fbpx

Nedfrysing av egg: en forsinkelse av moderskapet

Vitrifisering av oocytter vil gi deg muligheten til å ha dem tilgjengelig i fremtiden hvis du tenker på å utsette å få barn

Nedfrysing av egg: en forsinkelse av moderskapet
  • Vil du motta mer informasjon?

    Vi gir deg veiledning uten forpliktelser

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

En av grunnene til at det stadig vekk er flere med fruktbarhetsproblemer er fordi at vi kvinner utsetter tidspunktet for å bli mødre.

Vi utsetter denne avgjørelsen, og vi kan ha en god mental forberedelse, en god økonomisk situasjon, sosial velferd … men kroppen vår er ikke lenger forberedt, våre muligheter til å få barn med våre gener forsvinner litt om litt, enten fordi vi ikke er i stand til å produsere egg eller fordi de som vi produserer ikke har tilstrekkelig kvalitet.

Vitrifisering av eggceller er et alternativ for de kvinnene som ønsker å utsette tiden for å bli mor fram til de har den nødvendige stabiliteten, med den samme sjansen for graviditet som på den tiden da eggcellen ble nedfryst.

Hva er vitrifikasjon av eggceller?

Eggcelle-vitrifikasjon er teknikken å fryse ned eggceller mens kvinnen er formeringsdyktig. Vitrifisering gir en større overlevelsesmulighet enn de som gjelder for andre nedfrysingsteknikker. Det er en sikker teknikk som er basert på å forhindre dannelsen av iskrystaller inne i cellen og dermed forebygge ødelegging ved opptining.

Når skal egg fryses ned?

Kvaliteten på av eggcellene er avgjørende. Det er bedre å vitrifisere eggceller fra unge pasienter som ikke har fertilitetsproblemer enn fra eldre, hvis antall og kvalitet er redusert.

I hvilke tilfeller er det hensiktsmessig med vitrifikasjon av eggceller?

  • For å bevare formeringsevnen  og utsette tidspunktet for å bli mor.
  • Av kirurgisk-medisinske grunner eller før en kjemoterapi eller radioterapi som påvirker formeringsevnen.
  • Av etisk-moralske grunner at man ikke ønsker å fryse ned embryoner ved IVF.
  • For å øke sjansene for graviditet i tilfeller av lav ovarial respons.
  • For pasienter med endometriose som gjerne vil utsette sin formeringsperiode på grunn av effekten som denne sykdommen kan ha for fertilitet på eggreservere.

Hvordan er prosessen med vitrifikasjon av eggceller?

En syklus med vitrifisering av eggceller er svært lik de første trinnene av en IVF. Man foretar en kontrollert ovarial stimulering for å øke antall egg som vi er i stand til å hente i en syklus, eggcellene gjennvinnes fra eggstokken, og etter å ha sjekket kvaliteten på disse vitrifiseres de i påvente av å bli benyttet. Eggcellen kan forbli vitrififisert i uendelig tid uten å miste sitt formeringspotensiale slik det var i følge pasientens alder på vitrifikasjonstidspunktet. I sin tur vil formeringsevnen for pasienten ikke bli svekket av det faktum av å ha gjort en stimuleringssyklus for å vitifisere eggceller.

Hos Instituto Bernabeu har hver enkelt pasient en eget sted i de kryogeniske lagringstankene for oppbevaring av embryoene sine, der det ikke oppbevares andre prøver eller noe fra andre pasienter. Dette sikrer at kryssforurensning og kvalitetsforringelse ikke kan skje.

La oss snakke

Vi anbefaler deg uten forpliktelser