Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

Et forseringsalternativ som er enkelt og økonomisk er der et embryo donert av et annet par tillater å skape en ny familie.

TRENGER DU HJELP?

Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

Hva er embryoadopsjon?

Dette består i å adoptere et embryo – som er resultatet av at en sædcelle befrukter en eggcelle – som overføres til den adopterende pasientens livmor for å oppnå graviditet, slik at pasientene får muligheten til å oppleve svangerskapet, fødselen, ammingen og oppfostringen av babyen.


Embryoene kommer fra behandlinger med celler fra dobbel donasjon (eggceller og sædceller) eller fra par som har fått utført behandlinger med assistert befruktning og som etter å ha blitt foreldre bestemmer seg for å donere sine nedfrosne embryoer for å hjelpe andre til å kunne danne en familie.

Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

I hvilke tilfeller er det hensiktsmessig med adopsjon av embryoner?

 • Når man ønsker en enklere reproduktiv behandling.
 • Når andre reproduktive behandlinger har mislyktes.


Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

Hvordan utfører man en ebryoadopsjon?

Det er en prosedyre der ett eller to embryoer fra embryobanken settes inn i livmoren.


Man må ikke stå på venteliste for å adoptere embryoer, og siden embryoene er kryopreserverte er forberedelse av mottakerens livmorslimhinne den eneste nødvendige forhåndsbehandlingen. Etter dette kan embryoene opptines og overføres i løpet av den samme dagen. Behandlingen for å forberede morens livmor er svært enkel og består i behandling med østrogen, som enten tas oralt i tablettform eller gjennom huden med østrogenplaster før overføringen, og deretter progesteron i form av vaginale stikkpiller. Det pleier ikke være nødvendig å gjøre mer enn en ultralydkontroll på forhånd, slik at antall besøk og total kostnad reduseres. Hormonbehandlingen påbegynnes slik at den sammenfaller med kvinnens menstruasjon (naturlig eller kunstig i tilfelle av manglende menstruasjon) og veksten i livmorslimhinnen (vevet inne i livmoren der embryoene skal implanteres) kontrolleres ved hjelp av ultralyd for å beregne det beste tidspunktet for overføringen av embryoene.

Vi vet at behandling med embryodonasjon kan være en emosjonell påkjenning, og før behandlingen innledes tilbyr vi en gratis time med psykologisk hjelp til dem som måtte ønske det, som en støtte for å være følelsesmessig forberedt på behandlingen.

Fordeler ved adopsjon av embryoer eller embryodonasjon

Med de avanserte kryopreservasjonsmetodene kan embryoene nedfryses til de skal overføres til morens livmor. Med denne prosessen kan også kvinner som ikke kan bli mødre med sine egne eggceller, være det på grunn av alder, gynekologiske eller arvelige sykdommer, lav ovarialreserve, gjentatte aborter, implantasjonssvikt eller fordi andre teknikker har mislyktes, samt kvinner som ønsker å bli mødre uten å ha en partner, kunne få oppleve svangerskap, fødsel, amming og oppfostring av barnet sitt.

Det er ingen ventelister og foregår fullstendig anonymt

Prosessen går raskt siden det ikke er ventelister. Embryodonasjon er donasjon av embryoer av god kvalitet som kommer fra behandlinger med assistert befruktning for andre par som har lyktes med behandlingen, eller som er resultatet av en dobbel donasjon av kjønnsceller (eggcelle og sædcelle). Donasjonen skjer anonymt i henhold til loven, og man forsøker å oppnå så godt samsvar som mulig med mottakerne når det gjelder blodtype, rhesusfaktor og fenotype.

Sikkerhet og effektivitet: utelukkelse av mer enn 600 sykdommer

Når embryoene kommer fra en dobbel donasjon, kan man føle seg trygg på at donorene går gjennom den samme strenge utvelgelsesprosessen som alle våre andre donorer før de blir akseptert:

 • Strenge gynokologiske, fysiske og helsemessige kontroller (man utelukker donorer der donoren selv eller slektninger har en medisinsk historikk med nevrologiske, psykiske, endokrine, fordøyelsesrelaterte eller onkologiske sykdommer samt blodsykdommer o.l.).
 • Psykologisk vurdering av en klinisk psykolog, der donorens sosiale og psykologiske utviklingsnivå vurderes.
 • Screening for genetiske og smittsomme sykdommer:
  • Genetisk kompatibilitetstest (TCG): Analyse for å påvise de 600 mest vanlige arvelige sykdommene.
  • Karyotype, cystisk fibrose, talassemi, fragil X-syndrom.
  • Seksuelt overførbare og serologiske sykdommer.

Den enkleste og mest effektive behandlingen av pasienter med reproduksjonsproblemer

Adopsjon av embryoer er den enkleste behandlingen, og vanligvis velger mange par denne behandlingen når andre har mislyktes. I mange tilfeller er dette den muligheten kvinnen har til å bli mor, spesielt hvis hun har prematur ovariesvikt, har kommet i overgangsalderen eller når stimulering av eggstokkene ikke virker; eller i de tilfellene der mannen har fertilitetsproblemer. Det er også en mulighet for kvinner som ønsker å få barn på egen hånd, lesbiske par, eller personer som ønsker å adoptere men også oppleve hele svangerskapet selv.

Enklere forberedelser for kvinnen

Behandlingen blir personlig tilpasset til hvert enkelt tilfelle. Forberedelsen av pasienten er enklere og mer behagelig og i de fleste tilfellene er det ikke nødvendig med hormonstimulering, dette er kun nødvendig der kvinnen nærmer seg eller er i overgangsalderen. Hvis kvinnen har menstruasjon, innledes behandlingen med forberedelse av livmorslimhinnen. Denne forberedelsen gjøres med østrogenplaster eller -tabletter som tas oralt, samt progesteron i form av vaginale stikkpiller. Når livmorslimhinnen er i en perfekt tilstand, tines embryoene opp og overføres til morens livmor. Vanligvis overføres ett enkelt embryo, siden suksessraten ved laboratoriene våre er på over 50 % og man slik unngår risikoen for å bli gravid med mer enn ett barn.

Færre legebesøk, mindre medisinering, mer økonomisk og bedre sjanser for å lykkes

Antall konsultasjoner er mindre enn for andre behandlinger, siden det vanligvis er nok med kun en ultralydkontroll før behandlingen. Antall nødvendige medisiner er også mindre. Og i tillegg til disse fordelene er også kostnaden mindre, og resultatene er gode med en suksessrate som overstiger 50 %.

 

PROSENTANDEL AV OPPNÅDDE GRAVIDITETER VED BEHANDLING MED ADOPSJON AV NEDFROSNE EMBRYOER
57%
TRENGER DU HJELP?