Oppbevaring av sæd

instituto bernabeu-custodia seminal

TRENGER DU HJELP?

Oppbevaring av sæd består av nedfrysing i flytende nitrogen, hvor den blir lagret ved -196, og dermed opprettholder sine fertile egenskaper i årevis. Derfor bør denne muligheten bli tilbudt til enhver som skal bli utsatt for kirurgisk, medisinsk eller radioterapeutisk behandling som kan påvirke sædproduksjonen.

Gjeldende Lov om assistert befruktning i vårt land etablerer den juridiske rammen som denne teknikken skal utføres i. Pasienten er den eneste som kan bestemme hva den frosne sæden skal brukes til.

Hva kan vi gjøre for å bevare fertiliteten hos kreftpasienter?

Oncologi-terapeutiske fremskritt har kraftig forbedret overlevelsesraten. Over 5% av kreftsykdommer rammer pasienter under 35 år gammel, og selv om behandlingen ofte resulterer i helbredelse, etterlater den seg ofte tap av fertilitet på grunn av toksisiteten av legemidlene som brukes.

Derfor, hos de fleste menn, forsvinner spermen i løpet av 2-3 måneder etter starten på kjemoterapien. Selv om den, avhengig av medisiner og dosene som ble brukt, varigheten av behandlingen og individuell følsomhet hos pasienten kan komme tilbake, er det vanlig at følgeskaden er permanent.

I de tilfeller hvor spermproduksjon startes på nytt, er det vanlig at den blir redusert som et resultat av endringer forårsaket av radioterapi og kjemoterapi. Dermed, selv når spermproduksjonen kommer tilbake, er det tilrådelig å fryse ned sæd før kjemoterapi-behandlingen starter.

En pasient som lider av en kreftsykdom vet vanligvis ikke om disse bivirkningene, og det er dessuten logisk at man tenker på overlevelsesdiagnoser før eventuelle følgeskader etter behandlingen. Det er derfor ansvaret til det medisinske personellet som behandler disse pasientene å informere dem om disse aspektene, spesielt med hensyn til muligheten for å fryse ned sæd før behandlingen starter.

TRENGER DU HJELP?