fbpx

Spansk lovgivning angående kunstig befruktning

Den nåværende spansk lov 14/2006, var et vitenskapelig og teknisk fremskritt i forhold til andre lover innen vårt område, og er i dag fortsatt en referanse både når det gjelder teknisk regulering, som for brukerne eller mottakerne av disse

Alle kvinner over 18 år og som innehar full rettslig handleevne kan være mottaker eller bruker av teknikkene som er hjemlet i loven, uavhengig av ekteskapelig status og seksuell orientering. Dermed kan single kvinner, heterofile og homofile par og heterofile samboere få tilgang til teknikkene med kunstig befruktning. Og hva som er enda viktigere er at de kan ty til teknikkene ikke bare på grunn av fruktbarhetsproblemer, men de tillater også livsplanlegging, som valg av aleneforelderfamilie, eller utsettelse av morsrollen med pasientens egne kjønnsceller gjennom nedfrysningsteknikk av eggceller.

Her kan du laste ned den fullstendige Lov 14/2006 (Denne lenken er tatt ut fra dette kapittelet).

Under vises sammenlignende tabeller av de juridiske aspektene av lovene i de viktigste europeiske land:

Europeisk lovgivning om kunstig befruktning Behandling av enslige kvinner Donasjon av sæd Donasjon av eggceller Donor anonymitet Pre-implantasjon diagnose  Embryo adopsjon Befruktning post morten Valg av kjønn
FRANCE Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No
GERMANY Yes Yes No No No No No No
ITALY No Yes Yes Yes Yes No No No
ENGLAND Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes*
SPAIN Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*
SWITZERLAND No Yes No No No No No
IRELAND Yes Yes Yes No Yes Yes Ikke regulert No
HOLLAND Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No
NORWAY Yes Yes Yes No Yes** No Yes No
DENMARK Yes Yes Yes No Yes*** Yes No No

*Bare i tilfelle av kjønnsbundede arvelige sykdommer.

** PGT-M; Kun etter godkjennelse av medisinsk komité / PGT-A: Nei

** PGT-A; Kun etter godkjennelse av medisinsk komité

Som for vilkårene for tilgang til teknikkene, krever loven kun, i tillegg til at brukerne må være myndige av alder, at det er en rimelig sjanse til å lykkes i den foreslåtte behandlingen, at det ikke eksisterer en alvorlig risiko for den fysiske eller psykiske helsetilstanden for kvinnen eller det mulige avkommet, samt en frivillig og bevisst aksept fra kvinnen ved undertegnelse av den gjeldende samtykkeerklæringen.

Det er viktig å uttrykkelig presisere at spansk lov forbyr uttrykkelig graviditet ved substitusjon eller surrogati, siden tilhørighet bestemmes av fødselen.

BEHANDLINGENE MED DONERTE KJØNNSCELLER:

Når det gjelder teknikkene som er regulert i loven, i motsetning til andre land som har en mer restriktiv lovgivning, skiller behandlingene med donerte kjønnsceller, både sæd og eggceller, seg ut. I denne forbindelse må vi fremheve to grunnleggende aspekter: For det første at donasjonen er anonym, slik at barna som blir født og mottakerne har rett til å få generell informasjon fra giverne, men som ikke inneholder deres identitet, og for det andre, at valget av donor kan bare gjøres av det medisinske teamet som utfører teknikken, og ikke i noe tilfelle kan donor bli personlig valgt av mottaker, selv om det er riktig at man i Instituto Bernabeu forsøker at den er så lik som mulig.

TEKNIKKEN ROPA:

I dag, selv om det er en teknikk som ikke er omhandlet i Loven, er det mulig å få tilgang til teknikken ROPA eller motta oocytter fra partneren, noe som gjør at to kvinner som utgjør et ekteskap kan delta i behandlingen og graviditeten. Én gir eggcellene som blir inseminert med sæd fra en anonym donor, og en annen mottar embryoer og bærer barnet fram. Det er én genetisk mor og én som bærer barnet fram etter at begge har gitt samtykke. Siden 2007 tillater spansk lov registrering av to mødre i Folkeregisteret når det gjelder homofile ekteskap, slik at barn født i Spania etter en ROPA behandling juridisk sett er barn av to mødre.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser