Enhet for innsettingssvikt og gjentatte aborter

Innsettingssvikt krever en spesialisert tilnærming, en omsorg som vi ved Instituto Bernabeu tar hånd om ved en spesiell tverrfaglig enhet

TRENGER DU HJELP?

Hva er innsettingssvikt?

Det er definert som manglende evne til å oppnå en levedyktig graviditet etter IVF-behandlinger. Det vil si, den omfatter både pasienter som ikke er gravide som de som er det, men som aborterer tidlig.

Unidad de fallo de implantación embrionario

Hvorfor skjer innsettingssvikt av et embryo?

Dette spørsmålet er en stor utfordring å svare på fordi vi ikke kjenner mange av de prosessene som kulminerer med riktig embryoinnsetting.

For det første må man tenke på at årsaken ikke bare kommer fra én (mor), men fra tre pasienter: hun, han og embryoet.

Jada, vi vet at noen årsaker er fra moren, men de fleste er embryonale og vi kan ikke alltid diagnostisere eller behandle dette på en vellykket måte. Derav den høye graden av usikkerhet og “angst” for pasienten når legene ikke finner grunnen.

I de senere årene har man imidlertid gjort store fremskritt på dette feltet.

En korrekt studie av innsettingssvikt krever en tverrfaglig vurdering; derfor har INSTITUTO BERNABEU opprettet en arbeidsgruppe som spesialiserer seg på disse lidelsene med gynekologer, endokrinologer, molekylærbiologer, genetikere og embryologister. Og likeledes en spesialist-enhet i reproduksjonsimmunologi.

Enhet for innsettingssvikt og gjentatte aborter

Hvordan studerer vi innsettingssvikt og gjentatt abort?

Det er nødvendig å gjennomføre en studie av den KVINNELIGE FAKTOREN. I utgangspunktet omfatter studien hysteroskopi, eventuell endometriebiopsi og / eller studier av bakteriedyrking; studie av medfødt eller ervervet trombofili; hormonprøver, skjoldbruskkjertelens funksjon og karyotype. Man kan trenge ytterligere studier avhengig av det konkrete tilfellet.

Nå og da anbefaler vi å studere pasientens individuelle respons i en syklus før reproduktiv behandling, hvor vi vurderer to parametre i syklusen som faller sammen med overføringen: Progesteronnivåer varierer -for dosen eller administrasjonsmåte (subkutan eller intravaginal ) - og uterine kontraksjoner, som hvis de er unormale, kan moduleres farmakologisk. Begge studiene gir oss mulighet til å optimalisere livmorens mottakelighet for å bedre implanteringen av embryo.

DEN MANNLIGE FAKTOREN, studeres ved karyotype, DNA fragmentering, andrologisk utforskning og evaluering av kromosomene.

Men det er utvilsomt i den EMBRYONALE FAKTOREN hvor man har gjort mest fremskritt.

Det er slik at i dag har vi teknikker for molekylærbiologi og genetikk som tillater oss å analysere alle kromosomene av embryoet, siden den vanligste årsaken til innsettingssvikt og tidlig abort er abnormitet i antallet og oppsettet av embryonale kromosomer.

Overføringen av embryoner med normale kromosomer gjør at graviditsraten er den samme uavhengig av mors alder og samtidig reduseres risikoen for abort drastisk. Det vil si når vi klarer å overføre embryoer uten kromosomavvik, vil pasienten ha samme mulighet til suksess uansett alder.

Teknikken som er kjent under forkortelsen CCS (Comprehensive Chromosomal Screening)(Preimplantation Genetic Screening (PGS), Preimplantation genetic testing for aneuploidy (PGT-A)) utført rundt den femte dagen av den embryonale utviklingen, viser stor effektivitet for å kunne gi svar på de mest relevante spørsmål for pasientene og legene som har omsorg for dem:

Hvorfor blir ikke ikke embryoene innsatt?

Hvorfor aborterer de?

Er behandlingen verdt bryet?

Er det på tide å gi det opp eller endre noe? 

Fullstendig Studie 1 dag

Vi er spesialister på gjentatte aborter/implantasjonssvikt. Dette lar oss samle alle spesialister som er involvert i studien din under ett besøk, og på denne måten kan vi utføre alle nødvendige diagnostiske tester på én dag for å analysere og tilpasse behandlingen etter dine behov.

     Mors profil:

 • Hysteroskopi og eventuell endometriebiopsi
 • Genetisk profil med risiko for implantasjonssvikt
 • Trombofiliundersøkelse
 • Immunologisk undersøkelse
 • Karyotype
 • Vitamin D-nivåer
 • Ultralyd i høyoppløsning for vurdering av livmor.
 • Eventuell undersøkelse av livmorskontraktilitet og progesteronsnivåer på dagen for embryooverføring.

     Fars profil:

 • Karyotype
 • Undersøkelse av DNA-fragmentering (TUNEL)
 • Spermatisk FISH

     Embryonprofil:

 • PGS/PGT-A/CCS

Personlig analyse av din medisinske historikk.

TRENGER DU HJELP?