fbpx

Undersøkelse av mikrobiota hos pasienter med embryoimplantasjonssvikt

Takket være metagenomisk analyse av vaginalt mikrobiom med teknikker for massiv gensekvensering, kan vi granske økosystemet av mikroorganismer i den vaginale bakteriefloraen.

Undersøkelse av mikrobiota hos pasienter med embryoimplantasjonssvikt
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hva er mikrobiota? Og mikrobiota?

Mikrobiota er samlingen av alle mikroorganismer som lever sammen i organismen vår. Ca. 90 % av alle celler i kroppen vår er mikroorganismer og ikke «våre egne celler».

Det er ikke lenge siden man trodde at bakterier, virus og andre mikroorganismer som lever inne i oss skadet kroppen vår. I dag vet vi at mikrobiota virker inn på grunnleggende mekanismer som regulerer helsetilstanden vår, og at de er av avgjørende betydning for at balansen i organismen vår skal holdes ved like. 

Microbiota beskriver de faktiske bakteriene, mens mikrobiom i tillegg til å vise til bakteriene også definerer genene deres.

Hvorfor er det nyttig å ha informasjon om mikrobiota i livmoren/vagina når man har opplevd befruktningsproblemer eller gjentatte aborter?

Mikrobiota i kvinnens kjønnsorganer tar del i prosessen med å sikre at kvinnens reproduktive helsetilstand er i riktig balanse. Hvis den riktige balansen ikke er til stede kan det føre til gynekologiske sykdomstilstander, f.eks. bakteriell vaginose.

Ny forskning viser at det er en sammenheng mellom genitale mikrobiota og oppnåelse av befruktning og en levedyktig graviditet.

Endringer i mikrobiota i de kvinnelige kjønnsorganene kan forklare en del av tilfellene der pasienter opplever gjentatte implantasjonssvikt og/eller gjentatte aborter, der konvensjonelle prøveresultater som har vært brukt til nå ser helt normale ut. På grunn av dette kan en normalisering av det mikrobiotiske genitale miljøet gi bedre prognoser for denne type pasienter.

Når det gjelder hvorvidt prøver av mikrobiota bør tas fra vagina eller livmor, har vi ved Instituto Bernabeu gjort en studie av dette, der konklusjonen var at disse prøvene er klinisk sammenlignbare. Vi foretrekker dermed å ta prøven fra vagina siden dette er mer lettvint og mindre smertefullt for pasienten, i forhold til en prøve fra livmoren som er invasiv og ubekvem.

Hvordan gjøres undersøkelsen av vaginal mikrobiota?

En prøve av vaginalvæsken tas med en tørr vattpinne. Denne prøven utføres som en del av en gynekologisk undersøkelse der området prøven tas fra avdekkes med et vaginalt spekulum, på samme måte som ved en vanlig gynekologisk kontroll. 

Deretter fryses prøven, og analysen utføres ved hjelp av massiv genetisk sekvensering. Ut fra resultatene ser vi om det vaginale mikrobiotiske miljøet er normalt eller om det finnes avvik som bør behandles.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser