In vitro fertilisering: IVF

In vitro fertilization (IVF), the main treatment for infertility, allows for higher rates of pregnancy than natural conception

TRENGER DU HJELP?

In vitro fertilisering,  også kjent som IVF, er en teknikk som tillater sædbefruktning av egg utenfor kvinnens kropp. Embryoer skapt i laboratoriet blir deretter implantert i livmoren for etablering av graviditeten. Denne prosessen involverer flere trinn som må koordineres riktig; utforming av en behandling tilpasset de reelle behovene til pasientene, kvaliteten på menneskelige ressurser og klinisk teknologi er nøkkelen til suksess.

Be om budsjett

FASER AV PROSESSEN

FASER AV PROSESSEN

 

In vitro fertilisering: IVF

Studie og forberedelse av paret

Hver pasient er unik, derfor er hver behandling i Instituto Bernabeu individuelt tilpasset. Hensikten er å fastslå opprinnelsen til ufruktbarheten for paret og utforme den mest hensiktsmessige IVF-behandlingen. Hos mannen analyseres sæden, de hormonelle nivåene, og dersom det er nødvendig foretas en urologisk vurdering.


Hos kvinner undersøkes livmorhalsen, endometrier, og endringer i og mønsteret for menstruasjonssyklusene. Disse vurderingene suppleres med en detaljert vurdering av helse-historikk og historikk om parets seksualliv.  

Det endelige målet er å bestemme om in vitro fertilisering (IVF) er riktig prosedyre for behandling av infertilitetsproblemet og at paret er fysisk og psykisk klare til å starte. Hvis ikke, blir pasientene rettet mot den mest passende behandlingsmåten. 

In vitro fertilisering: IVF

Eggstokkstimulering

For å maksimere sjansene for graviditet, trenger vi å innhente mer enn én eggcelle ("egg"), som er det som vanligvis modnes i en kvinnes eggstokker.


For å stimulere produksjonen av flere eggceller og garantere god kvalitet administrerer vi en kombinasjon av legemidler, hvis respons styres av vaginal ultralyd og sporadiske blodprøver: induksjon av eggløsning. 

Den totale prosessen tar, avhengig av hvert tilfelle, omtrent fra 8 til 12 dager. Denne stimuleringen er nøkkelen for å lykkes. Å få det størst mulige antall av ubefruktede egg er viktig, men enda viktigere er kvaliteten på disse. Derfor følger vi jevnlig deres utvikling med ultralydkontroller hvor vi bestemmer den mest passende hormondosen for å optimalisere kvaliteten.  

In vitro fertilisering: IVF

Innhenting av egg

Når eggene er modne og har nådd det optimale tidspunktet, blir de innhentet ved hjelp av vaginal ultralyd under lokalbedøvelse og mild sedasjon; dvs. fullstendig smertefritt. Prosessen tar bare ca. 15 minutter og krever ikke kirurgi, sykehusinnleggelse, sting eller full narkose.

In vitro fertilisering: IVF

Innhenting av sæd

Samtidig avgir mannen en sædprøve som forberedes i laboratoriet for å optimalisere dens befruktningskapasitet.

In vitro fertilisering: IVF

Befruktning i laboratoriet

Deretter foretar man, i laboratoriet for human embryologi, en befruktning ved å sammensmelte eggcellen og sædcellen til paret, enten ved en klassisk IVF syklus – den mest naturlige måten, eller ved benyttelse av ICSI-teknikken. Den består av å velge en passende sædcelle, som gjennom en tynn nål settes inn i en eggcelle, som i tilfellene av mannlig patologi letter befruktningen.


Resultatet av befruktningen (dag 1 i det embryoniske liv) vil bli observert ca. 18 timer senere. Da vil vi vite hvor mange av eggene som er normalt befruktet, som er lik antall embryoer. 

In vitro fertilisering: IVF

ICSI (Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon)

Dersom den reproduktive biologen anser det nødvendig eller det er tidligere planlagt, utføres det en ICSI på eggcellene.


Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI), er en fremgangsmåte som innebærer innføring av en utvalgt sædcelle inn i en moden eggcelle for befruktning. 

ICSI var en virkelig revolusjon innen assistert befruktning ettersom den løste de fleste problemer som var forårsaket av mannlig sterilitet. Teknikken benyttes for befruktning når sæden har et lavt tall sædceller, endret morfologi, redusert motilitet eller når sædcellene ikke er i stand til å befrukte ved konvensjonell IVF. Den kan også brukes hos pasienter med en blokkering av sædlederne, i dette tilfellet utføres en testikkepunktering der sæden hentes direkte ut fra testikkelen.

Prosedyren utføres under et mikroskop og krever flere sett med utstyr for mikromanipulasjon som tillater oss å stabilisere eggcellen forsiktig og deretter sette inn sædcellen. Valg av sædcelle er hovedsakelig basert på morfologiske egenskaper, men i enkelte tilfeller kan komplementære metoder benyttes (MACS, IMSI, PICSI). Mer informasjon

In vitro fertilisering: IVF

Dyrking av embryo 

Etter befruktningen begynner det sin utvikling i inkubatorer med et dyrkningsmedium som gir dem alt det nødvendige for deres vekst. Hver dag blir embryoene observert og det registreres både embryonal deling (antall celler) og viktige morfologidata.


Kvaliteten på hver embryo er gitt ved kombinasjonen av delingen og morfologi. Hvert embryo vil ha sin destinasjon. Det vil være gode embryoer, andre er låst, og andre igjen vil nå målet, men med dårlig kvalitet. Utviklingen deres vil gi oss om de skal ha en kort dyrkningstid (2/3 dager) eller en lang (4/5 dager: blastocyst).  

In vitro fertilisering: IVF

Embryo-overføring

Mellom andre og femte dagen etter befruktningen, vil overføringen av embryoet bli planlagt, som er høydepunktet av behandlingen. Den består av overføring av embryoet fra laboratoriet til det endelige stedet for dets utvikling, morens livmor.


Den gjøres ved hjelp av en abdominal ultralyd for å finne det mest egnede stedet for festepunktet: man fører et fint kateter gjennom livmorhalsen, og setter inn en dråpe av dyrkningsmediumet hvor embryoet flyter i livmoren.  

Det krever ikke sedasjon, er smertefritt og i virkeligheten er den svært lik en gynekologisk rutineundersøkelse. For at prosessen skal være så lite ubehagelig som mulig utføres den i et sterilt rom med 36 graders temperatur med lav belysning og i et rom som er sammenhengende med laboratoriet. De resterende embryonenes av god kvalitet blir vitrifisert for senere bruk.

In vitro fertilisering: IVF

Analytisk graviditetstest

Etter 13/14 dager med behandling med progesteron planlegges den analytiske bekreftelsen av svangerskapet : bestemmelse i blodet av hormonet beta-hCG som produseres av embryonet  og som overføres til moren via morkaken.


Det er det første signalet fra embryoet, og vi kan bruke målingen som bevis for dets implantasjon. 

Dersom svangerskapet ikke har funnet sted vil hele teamet som har vært innblandet i prosessen gå i gang med å studere hele behandlingen for å vurdere årsakene. Etter ferdig vurdering tar man et møte med paret til å formidle denne medisinske rapporten.

In vitro fertilisering: IVF

Ultralyd for riktig kontroll av svangerskapet

Etter å ha bekreftet graviditeten og innen 15 dager, vil vi foreta en ultralyd-undersøkelse for å sjekke at svangerskapet går som normalt. Dersom dette gjøres tidligere, kan det skape forvirring og usikkerhet fordi i de fleste tilfeller vil resultatet være ufullstendig.

MILD IVF

Mild IVF representerer et alternativ til konvensjonell eggstokkstimulering. Formålet er å begrense antallet eggceller som skal innhentes, og således redusere behandlingsbyrden for pasienten uten å svekke de kumulative graviditetsmulighetene. MILD IVF krever mindre medisinering og, i motsetning til klassisk stimulering, er ikke alle injiserbare. Forskjellen med in vitro fertilisering (IVF) er i hovedsak i fasen for eggstokkstimuleringen, da de påfølgende prosedyrene er lignende.

Blant fordelene ved Mild IVF er:

  • Mindre medisindoser.
  • Færre besøk på klinikken.
  • Genererer mindre ubehag og bivirkninger knyttet til eggstokkstimuleringen, fordi den er mye mildere.


MILD-IVF oppstod ut i fra ønsket om å kunne tilby enklere og sikrere framgangsmåter. Avgjørelsen vil være basert til syvende og sist på råd fra spesialisten for den beste teknikken, og aksept fra pasienten etter å ha fått informasjon om dens fordeler og ulemper.

Indikasjonene for Mild IVF er:

  • Kvinner under 35 år med god eggreserve og god prognose.
  • Bakgrunn med overdreven reaksjon fra eggstokkene, noe som må unngås.
  • Pasienter med risiko for ovarielt hypserstimuleringssyndrom

IVF er en svært allsidig prosedyre. Benyttede eggceller kan komme fra samme pasient eller fra en eggdonor. I tillegg kan sæd komme fra partneren eller fra en sæddonor. Teknikken har gjort svangerskap mulig for kvinner uten partner eller  partner av samme kjønn (ROPA).  I tillegg tillater den en genetisk diagnose før implantasjon  og på denne måten redusere drastisk risikoen for å få barn med genetiske sykdommer.

Fordeler og ulemper med IVF

Assistert befruktning (IVF) er den vanligste behandlingen innen reproduktiv medisin. Den gjør det mulig å befrukte eggene med sædceller utenfor kvinnens kropp. Embryoene blir deretter overført for å begunstige implantasjonen.

  • IVF er en allsidig prosedyre. Eggene som benyttes kan komme fra pasienten selv eller fra en donor. Sæden kan komme fra partneren eller fra en donor.
  • Teknikken har muliggjort svangerskap for kvinner uten partner eller med partner av samme kjønn (ROPA).
  • Den gjør det mulig å utføre den genetiske preimplantasjonsdiagnosen og på den måten redusere risikoen for å få barn med genetiske sykdommer.
  • Suksessratene er høye. I pasienter under 35 år er den på 76,5 % og hos pasienter fra 35 til 39 år er den på 66,4 %.

Som ulemper bør det bemerkes at det foreligger en lav risiko for komplikasjoner. Disse inkluderer eggstokkhyperstimuleringssyndrom eller risiko for fleregget graviditet.

Bivirkninger ved IVF

Kvinnen kan som regel gjenoppta sine aktiviteter dagen etter egguthenting eller overføring. Blant de sjeldne bivirkningene som forekommer kan det oppstå en svak hevelse, ømhet i brystene, kolikk eller forstoppelse.

Krav for IVF

En undersøkelse av paret utføres der den mannlige sædkvaliteten vurderes. Og på sin side må kvinnen produsere eggceller og ikke presentere livmorforandringer.

Suksessrater for IVF

Statistikken viser globale data som ikke kan ekstrapoleres til et bestemt tilfelle, så vi må alltid huske på behovet for å individualisere prognosen. Dataene innhenter statistikkene uten å utføre PGS (CCS) eller elektiv vitrifisering.

Nedenfor gjenspeiler vi den akkumulerte graviditetsfrekvensen (svangerskap som oppnås etter en punksjon/innhenting av eggceller. Dette inkluderer overføring av ferske embryoer og mulig overføring av kryopreserverte embryoer når det ikke oppnås ved første overføring).

 

TRENGER DU HJELP?