Svangerskaps- og fødelsgaranti

Svangerskaps- og fødselsgarantiprogram eller vi refunderer 100 % av beløpet

TRENGER DU HJELP?

SKREDDERSYDD SVANGERSKAPSGARANTI

For treatments

Svangerskaps- og fødelsgaranti

Hva er svangerskaps- og fødselsgarantiprogrammet til Instituto Bernabeu?

 • Den første garantien for levedyktig graviditet som ble opprettet i Europa, pionerer siden 2014.
 • Vi forplikter oss til å oppnå at du blir gravid og fødselen til babyen din.
 • 100% refusjon av beløpet for Svangerskaps- og fødselsgarantiprogrammet dersom det ikke oppnås.
 • Fjerner risiko og usikkerhet hos våre pasienter.
 • Den er en medisinsk forpliktelse overfor alle pasienter med graviditetsproblemer.

Hvorfor tilbyr Instituto Bernabeu denne garantien?

 • Fordi vi stoler på det gode arbeidet vi gjør og våre fremragende resultater.
 • Fordi vi ønsker å inngi tillit og ro til våre pasienter og sammen oppnå formålet om å bli foreldre.
 • Fordi vi har den ypperste tekniske, menneskelige og forskningsmessige kapasiteten for å anvende de metodene som er nødvendige for å lykkes.
 • Fordi vi ved Instituto Bernabeu individualiserer hver behandling, hvilket gir de beste resultatene.

Hva inkluderer svangerskaps- og fødelsgarantien?

 • Vi garanterer din persolige behandling, og vi sørger for graviditet og fødsel av en baby fra uke 25.
 • Inkluderer 3 ferskbehandlinger og de overføringer av nedfrosne embryoer som gjøres på bakgrunn av disse.
 • Personlig vurdering av hvert tilfelle. Utsøkte og personlige omgivelser for medisinsk bistand.
 • Ultralyd, analyser, revisjoner og fertilitetsbehandlingstester
 • Skraping av livmorens slimhinne for å gjøre det lettere at embryoet setter seg fast.
 • Alle laboratorieprosesser for in vitro-fertilisering (EmbryoScope Primo Vision Time-Lapse-inkubator, dyrking til blastocyst-stadiet og genetisk PGS/PGT-A/CCS-undersøkelse av embryoet når legen anbefaler det).
 • Embryovitrifisering og oppbevaring av nedfrosne embryoer under garantiperioden.
 • Nedfrysning og oppbevaring av sæd.
 • Medisinering av eggdonor i ovodonasjonsbehandlinger.
 • Massasje eller akupunktur samtidig med overføringen.
 • Den varer i 18 måneder.

Hvilke krav må jeg oppfylle?

 • Du må være kvinne under 43 år for graviditetsgarantiprogrammet med kombinert behandling (første IVF-behandling (in vitro fertilisering) med egne eggceller og deretter to med eggdonasjon eller embryoadopsjon), være under 49 år for garanti ved eggdonasjon eller embryoadopsjon og moren som gir egget i ROPA-programmet må være under 38 år.
 • Forutgående godkjenning fra medisinskomiteen.

SKREDDERSYDD SVANGERSKAPSGARANTI

Svangerskaps- og fødelsgaranti

EGGDONASJON

Graviditetsgarantiprogrammet for eggdonasjon inkluderer tre IVF-behandlinger med donerte egg, frysing av alle embryoer som ikke overføres, samt oppbevaring av disse,


og overføringsbehandlinger av tilfalte kryopreserverte embryoer, så vel som vår totale forpliktelse til å oppnå en evolusjonær graviditet, hvis ikke vil vi refundere hele det innbetalte beløpet. Det kreves en god generell og gynekologisk helse samt være under 49 år. Alle nødvendige analyser, konsultasjoner, ultralyder, prøver og seminogramkontroller er inkludert. Om nødvendig vil CCS (avansert genetisk undersøkelse) av embryoer utføres. Vanlige utgifter er inkludert – som for eksempel medisinutgiftene til eggdonoren for alle syklusene, mulige laboratorieteknikker for befruktning som kan forbedre prognosen, osv. – på den måten kan vi tilby en lukket pris uten overraskelser helt fra begynnelsen

Svangerskaps- og fødelsgaranti

IN VITRO FERTILISERING (IVF) OG EGGDONASJON

Vårt kombinerte garantiprogram gir mulighet til å kombinere en første IVF-behandling med egen eggcelle og to påfølgende behandlinger med eggdonasjon,


samt alle overføringer av de mulige kryopreserverte embryoene som ikke overføres i den ferske syklusen. Dette er en mulighet for pasienter som ønsker å prøve å bli gravide med sine egne kjønnsceller før de vurderer eggdonasjon. Det kreves en god generell og gynekologisk helse samt være under 43 år.

Svangerskaps- og fødelsgaranti

EMBRYOADOPSJON

Embryoadopsjon er en assistert reproduksjonsbehandling som i økende grad etterspørres pga. dens store fordeler; Den krever ikke hormonell medisinering, kun én ultralydkontroll er nødvendig,


og det er en enklere og mer økonomisk fremgangsmåte. Graviditetsgarantiprogrammet inkluderer fire overføringsbehandlinger av embryoadopsjon og garanti for at en levedyktig graviditet oppnås til fødselstidspunktet, hvis ikke refunderes hele det innbetalte beløpet. Mottakermoren må være under 49 år og ha en generell og gynekologisk helsestatus egnet for graviditet.

Svangerskaps- og fødelsgaranti

IN VITRO FERTILISERING (IVF) OG EMBRYOADOPSJON

Den består av en første in vitro fertiliseringsbehandling med egen eggcelle (IVF), (hvis ikke overførte embryoer er nedfryste, inkluderer det også frysing og oppbevaring


av disse samt en etterfølgende overføring dersom det ikke har blitt unnfanget i den første overføringen) og tre sykluser av embryoadopsjon. Kvinnen må være under 43 år og ha en god helse. Hvis graviditet og fødsel ikke oppnås, refunderes totalbeløpet.

Svangerskaps- og fødelsgaranti

ROPA

Når det gjelder kvinnelige par av samme kjønn tillater assistert befruktning bruk av ROPA-metoden der begge deler morskapet; den ene bidrar med sine eggceller (hennes genetiske materiale)


og den andre kvinnen får embryoet som hun vil bære i ni måneder med påfølgende fødsel og amming som ved enhver graviditet. ROPAs graviditetsgarantiprogram garanterer en levedyktig graviditet eller refusjon av totalbeløpet. Det kreves at mottakermoren ikke er over 49 år, og moren som leverer eggcellene er under 38 år, fordi fra den alderen er eggcellekvalitet ikke tilstrekkelig nok til å kunne garantere graviditet. Inkluderer tre sykluser av in vitro fertilisering med egen eggcelle i ROPA-systemet og nedfrysning av embryoene som ikke overføres i den ferske syklusen, samt alle overføringer av embryoener fra disse.

Svangerskaps- og fødelsgaranti

IN VITRO FERTILISERING (CLOTHING) OG EMBRYO ADOPSJON

Noen ganger bestemmer par som er dannet av to kvinner å gjennomgå embryo adopsjon, men ønsker først å prøve med deres egne egg deler graviditeten gjennom metoden CLOTHING.


For dem har vi utformet for å garantere graviditet og fødsel i henhold til deres mål, hvor vi forplikter oss til å oppnå graviditet ved fødselen av deres baby, eller vi vil refundere hele beløpet. Programmet inneholder en in vitro befruktnings syklus CLOTHING, samt overføring av frosne embryoer som kan avledes fra tre embryo adopsjons sykluser innen 18 måneder.

GRUNNER FOR Å STOLE PÅ OSS

Første senter
Europas

som gir svanger-skapsgaranti

Vi garanterer
svangerskap

eller refunderer 100% av beløpet

Garanterte
resultater

innen 18 måneder

Vi fjerner
risiko og usikkerhet

og tilbyr tillit og trygghet

Fremragende fagfolk

som engasjerer seg for våre pasienter

+30 års
erfaring

er den beste garantien for vårt arbeid

De mest nyskapende teknikkene

innen barnløshet og befruktnings-genetikk

Klare og endelige priser

der alt er inkludert, uten overraskelser

Personlig
service

og individuell behandling

TRENGER DU HJELP?