fbpx

Verdier og etikk

Fremfor alt pasienten. Dette er vår høyeste og våre beste verdi: orientering av all vår aktivitet rettet mot deres omsorg.

IB ble grunnlagt av leger over 35 år siden, og siden da har styret, ledelse og beslutningsprosessene i klinikken blitt utviklet etter medisinske kriterier og av leger. Som en forskjell fra andre klinikker, som har basert sin modell på aksjonærer og investorer, har det aldri blitt akseptert at det deltar i selskapets styre eller på eierskapssiden personer som ikke arbeider innen medisin, og enda mindre investorer eller venture kapitalister. Dette gir oss muligheten til å være frie: Pasientene har en absolutt garanti for at beslutningene, behandlingene og legerådene som de får ikke er basert på økonomi eller profitt.

Derfor, FORDI vi unngår enhver merkantilisme, benytter vi ikke behandlinger med usikre eller fantasifulle utfall som ligger nesten opptil bedrag. Kun de høyeste etiske og effektive standarder leder arbeidet vårt.

Friheten til å gi pasientbehandling ifølge strenge etiske og medisinske standarder, er en av nøklene til den tilitten som tusenvis av behandlede pasienter har vist oss i de siste årene.

Sammen med dette gir den konstante oppdateringen i opplæringen av leger og hjelpepersonell, en utsøkt kontroll av alle prosesser og analyse av resultater, kombinert med bruk av den beste diagnostiske og terapeutiske teknologien i våre egne laboratorier oss muligheten til alltid å kunne gi altomfattende behandling.

IB ble stiftet av og for pasientene, og bringer dem nærmere fremskritt, kunnskap og mer effektive teknikker for helbreding og behandling: Dette er hovedlinjen, matrissen som gir oss vår entusiasme og engasjement og som kommer våre pasienter til gode.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser

AKTUELL SITUASJON

COVID-19