Fertilitetsstudie

Man kan ikke bruke de samme diagnosemetodene for alle pasienter. Etter å ha gjennomført et omfattende intervju og for å ivareta personlige karakteristikker, vil legen vurdere hvilke som er mest hensiktsmessige for hver enkelt pasient

Det anses hensiktsmessig å sette i gang en undersøkelse etter et år med samleie uten å bruke prevensjon og uten at graviditet er oppnådd. Denne perioden kan være kortere i visse situasjoner, for eksempel hos pasienter med alder rundt eller over 35 år, eller når man før starten av jakten på graviditet har en diagnose som kompromitterer parets fruktbarhet.

Grunnleggende prøver

De grunnleggende testene i diagnostisering av infertile par består av å utføre en hormonell analyse, hysterosalpingografi og et seminogram.  

  • Hormonell analyse hos kvinnen. Den innebærer en blodprøve og informerer oss om den funksjonelle situasjonen i eggstokkene. For de fleste pasienter er det nødvendig å utføre denne på en gitt dag i syklusen for å få informasjon om eggreservene.
  • Hysterosalpingografi. Det består av ekkografi av bekkenområdet for å se livmoren og spesielt egglederne. Man benytter en kontrastvæske som etter fullføring av bildet viser oss eggledernes form og likeledes deres permeabilitet. Med denne prøven vet vi i de aller fleste tilfeller om egglederne er blokkert.
  • Seminogram. Det består av en sædanalyse. Det kalles også spermogram. Der ser vi på aspektene som vi vet har innflytelse for å oppnå graviditet. Hovedsaklig studerer vi antall sædceller, mobilitet og form.

Finnes det andre tester for diagnose?

Det finnes mange tester som kan være nyttige i konkrete saker, men de blir ikke utført rutinemessig på alle pasienter. Disse testene som vi kaller komplementære søkes om etter det første intervjuet dersom vi mistenker en bestemt patologi, eller man bør klargjøre resultatene fra de grunnleggende prøvene.

Tiden fra man har diagnosen og til man kan starte behandlingen er meget kort. Vanligvis går det ikke mer enn 3 eller 4 uker fra første intervju til pasientene mottar analyseresultatene.

Mange ganger er prøveresultatene helt normale. Faktisk skjer dette omtrent i mellom 20% og 30% av tilfellene. I disse tilfellene snakker vi om ukjent årsak. Det betyr ikke at det ikke finnes et problem, men at vi etter at alle rimelige diagnostiske ressurser er benyttet ikke kan identifisere noen bestemt årsak. Det faktum at man ikke kan finne en årsak til problemet forhindrer ikke utførelse av behandlingene som regel ikke vil ha dårligere prognose i slike tilfeller.

Når resultatet av testen er mottatt, forklarer gynekologen i detalj resultatene på en forståelig måte. Samtidig vil gynekologen informere om alle behandlingsalternativene som kan være fornuftige i dette tilfellet. Under dette besøket og etter å ha hørt synspunktene til pasientene utformes strategien som skal følges.

I nesten alle tilfeller starter programmeringen momentant i kvinnens neste syklus.

Synes du det var interessant? Ja Nei

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?