be om mer informasjon.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser