IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Dobbel donasjon er den behandlingsformen innen assistert befruktning som gir best resultater. Den består i overføring av embryoer som har utviklet seg etter at donerte eggceller har blitt befruktet med sædceller fra en donor

FIV de doble donación de gametos

TRENGER DU HJELP?

Hva er prøverørsbefruktning (IVF) med dobbel donasjon?

Dette består i å utføre en IVF-behandling der kjønnsceller som kommer fra en eggcelledonor og en sædcelledonor danner et embryo, som i blastocystfasen implanteres i mottakerpasienten. Både donorenes og mottakernes er anonyme og deres identiteter vil være fullstendig konfidensielle, i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Dobbel donasjon er den teknikken for assistert befruktning med størst prosentvis sjanse for å lykkes. En av grunnene til dette er Instituto Bernabeus omfattende innledende prosesser med strenge kriterier for å velge donorer, der mer enn 600 genetisk overførbare sykdommer elimineres. Samtidig gjør vi en psykologisk evaluering og vurderinger av både generell og reproduktiv helsetilstand, fruktbarhet og genetikk. Donorene er også unge, og sammen reduserer disse faktorene i betydelig grad muligheten for abort, misdannelser eller genetiske avvik.

Dobbel donasjon ved Instituto Bernabeu

Instituto Bernabeu har vært et referansepunkt for kjønnscelledonasjon siden 1992, hovedsakelig på grunn av at vi forplikter oss til følgende:

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Enerett

Alle eggcellene som fås fra donoren brukes i behandlingen. Minst 8 modne eggceller, i gjennomsnitt 10. På grunn av dette er det svært vanlig at flere embryoer oppnås.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Blastocyster

Ved dobbel donasjon gjøres alle overføringer med embryoer på blastocyststadiet. I denne fasen i embryoets utvikling er sannsynligheten for at det fester seg i livmoren større enn ved overføringer på et tidligere stadium. Hvis overføringen likevel ikke lykkes, forplikter vi oss til å gi deg en ny behandling uten tillegg i prisen.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Egen bank

Vi benytter oss av et eget donorprogram. For sædceller har vi brukt vår egen sædbank siden 1985, som var en av de første formaliserte og legaliserte sædbankene i Europa. Dette lar oss ha en streng kontroll av sporing og overholdelse gjennom hele donasjonsprosessen, og i tillegg større fleksibilitet siden vi ikke har ventelister.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Lignende fenotype (fysiske trekk)

Vi vurderer nøye donorenes fysiske trekk for å tildele mottakere donorer som ligner dem fysisk så mye som mulig. Hovedsakelig ser klassifikasjonen på ansiktsform, hudfarge, hårtype og -farge, øyenfarge, høyde, vekt, blodtype, rhesusfaktor o.l.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Strenge medisinske, psykologiske og genetiske utvelgelseskrav

I tillegg til at kravene i den spanske loven om assistert befruktning må være overholdt for at donasjoner kan utføres, benytter Instituto Bernabeu seg av strenge kontroller slik at pasientene våre kan være sikre på at donorene har gått gjennom de strengeste medisinske, genetiske, psykologiske og sosiokulturelle vurderingene før de har blitt godkjent for å delta i donasjonsprogrammet vårt. 

Gjennomsnittsalderen for våre donorer av eggceller er 24 år, og de er aldri mer enn 33 år. Sæddonorene er aldri mer enn 35 år.

  • Medisinsk vurdering og evaluering av medisinsk historikk for donoren og nære slektninger
  • Gynekologisk undersøkelse
  • Psykologisk undersøkelse
  • Genetisk undersøkelse

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Bare 22 % av eggcelledonorer blir godtatte etter å ha bestått disse prøvene. For sædcelledonorer er tallet bare 9 %, hovedsakelig på grunn av krav til sædkvalitet (mobilitet, motilitet og konsentrasjon).*

(*) Målinger fra første kvartal av 2019 av 510 kvinnelige og 500 mannlige kandidater.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Genetisk kompabilitetstest (TCG) av begge donorene

Vi ønsker å sikre den fremtidige babyen en god helse, og derfor utfører vi den mest fullstendige undersøkelsen (av over 600 eller 2500 genetisk overførbare sykdommer, avhengig av type) for å identifisere recessive sykdommer (mer enn 600 arvelige sykdommer) hos begge donorene uten tillegg i prisen (denne kalles også Carriermap®, CarrierDNAinsight® eller Recombine®).

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Oppbevaring av kjønnscelledonorenes DNA

Vi lagrer donorenes DNA i 20 år i tilfelle det i fremtiden skulle bli nødvendig å utføre ytterligere genetiske undersøkelser, alltid etter samtykke fra donorene.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Rapportering av resultater

Resultatene av behandlingene vi utfører revideres av to eksterne selskaper, Applus og Instituto Fidelitas, og rapporteres hvert år til SEF (Sociedad Española de Fertilidad, «Spansk selskap for fertilitet»).

 

 

Behandlingens varighet ved dobbel donasjon

Med dobbel donasjon av kjønnsceller vil behandlingen vare ca. mellom 6 og 8 uker. Dette er den tiden som trengs for å velge de mest passende donorene og forberede syklusen med stimulering av eggstokkene. Etter at eggcellene er høstet, er neste steg prøverørsbefruktningen med sæd fra donoren. Embryoene overføres til mottakerpasienten etter at de har nådd blastocystfasen, og embryoer som ikke har blitt implantert fryses ned med forglassing. Etter overføringen bør man vente mellom 8 og 10 dager før graviditetstesten gjennomføres. 

Epigenetikk og kjønnscelledonasjon

Epigenetikk er en vitenskap som tar utgangspunkt i studier av hvordan visse miljømessige faktorer, og også morens livsstil når det gjelder kosthold og vaner som f.eks. røyking, alkoholinntak og mosjon, kan påvirke hvordan visse gener kommer til uttrykk i praksis. Dette betyr at moren som går gravid også vil påvirke sitt fremtidige barns utvikling ved å påvirke hvordan visse genetiske faktorer kommer til uttrykk.

 

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Det første besøket

Gjennomføring av en behandling med eggdonasjon er en beslutning av stor betydning og bør tas med all informasjon tilgjengelig. Det er derfor deres ansvarlige lege vil forklare dere i detalj om de mulige alternativene og de mest relevante aspektene ved slik behandling.


Det er viktig at du får detaljert informasjon om forhold knyttet til donor, både når det gjelder det juridiske rammeverket, og for utvelgelsesprosessen for å akseptere kandidater som donorer. Heldigvis er den spanske lovgivningen svært tydelig og skaper en ramme av rettssikkerhet som tillater å utføre disse behandlingene på en enkel måte.

Dere vil også bli forklart prosessen med utvelgelse av den beste donoren i deres tilfelle basert på fysiske og kliniske karakteristikker. 

Under dette besøket, og etter at man har bestemt seg for gjennomføring av behandlingen og man er i ferd med å starte opp, vil alle nødvendige stadier for behandlingen bli grundig forklart. Forberedelsene for å motta embryoner er en mye enklere prosess enn  in vitro fertilisering (IVF) da det ikke er nødvendig med daglige injeksjoner, og også at antall besøk for ultralydkontroll er begrenset. På dette tidspunktet er vi også i stand til å gi dere en omtrentlig dato for behandlingen.

På slutten av deres intervju med gynekologen, vil dere møte deres PA å fullføre alle medisinske og juridiske krav (underskrift for samtykke) og motta de nødvendige reseptbelagte medisinene så vel som riktige og detaljerte instruksjoner for bruk.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Design og synkronisasjon av behandlingen

Fra det øyeblikket du har fått lagt fram forslag om behandling med dobbel donasjon og bestemmer deg for å gjennomføre den, begynner en prosess der alle avdelinger ved IB samarbeider for å gi deg en personlig tilpasset behandling med så gode muligheter til å lykkes som mulig.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Forberedelse av livmorhulrommet for mottak av embryonet

“Hinnen” i livmoren der embryonet skal feste seg og deretter implantere seg for at man kan oppnå graviditet kalles endometriet.


Denne "hinnen" må være forberedt og synkronisert med embryonet slik at vi må gi medisiner som sender de riktige signalene til livmoren slik at dennes "respons" blir optimal. 

Heldigvis er forberedelsesprosessen svært enkel da det ikke er nødvendig med daglige injeksjoner eller analyser eller hyppige besøk. 

De nødvendige medisinene for behandlingen gis oralt eller transdermalt (plaster) og har veldig høy toleranse, da hormonnivåene som vi prøver å oppnå er svært like de i en naturlig syklus. 

Etter at eggcellene er mottatt fra donoren, begynner man å gi progesteron vaginalt. Tidspunktet da dette gis er meget viktig fordi det "sender" et signal til endometrium for at det skal være mottakelig ved tidspunktet for overføringen, dvs. markere riktig synkronisering mellom embryoet og livmoren. 

Gjennom hele prosessen, vil du motta et nøyaktig og detaljert skriv om hver og en av forberedelsestrinnene. Likevel står vårt team til din disposisjon slik at du ikke må nøle med å si fra dersom du har spørsmål angående prosessen.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Valg av aktuell eggcelledonor

Vi begynner den omfattende prosessen for å velge sæd- og eggcelledonorer for å sikre pasientene våre maksimal kvalitet og best mulige resultater, og har hele tiden i mente at den tilliten pasientene viser teamet vårt gir oss et stort ansvar. Etter å ha gått gjennom grundige undersøkelser: 


den psykologiske utredningen, de medisinske, gynekologiske og genetiske undersøkelsene samt en negativ screening for de mest vanlige overførbare sykdommene – blir kandidaten godkjent som eggcelledonor. I tillegg til å gå gjennom de samme medisinske undersøkelsene av genetikk som eggcelledonoren, må sædcelledonoren overholde Instituto Bernabeus strenge krav til spermiekonsentrasjon, mobilitet og motilitet samt passere nedfrysningstesten. Et av kravene er en sædkonsentrasjon på 80 millioner (WHO, Verdens helseorganisasjon, anslår 15 millioner til å være det normale).

Helt uten ekstrakostnader gjennomgår donorene en genetisk bærertest (TCG) av de 600 vanligste arvelige sykdommene med de største helsemessige konsekvensene.

Mottakerparet har på et tidligere tidspunkt informert oss og sine blodtyper og de viktigste fysiske karakteristikkene (vekt, høyde, hudfarge, øyne, hår, etc.), og har lagt ved et bilde for å lette den fysiske likheten. Ikke i noe tilfelle, i følge spansk lovgivning, kan man kjenne til identiteten til foreldrene eller eggcelledonoren, men vi vil gi dere en rapport om de medisinske og genetiske studiene som er utført, samt alderen i tilfelle de kan være nødvendig i fremtiden. Likeledes, forvarer vi arvestoffet (DNA) i 20 år for tilfeller der det kan være behov for en avansert komparativ genetisk studie av fremtidige barn.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Eggstokkstimulering av eggcelledonor 

Parallelt med terapien som har begynt med å forberede endometriet av mottakermoren, begynner stimulering av eggstokkene av donoren. Denne stimuleringen er nøkkelen for å oppnå et positivt resultat. Å få størst mulig antall av ubefruktede egg er viktig, men enda viktigere er deres kvalitet.

Recogida ovocitos

Uthenting av eggcellene fra donoren

På det optimale tidspunktet fortsetter man så i operasjonsrommet under sedering med uthenting av eggene fra eggcelledonoren. Hos Instituto Bernabeu garanterer vi våre mottakerpasienter minst 8 modne eggceller, der gjennomsnittet er 10.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Utvelgelse av sædceller

Samtidig blir sæden fra donoren tint opp. Sædprøven kapasiteres i laboratoriet for å maksimere befruktningsevnen.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

In vitro fertilisering

I det embryologiske laboratoriet utføres så selve befruktningen, der eggcellen befruktes av sædcellen ved bruk av ICSI-metoden, som består i å velge ut en sædcelle som settes direkte inn i eggcellen.


Resultatet av befruktningen (dag 1 av det embryoniske liv) vil bli observert ca. 18 timer senere. Da vil vi vite hvor mange av eggene som er blitt befruktet normalt, som er lik antall embryoer.

Utvidet informasjon

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Begynne med progesteron

 Som i en naturlig syklus, på befruktningstidspunktet må vi inkludere progesteron i morens medisiner. Dette stoffet, dersom hun er gravid, er svært viktig, fordi det vil være nødvendig for fosteret i løpet av de første månedene av svangerskapet fram til morkaken produserer stoffet selv i tilstrekkelige mengder.

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER

Embryokultur

Etter befruktningen starter utviklingen av embryoene, som foregår i inkubatorer med et vekstmedium som gir dem det de trenger for å vokse. Embryoene kontrolleres i løpet av vekstprosessen.


Veksten evalueres regelmessig, siden ikke alle menneskelige embryoer når blastocyttstadiet.

Man må være oppmerksom på at ikke alle eggceller befruktes, og at ikke alle som blir befruktet utvikler seg til levedyktige embryoer. Noen embryoer vil være av god og noen av dårlig kvalitet, og hos andre stanser utviklingen.

75 % av embryoene i donasjonssyklusene våre kommer til blastocyststadiet, og derfor gjøres 100 % av embryooverføringene mellom dag 5 og 6.

Transferencia embrionaria

Embryooverføring

Når blastocyttstadiet er nådd gjøres overføringen av embryoet. Dette er et avgjørende punkt i behandlingen. Det består i å plassere embryoet i morens livmor. Ultralydkontroll av underlivet benyttes under overføringen. Vi plasserer vekstmediet, som inneholder embryoet, inne i livmoren. Det er en smertefri og kort prosess.


Den utføres på en hensynsfull måte under rolige forhold og med hensyn til hvor ømfintlig embryoet er.

Transferencia embrionaria

Nedfrysning av embryoer

Det er svært vanlig at flere embryoer når blastocyttstadiet etter en behandling med dobbel donasjon, og da blir de som ikke overføres med én gang nedfrosset ved hjelp av forglassing.

Analítica de comprobación del embarazo

Graviditetstest

13–14 dager etter at progesteronbehandlingen har startet undersøker man om graviditet er oppnådd eller ikke: Et embryo under utvikling produserer et hormon som heter beta-hCG, som overføres til moren og som derfor vil finnes i morens blod. Dette er det første livstegnet fra embryoet.


Hvis graviditet ikke oppnås, vil de medisinsk ansvarlige som var involverte i behandlingen vurdere årsakene til dette og gi en anbefaling om hva som kan gjøres videre. Vi vil avtale tid med pasienten for å gi denne medisinske vurderingen.

Ecografía de control correcto de la gestación

Ultralyd for riktig kontroll av svangerskapet

Etter en graviditetstest med positivt resultat, vil en ultralydundersøkelse gjøres etter ca. to uker. Hvis dette gjøres før kan det føre til uklarhet og usikkerhet, siden resultatene i de fleste tilfeller ikke vil være utvetydige.

 

EN EMBRYOOVERFØRING VIL ALLTID SKJE. Instituto Bernabeu garanterer at en overføring av embryoer i blastocystfasen vil gjøres ved behandlinger med dobbel donasjon.

Suksessrater for IVF med dobbel donasjon av kjønnsceller

IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLERRATE AV OPPNÅDDE GRAVIDITETER ETTER 3 SYKLUSER96%
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLERRATE AV OPPNÅDDE GRAVIDITETER (INKL. OVERFØRINGENE AV NEDFROSNE EMBRYOER)93%*
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLERVED FERSK DONASJON
94%
(Vi koordinerer behandlingen med ferske donasjoner, unntatt i tilfeller der mottakende pasient ikke ønsker det)
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLEREGGDONASJONSSYKLUSER MED NEDFRYSNING AV EMBRYOER (gjennomsnittlig 2,3 blastocyster per syklus)96 % MED ET GJENNOMSNITT PÅ 2,6 BLASTOCYSTER
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLEROVERFØRINGER PÅ DAG 5–6 (BLASTOCYSTFASE)100%
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLEREMBRYOER SOM NÅR BLASTOCYSTSTADIET75%
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLERDONERTE EGGCELLERVi garanterer minst 8 og gjennomsnittlig 10 per syklus 
 
ovodonación instituto bernabeuDEN MEST OMFATTENDE SCREENINGEN AV ALLE VÅRE DONORER

De strengeste kravene:

  • Psykologisk, fysisk, gynekologisk og fruktbarhetsrelatert evaluering.
  • Komplette analyser: hemogram, serologiske sykdommer (HIV, hepatitt B og C, syfilis etc.), karyotype, cytomegalovirus, alfa- og beta-talassemi, SMA (spinal muskelatrofi), ikke-syndromisk døvhet (GJB2), cystisk fibrose, elektrokardiogram, kvinnelig fragil X-kromosom samt screening for 10 seksuelt overførbare sykdommer.
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLERANALYSE AV DONORENE FOR 600 AUTOSOMALE RECESSIVE SYKDOMMER (TCG: GENETISK ANALYSE I BÆRERE AV SYKDOMMER)Av alle donorene våre. Kostnadsfritt for pasienten. Den gjør det mulig å identifisere tilstedeværelsen av opptil 555 genetiske mutasjoner, som kan føre til mer enn 600 sykdommer. Mer informasjon

(*) Valgfritt: Mulighet til å sammenligne TCG-analysen med den fremtidige faren.
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLERDEN NYESTE TEKNOLOGIEN BENYTTES VED BEHANDLINGEN UTEN TILLEGG I PRISEN (DER EN MEDISINSK VURDERING TILSIER DET)
  • ICSI (befruktning ved intracytoplasmisk innsprøytning av sædceller)
  • Langvarig dyrking til blastocyst-stadiet
  • Valg av sædceller med MACS
 
IVF MED DOBBEL DONASJON AV KJØNNSCELLER100 % SVANGERSKAPSGARANTIValgfritt (etter en medisinsk vurdering) Mer informasjon
TRENGER DU HJELP?