Zwangerschapsgarantie

HEEFT U RAAD NODIG?

EEN ZWANGERSCHAPSGARANTIE OP MAAT

Voor de volgende behandelingen:

Zwangerschapsgarantie

Wat is de zwangerschapsgarantie van het Instituto Bernabeu?

 • Het is de eerste zwangerschapsgarantie die in Europe gecreëerd is.
 • Verbintenis van volledig gegarandeerde evolutieve zwangerschap.
 • Terugbetaling van 100% van de betaalde bedragen als het niet lukt.
 • Wegnemen van risico’s en onzekerheid bij onze patiënten.
 • Het betreft de medische verbintenis met alle patiënten die moeilijkheden ondervinden om een kind te verwekken.
 • Unieke “all-in” dienstverlening voor voortplantingsgeneeskunde, met inbegrip van alle proeven en dekking van alle behoeften.

Waarom biedt het Instituto Bernabeu deze garantie?

 • Omdat we vertrouwen op de goede uitvoering van ons werk en de uitstekende resultaten ervan.
 • Omdat we onze patiënten vertrouwen en zekerheid willen inboezem dat ze hun wens om ouders te worden zullen verwezenlijken.
 • Omdat we kunnen rekenen op de beste technische, humane en onderzoekscapaciteit om alle nodige technieken toe te passen om succesvol te zijn.
 • Omdat we in het Instituto Bernabeu elke behandeling persoonlijk aanpassen om zo de beste resultaten te verkrijgen.

Wat garandeert de zwangerschapsgarantie?

 • Een succesvolle zwangerschap tot aan de bevalling of tot voorbij 180 dagen vanaf de datum van de embryoterugplaatsing (vanaf dit moment is de foetus met medische hulp leefbaar). Zwangerschappen die niet de 180 dagen bereiken vanwege miskramen of vergelijkbare verliezen, of biochemische zwangerschappen, worden beschouwd als niet succesvol. In deze gevallen is de garantie niet voldaan en blijft het contract geldig tot en met het behalen van een volledige zwangerschap.
 • De medicatie van de eiceldonor die een eiceldonatie behandeling ondergaat.
 • Persoonlijk aangepaste evaluatie van het geval. Uitmuntende en op maat gemaakte omgeving van medische bijstand.
 • Massage of accupunctuur bij de overplaatsing.
 • Echografische controles, analyses, onderzoeken en proeven tijdens de hele behandelingen.
 • 3 koudebehandelingen en de overplaatsingen van ingevroren embryo’s die hieruit voortvloeien.
 • Voorafgaande "scratching" van het baarmoederslijmvlies om de embryo-innesteling te bevorderen.
 • Invriezing van embryo’s en bewaring van de ingevroren embryo’s tijdens de garantietermijn.
 • Alle processen van het laboratorium voor In Vitro Fertilisatie (Primo Vision Time-Lapse Couveuze, lange blastocystcultuur en genetisch CCS-onderzoek van het embryo op medische indicatie).
 • Invriezing en bewaring van sperma.
 • U beschikt over 18 maanden.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor een zwangerschapsgarantie met gecombineerde behandelingen (eerste behandeling is een in vitro fertilisatie en de volgende eiceldonatie of embryo-adoptie), dient de vrouw jonger dan 43 jaar te zijn en jonger dan 49 jaar voor een garantie met eiceldonatie of embryo-adoptie. De toekomstige moeder die aan een ROPA programma mee doet en de eicel doneert, dient jonger dan 38 jaar te zijn.
 • Goedkeuring van het medisch comité.

 

 

Zwangerschapsgarantie
Zwangerschapsgarantie

EICELDONATIE

EHet zwangerschapsgarantie programma voor eiceldonatie bestaat uit drie in vitro fertilisatie behandelingen met gedoneerde eicellen, het invriezen van de embryo’s die niet teruggeplaatst zijn,


evenals het onderhoudt en de bewaring ervan; de behandelingen omtrent de terugplaatsing van ingevroren embryo’s, en onze volledige betrokkenheid bij het volgen van de zwangerschap. Mochten wij deze voorwaarden niet behalen dan betalen wij het totaal bedrag van de behandeling terug. Onze eisen: over een goede algemene en gynaecologische gezondheid beschikken en jonger zijn dan 49 jaar. Al de nodige bloedonderzoeken, medische consulten, echo controles en sperma onderzoeken zijn inclusief. Indien van toepassing zal er een CCS (uitgebreid genetisch onderzoek) op de embryo’s worden uitgevoerd. Algemene kosten zoals de medicatie voor de eiceldonor voor de verschillende cycli, de bevruchtingstechnieken uit het laboratorium, enz. zijn inclusief. Zo kunnen wij vanaf het begin een afgesloten prijs aanbieden en voorkomen wij ongewenste financiële verrassingen.

Zwangerschapsgarantie

IN VITRO FERTILISATIE (IVF) EN EICELDONATIE

Met dit programma bieden wij onze patiënten de kans aan om als eerste behandeling een in vitro fertilisatie met eigen eicel te ondergaan. Mocht deze niet succesvol zijn,


dan volgen er twee eiceldonatie behandelingen. De terugplaatsingen van de embryo’s die niet in de verse cyclus zijn teruggeplaatst en gecryopreserveerd zijn, zijn inclusief. Dit is een goede optie voor patiënten die graag een zwangerschap willen proberen te bereiken met eigen gameten alvorens ze de stap nemen naar eiceldonatie. Onze eisen: over een goede algemene en gynaecologische gezondheid beschikken en jonger zijn dan 43 jaar.

Zwangerschapsgarantie

EMBRYO-ADOPTIE

Embryo-adoptie is een vruchtbaarheidsbehandeling waar steeds meer aanvraag voor is gezien de grote voorwaarden deze aanbiedt: er is géén hormoonbehandeling aan verbonden, alleen een echo controle.


Het is een zeer eenvoudige behandeling met lagere kosten dan andere. Dit programma houdt 4 embryoterugplaatsingen van geadopteerde embryo’s in en de garantie op een succesvolle zwangerschap tot aan de bevalling. Zo niet, wordt het totaal bedrag terugbetaald. De ontvangende en toekomstige moeder dient jonger dan 49 jaar te zijn en over een goede algemene en gynaecologische gezondheid te beschikken om zwanger te kunnen worden.

Zwangerschapsgarantie

IN VITRO FERTILISATIE (IVF) EN EMBRYO-ADOPTIE

Dit programma bestaat uit een eerste in vitro fertilisatie behandeling (IVF) met eigen eicellen (indien er embryo’s gecryopreserveerd kunnen worden,.het onderhoudt en de bewaring, en toekomstige terugplaatsing ervan)


en drie embryo-adoptie cycli. De vrouw dient jonger dan 43 jaar te zijn en over een goede algemene gezondheid te beschikken. Indien zij niet zwanger wordt, dan wordt het totaal bedrag terugbetaald.

Zwangerschapsgarantie

ROPA

Twee vrouwen die samen gehuwd zijn krijgen nu de mogelijkheid om voor de ROPA methode te kiezen. Het gaat om een vruchtbaarheidsbehandeling waarin beide partners het proces van de moederschap delen. 


De ene één levert de eicellen (haar genetisch materiaal) en de andere ontvangt en draagt de embryo gedurende de zwangerschap. Zij zal, net zoals bij andere zwangerschappen, de bevalling en borstvoeding meemaken. Het ROPA zwangerschapsgarantie programma garandeert een succesvolle zwangerschap, zo niet dan betalen wij het totaal bedrag terug. De ontvangende en toekomstige moeder dient niet ouder dan 49 jaar te zijn, de moeder die de eicellen levert, mag niet ouder dan 38 jaar zijn gezien de kwaliteit van de eicellen na deze leeftijd onvoldoende is om een zwangerschap te kunnen garanderen. Deze behandeling houdt drie In Vitro Fertilisatie cycli in met eigen eicellen binnen de ROPA methode en het invriezen van de embryo’s die niet teruggeplaatst zijn in de verse cycli, evenals de terugplaatsingen van de gecryopreserveerde embryo’s.

REDENEN OM TE VERTROUWEN

Eerste centrum
in Europa

dat een globale zwangerschapsgarantie aanbiedt

We garanderen
uw zwangerschap

of we betalen 100% van het bedrag terug

Gegarandeerde 
resultaten

Vóór 18 maanden

We nemen risico’s  
en onzekerheid weg

en bieden vertrouwen en zorgeloosheid

Een topteam van professionals

geëngageerd met onze patiënten

+30 jaar
ervaring

waarborgen ons werk

De meest vernieuwende technieken

op het gebied van onvruchtbaarheid en medisch begeleide voortplanting

Duidelijke en vaste prijzen

alles inbegrepen en zonder verrassingen

Persoonlijke
omgang

individueel aangepast voor alle behandelingen

HEEFT U RAAD NODIG?