MACS og andre teknikker for utvelgelse av sædceller

Utvelgelse av de beste sædcellene øker mulighetene til å oppnå graviditet.

MACS y otras técnicas de selección de espermatozoides

TRENGER DU HJELP?

Teknikken for sædcelleutvelgelse, før gjennomføringen av ICSI, har vært i stadig utvikling i de senere år slik at man nå kan foreta en enda mer spesifikk utvelgelse av de beste sædcellene. Pr. i dag kan man utføre morfologisk evaluering for utvelgelse av sædceller som skal mikroinjekteres ved hjelp av spesiell optikk som fortørrer over 6000 ganger (IMSI). Man kan også utføre en såkalt "Fysiologisk ICSI", hvor hyaluronsyre anvendes enten på mikroinjeksjonsplaten (PICSI) eller i dyrkningsmediumet ("SpermSlow") for valg av modne sædceller som a priori viser en nedgang i kromosomendringer. Imidlertid har nyere studier ikke vist at disse metodene er bedre, og fortsatt er de på det eksperimentelle stadiet.

Bruken av kolonner med annexin av typen MACS  før ICSI gjør oss også i stand til å velge pre-apoptotiske sædceller, som ville komme inn i en programmert celledød og ikke kan  resultere i evolusjonære embryoer. Disse kolonnene brukes også i tilfeller der det er mye sædceller med DNA fragmentering, som er relatert til feil i befruktningsprosesser og embryoblokkering. Når DNA-fragmentering påvirker dets dobbeltstreng, kan den såkalte Fertile® chip-teknologien brukes til å velge ut de sædcellene som ikke har disse DNA-bruddene for å bruke sædcellene av best kvalitet med ICSI-metoden.

TRENGER DU HJELP?