fbpx

Afdeling implantatie falen en herhaalde miskramen

Implantatie falen verdienen speciale aandacht. In Instituto Bernabeu beschikken wij hier over een multidisciplinaire afdeling voor

Afdeling implantatie falen en herhaalde miskramen
 • Wilt u meer informatie ontvangen?

  Wij geven u vrijblijvend advies

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat zijn implantatie falen?

Het gaat om een ongunstige zwangerschap nadat er een IVF behandeling heeft plaatsgevonden. Het omvat,  m.a.w. patiënten die niet zwanger worden en die een vroege miskraam hebben.

NORMAL IMPLANTATION

IMPLANTATION FAILURE

REPEATED MISCARRIAGE

Wat is de oorzaak van embryonale implantatie falen?

Waarom een embryo succesvol of niet innestelen is nog vaak onbekend en dus een grote uitdaging.

In eerste instantie ligt de oorzaak niet bij één speler (de moeder) maar bij DRIE patiënten: zij, hem en de embryo.

Het is geweten dat sommige oorzaken aan de moeder liggen maar de meeste zijn embryonale problemen en het is niet altijd even eenvoudig om deze te diagnosticeren of succesvol te behandelen. Vandaar dat er altijd veel onzekerheid en angst bij de patiënt blijft staan als de artsen de oorzaak niet kunnen achterhalen.

Niettemin, is er op dit gebied de afgelopen jaren veel ontdekt.

Een zorgvuldig onderzoek van implantatie falen beschikt over een multidisciplinaire evaluatie. Daarom heeft Instituto Bernabeu een gespecialiseerd werkgroep gecreëerd bestaande uit gynaecologen, endocrinologen, moleculaire biologen, genetici en embryologen. Zowel als een Afdeling Gespecialiseerd in de Immunologie van de Voortplanting.

Onderzoek voor de diagnose en behandeling van implantatie falen en herhaalde miskramen

Vrouwelijk factor

De vrouwelijke factoren die te maken hebben met implantatie falen en herhaalde miskramen zijn nog niet helemaal bekend, toch zijn er veel vooruitgangen in het onderzoek van dit probleem.

Een driedimensionale echo uitgevoerd door specialisten en acute apparatuur kan adenomyose problemen uitsluiten; een bekende aandoening die voor het verlies van de receptiviteit van de endometrium en anatomische afwijkingen in de baarmoeder zorgt.

Echter, zijn immunologische onderzoeken vaak niet voldoende en zorgen de behandelingen die hieruit worden voorgesteld ook niet voor een verbetering van de aandoening. Niettemin, en gezien het een onderdeel van de wetenschap is waar nog veel aan moet worden gewerkt, hebben wij een Afdeling Immunologie die dit factor diep onderzoekt en de mogelijke vooruitgangen beoordeeld.

Tevens doen wij onderzoek op de weeën in de baarmoeder op het moment van de terugplaatsing van de embryo. De baarmoeder is een spier en ongepaste stimulaties kunnen tot intense weeën lijden die eventueel voor een afstoting van de embryo zouden kunnen zorgen. Het gedetailleerde verloop van ons onderzoek naar de contractiliteit van de baarmoeder is gepubliceerd in het prestigieus medisch blad Fertility & Sterility.

Een video-echo inclusief een onderzoek om de activiteit van de baarmoeder en de bepaling van de hoeveelheid progesteron zijn zeer behulpzaam om deze oorzaak te kunnen uitsluiten en/of behandelen.

Ten slot, werkt Instituto Bernabeu aan het onderzoek op de doeltreffendheid van de instillatie van vloeistoffen inde baarmoeder, enkele dagen voor de terugplaatsing van de embryo om de endometrium te stimuleren op de toename van een biologische concurrentie.

 • Intra-uterien HCG: het inbrengen van HCG in de baarmoederholte vóór de embryotransfer met het doel de endometriale ontvankelijkheid te verhogen.
 • Intralipiden: De toediening van intralipiden rond het tijdstip van de terugplaatsing en na het tot stand komen van de zwangerschap kan bijdragen tot het verhogen van het implantatiepercentage en vermindert de kans op een miskraam.

Hieruit is te zien dat het onderzoek van het vrouwelijk factor veel kanten op kan gaan.

Daarnaast, voert Instituto Bernabeu de test IBGen RIF uit. Dit is een onderzoek op een groot aantal andere factoren zoals genetica, immunologie en hematologie dat informatie levert over verschillende mogelijke oorzaken. Nadat het geval door ons team is beoordeeld kan eventueel een Next Generation Sequencing (NGS) worden aanbevolen. Meer informatie

Onze laatste onderzoeken bewijzen het effect van het microbioom – de micro-organismen die in onze geslachtsorganen wonen – op het gebied van vruchtbaarheid. Daarom voeren wij testen uit om deze te kunnen stabiliseren als er toewijzingen zijn van stoornissen. (Meer weten).

Tegelijkertijd is een ander techniek die in zorgvuldige geselecteerde gevallen zijn voordelen heeft aangetoond: de intra-uteriene toediening van bloedplaatjesrijk plasma (PRP). Recent onderzoek heeft goede resultaten laten zien in verband met de rol van bloedplaatjes bij het herstel en de regeneratie van verschillende weefsels bij patiënten met recidiverend falen van de embryo-implantatie en bij vrouwen met refractair endometrium. Het gebruik van bloedplaatjesrijk plasma van de patiënt zelf zou de endometriale ontvankelijkheid kunnen verbeteren en bijgevolg ook de implantatie.

Mannelijk factor

Het mannelijk factor wordt middels een karyotype afbeelding onderzocht, DNA fragmentatie en andrologisch onderzoek en beoordeling van chromosomen. 

Een karyotype test (dit is een afbeelding van het aantal en de opstelling van chromosomen), wordt vanuit bloedcellen gedaan. De uitslag kan geheel normaal zijn maar dit bekent niet dat de chromosomen in de zaadcellen het ook zijn. Daarom voeren wij samen met dit uitgebreid onderzoek nog een andere test uit – FISH -. Hier worden een groot aantal zaadcellen beoordeeld, meestal meer dan 1000, om de chromosomische dotatie te waarderen.

De gynaecoloog kan een meiose van de testikel aanbevelen als er abnormale sperma-parameters te zien zijn die de oorzaak kunnen zijn van mislukte voorafgaande IVF-pogingen, implantatie falen of herhaalde miskramen.

Tijdens het meioseproces splitsen de stamcellen waarvan de zaadcellen afkomstig zijn het genetisch materiaal in tweeën en hebben ze op deze manier 23 chromosomen in plaats van 46. Als er afwijkingen ontstaan tijdens deze fase kunnen zij de chromosomale dotatie van de gameten benadelen en dus bevruchtingsproblemen, abnormale embryonale groei, implantatie falen en vroege miskramen veroorzaken.

Vaak is er een kleine testikelbiopsie nodig al kan het in bepaalde omstandigheden ook direct vanuit het ejaculaat worden onderzocht. De uitslag helpt de arts om de meest geschikte vruchtbaarheidsbehandeling te bepalen.

Factor embrionario

Het EMBRYO FACTOR is ongetwijfeld het gebied waar de meeste vooruitgangen zijn geweest.

Het is vaak de oorzaak van implantatie falen en herhaalde miskramen.

Men dient niet te vergeten dat een embryo ontstaat uit de combinatie van twee cellen die zich voortplanten: de zaadcel en de eicel. Daarom moet er altijd rekening worden gehouden, om voorafgaande falen te kunnen beoordelen, met de voortreffelijke behandeling van de embryo’s, de ontwikkeling en de condities van de kweek in het laboratorium en de zorgvuldige terugplaatsing in de baarmoeder.

Tegenwoordig beschikken wij over moleculaire biologie en genetica technieken die de embryo’s in zijn geheel chromosomisch kunnen analyseren, aangezien de meest frequente oorzaak van implantatie falen en vroege miskramen aan de afwijkingen in het aantal en lokalisering van de chromosomen in de embryo ligt.

De terugplaatsing van embryo’s zonder chromosomische afwijkingen verhoogd de zwangerschapspercentages onafhankelijk van de leeftijd van de moeder en het verlaagd in grote mate de risico’s van miskramen. Dus, zodra wij een gezonde embryo, zonder chromosomische afwijkingen, kunnen terugplaatsen, heeft de patiënt, onafhankelijk van haar leeftijd, dezelfde kansen op succes.

Het onderzoek, Test of Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) dat op dag 5 van de embryo ontwikkeling wordt uitgevoerd, biedt de mogelijkheid om de meest frequente vragen van de patiënten en artsen te kunnen antwoorden: Waarom nestelen de embryo’s niet in? Waarom zorgen zij voor miskramen? Is het de moeite waard om de behandeling te herhalen? Is het tijd om ermee te stoppen of te veranderen?

Algeheel Onderzoek 1 dag. 100%

Profiel van de vrouw

 • Gepersonaliseerde beoordeling van uw medische geschiedenis.
 • Hysteroscopie en endometriumbiopsie. Onderzoek naar de werking van het endometrium (baarmoederslijmvlies) en antilichamen CD138 voor het specifieke onderzoek op chronische endometriose.
 • Genetisch profiel van risico’s op implantatie falen.
 • Trombofilie analyse
 • Immunologisch onderzoek
 • Werking van de schildklier: TSH en anti-TPO
 • Karyotypering
 • Vitamine D
 • Genitale microbiota analyse
 • Hoge resolutie echografie voor een evaluatie van de baarmoeder.
 • Mogelijk onderzoek naar de contractiliteit van de baarmoeder en progesteron gehalte op de dag van de embryoterugplaatsing.


Profiel van de man

 • Karyotypering
 • Semenanalyse met DNA fragmentatie onderzoek (TUNEL)
 • FISH-test

Embryonaal profiel

 • PGS/PGT-A/CCS
 • Gepersonaliseerde beoordeling van uw medische geschiedenis

Laten we praten

Wij adviseren u vrijblijvend