Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

Et forseringsalternativ som er enkelt og økonomisk er der et embryo donert av et annet par tillater å skape en ny familie.

TRENGER DU HJELP?

Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

Hva er embryoadopsjon?

Det består av adopsjon av at et embryo, som er resultatet av foreningen av en eggcelle og en sædcelle, overføres til pasienten som adopterer for å oppnå graviditet, for å gi pasientene muligheten til å nyte et svangerskap, en fødsel og foreldrerollen for en baby.


I de fleste tilfellene kommer embryoene fra par som har underlagt seg  behandlinger for assistert befruktning med egne kjønnsceller eller fra dobbel donasjon (eggceller og sædceller), og som etter å ha oppnådd ønsket om å bli foreldre bestemmer seg for å donere embryonene sine, som er  nedfryst, til andre par. 

Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

I hvilke tilfeller er det hensiktsmessig med adopsjon av embryoner?

  • Når man ønsker en repoduksjonsbehandling som er enklere.
  • Når andre behandlingsmetoder har vært mislykket.
  • I tilfeller med for tidlig eggstokksvikt , overgangsalder  eller når det ikke finnes respons på ovarial stimulering.


Adopsjon av embryoner. Embryoadopsjon

Hvordan utfører man en ebryoadopsjon?

Det er en behandling der man setter inn i livmoren én eller to embryoner som kommer fra ebryo-banken.

Embryoadopsjon har ikke venteliste, og da embryoene er cryokonserverte krever det kun endometrial forberedelse av mottakerpasienten og deretter opptining og overføring av embryonet samme dag.


Behandlingen for forberedelse av livmoren er meget enkel og består av å administrere tabletter eller hudplaster med østrogen fram til  overføringen, etterpå  progesteron vagetorier. Vanligvis krever dette bare en ultralydkontroll før behandlingen, noe som reduserer besøkene og den økonomiske kostnaden. Starten på hormonbehandlingen er sammenfallende med kvinnens menstruasjon (naturlig eller kunstig i fravær av menstruasjoner) og den endometriale veksten (slimhinnen i livmoren hvor embryoet innsettes) kontrolleres med ultralyd for å beregne tidspunktet for overføringen av embryoer.

 

 

TRENGER DU HJELP?