Erfaring

Siden grunnleggelsen på begynnelsen av 80-tallet, har vi opprettholdt vårt kall og engasjement for å gi våre pasienter omfattende omsorg ved et maksimalt servicenivå ved benyttelsen av individuelle behandlinger.

1985

Inicio de primeras inseminaciones artificiales.

Inicio de primeras inseminaciones artificiales.

Puesta en funcionamiento de banco de semen propio.

Puesta en funcionamiento de banco de semen propio.

1987

In vitro fertilisering i gang: Første IVF graviditet i Valencia. Født august 1988.

In vitro fertilisering i gang: Første IVF graviditet i Valencia. Født august 1988.

1988

Erfaring

Fødselen av det første IVF barnet i Valencia.

1989

Første graviditet ved GIFT.

Første graviditet ved GIFT.

1990

Oppstart av programmet med nedfrysing av embryoer.

Oppstart av programmet med nedfrysing av embryoer.

1991

Første fødsel i provinsen Alicante med nedfrossent embryo.

Første fødsel i provinsen Alicante med nedfrossent embryo.

1993

Første fødsel etter eggdonasjon.

Første fødsel etter eggdonasjon.

1994

Instituto Bernabeu når hundre barn unnfanget ved in vitro fertilisering.

Instituto Bernabeu når hundre barn unnfanget ved in vitro fertilisering.

1995

Nacimiento tras ICSI

Fødsel etter ICSI teknikken (mikroijeksjonsintracytoplasmatikk av sædceller) i provinsen Alicante.

1997

Inauguración Instituto Bernabeu Alicante

Innvielse av den første bygningen av det nåværende hovedkvarteret til Instituto Bernabeu i Alicante.

1998

Nacimiento en españa con uso de espermátides

Født for første gang i Spania og sjette gang i verden ved bruk av spermatider (menn uten sædceller).

2000

Premio Investigación de la Sociedad Española de 

Fertilidad (SEF).

Forskningspris fra det spanske Fertilitetsselskap (SEF).

Inicio del programa de DGP

PGD programstart : genetisk diagnose for utrydding arvelige sykdommer.

2001

Apertura del Instituto Bernabeu de Elche

Åpning av Instituto Bernabeu i Elche.

2003

Åpning av Instituto Bernabeu i Cartagena.

Åpning av Instituto Bernabeu i Cartagena.

2004

Primer nacimiento mundial de una niña libre de 

padecer ceguera hereditaria (retinosquisis)

Første fødselen i verden av ei jente som som ikke lider av arvelig blindhet (Retinoskise) ved preimplantasjonsdiagnostikk-teknikker utviklet ved IB (MDA).

Creación con la Universidad Miguel Hernandez de 

la primera Cátedra de Medicina Reproductiva de Europa.

Opprettelse sammen med Universitetet Miguel Hernandez av det første Departementet for Reproduktiv medisin i Europa.

Creación del departamento de asistencia para 

pacientes internacionales

Opprettelse av støtteavdeling for internasjonale pasienter.

2006

MARFAN

Fødselen av det første barnet i verden uten Marfans syndrom, etter bruk av preimplantasjonsdiagnostikk-teknikker utviklet ved Instituto Bernabeu.

Acreditados con la ISO 9001 y la SEP

Akkreditert med ISO 9001 og SEP (Utmerkelse for private helsetjenester) i alle omsorgsprosesser, det første senteret for reproduktiv medisin og komplett gynekologi i Valencia og Murcia som oppnådde disse sertifiseringene.

2007

Nace la Fundación Rafael Bernabeu

Stiftelsen Rafael Bernabeu for Sosialt Arbeid, med sosiale og pedagogiske mål og fremming av forskning.

Dr. Rafael Bernabeu er nominert til Jaime I Prisen i kategorien for medisinsk forskning.

2008

Instituto Bernabeu Benidorm

Åpning av Instituto Bernabeu Benidorm

La Confederación de Discapacitados Físicos y 

Orgánicos de la Comunidad Valenciana (COCEMFE) premia al Instituto Bernabeu y a la Fundación Rafael Bernabeu, Obra Social

Organisasjonen for fysisk og organisk handikappede i Valencia (COCEMFE) gir pris til Istituto Bernabeu og Stiftelsen Rafael Bernabeu for Sosialt Arbeid for sitt "Utmerkede arbeid innen vitenskapelig forskning".

European Foundation for the Quality Management

Akkredittering Committed to Excellence" fra European Foundation for Quality Management (EFQM).

2009

IB BIOTECH

Oppstart av IB BIOTECH bioteknologiselskap for molekylærbiologi og genetikk ved Instituto Bernabeu.

Premio ASEBIR 2009 de Investigación Básica

ASEBIR 2009 Pris for Grunnleggende forskning.

2010

Den nasjonale prisen i grunnleggende forskning av det Spanske Fertilitetsselskap (SEF).

Den nasjonale prisen i grunnleggende forskning av det Spanske Fertilitetsselskap (SEF).

Første internasjonale patent innen bioteknologi.

Premio NICCOLO PAGANINI en el Congreso 

internacional de Síndrome de Marfan por sus avances en la lucha para erradicar esta enfermedad.

Premien "NICCOLO PAGANINI " på Den Internasjonale kongressen for Marfans syndrom "for sine fremskritt i kampen for å utrydde denne sykdommen”.

2011

Premio ICIRA, en la categoría aporte de datos 

relevantes en el tratamiento de reproducción asistida.

Prisen ICIRA i kategorien for bidrag av relevante data i behandlingen av assistert befruktning.

Premio nacional de la sección de ecografía de la 

SEGO

Nasjonal Pris for ultralyd gitt av SEGO for det beste arbeidet med "Ultralyd i gynekologi ".

Premio San Alberto Magno 2011 de la Universidad 

de Alicante por calidad en la enseñanza.

Prisen San Alberto Magno 2011 ved Universitetet i Alicante for kvalitet i undervisningen.

Puesta en marcha del programa para la 

preservación altruista de la fertilidad en pacientes con cáncer de mama.

Oppstart av altruistisk program for fruktbarhetsbevaring hos pasienter med brystkreft.

2012

2ª premio de la American Society Reproductive 

Medicine (ASRM) al mejor trabajo en poster del Congreso.

2. prisen i "American Society Reproductive Medicine" (ASRM) for det beste arbeidet i plakat på Kongressen.

1ª edición del Máster Universitario en Medicina 

Reproductiva junto a la Universidad de Alicante.

Første utgaven av Master i Reproduktiv Medisin ved Universitetet i Alicante.

2013

Creación de la Cátedra de Medicina Reproductiva 

en la Universidad de Alicante.

Opprettelse av Departmentet for Reproduktiv Medisin ved Universitetet i Alicante.

Creación de la Cátedra de Medicina Reproductiva 

en la Universidad de Alicante.

Det første barnet født ved IVF i Valencia fyller 25 år.

Primer centro de medicina reproductiva que recibe en 

Europa los reconocimientos de calidad SEP Internacional y SEPEFQM.

Første senteret for reproduktiv medisin i Europa som mottar priser for internasjonal kvalitet SEP og SEPEFQM.

Premio ASEBIR 2013 de Investigación Básica. Otorgado a la mejor Comunicación Oral del VII Congreso Nacional ASEBIR

Prisen ASEBIR 2013 for Grunnleggende forskning. Deles ut til beste muntlige kommunikasjon på ASEBIR VII nasjonale kongress. November 2013. Tittel: “Genptyping av R72P SNP av p53-genet hos pasienter med implantasjonssvikt og gjentatt abort og dens effekt på resultatene av IVF sykluser ".

2014

Premio BFS Best Young Clinician. Otorgado a la mejor Comunicación Oral en BFS Annual Meeting 2014

Prisen “BFS Best Young Clinician". Gitt for beste muntlige kommunikasjon på BFS Annual Meeting 2014. Sheffield, UK. Tittel: “Vitamin D levels in oocytedonors are not predictive of reproductive success in egg donation treatments.“

Acreditación ESHRE.

September. Instituto Bernabeu er akkredittert av ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) og avEBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) for å gi opplæring i reproduktiv Medisin. Instituto Bernabeu blir dermed én av 10 sentre i verden som har oppnådd denne offisielle akkrediteringen, og det første spanske senteret som oppnår den.

Premio de Reconocimiento a la Trayectoria 

                        Profesional.

Dr. Bernabeu mottar Prisen for anerkjennelse av livslang tjeneste i kategorien "Andre behandlingsområder", som tildeles av Generalrådet for offenlige læresteder i Spania. November 2014.

2015

Apertura del Instituto Bernabeu de Albacete.

Åpning av Instituto Bernabeu i Albacete.

Instituto Bernabeu får Akkreditering QH Excellence in Kvalitet i Helseomsorg.

Instituto Bernabeu får Akkreditering QH Excellence in Kvalitet i Helseomsorg.

Primer premio de la Asociación Española de Andrología (ASESA) al mejor trabajo de investigación original.

Førstepremien i den spanske foreningen for Andrologi (ASESA) for beste originale forskningsprosjekt.

Acuerdo Marco de I+D entre la Universidad de Castilla la Mancha y el Instituto Bernabeu.

Rammeavtale for R + D mellom Universitetet i Castilla la Mancha og Instituto Bernabeu.

Nuevos laboratorios IB Biotech

Nye laboratorier IB Biotech

Nueva norma de calidad en reproducción asistida UNE 179007. El Instituto Bernabeu es el primer centro de la Comunidad Valenciana y de Castilla la Mancha que la obtiene.

Ny kvalitetsstandard UNE 179007 for assistert reproduksjon. Instituto Bernabeu er det første senteret i Valencia og Castilla la Mancha som oppnår denne.

2016

IBgen

IBgen IVF: Instituto Bernabeu oppdager de genetiske variantene for fruktbarhet

Anerkjennelse fra Departementet som innovatørselskap for sitt arbeid innen R & D

Anerkjennelse fra Departementet som innovatørselskap for sitt arbeid innen R & D

	Tildelt prisen for Innovasjon ved utdelingen av prisene IN4Bankia

Tildelt prisen for Innovasjon ved utdelingen av prisene IN4Bankia

Dr. Rafael Bernabeu er utnevnt til Visepresident for avdelingen for Sterilitet og Infertilitet ved SEGO (Det Spanske Forbund for Gynekologi og Obstetrikk).

Dr. Rafael Bernabeu er utnevnt til Visepresident for avdelingen for Sterilitet og Infertilitet ved SEGO (Det Spanske Forbund for Gynekologi og Obstetrikk).

 

Synes du det var interessant? Ja Nei

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?