fbpx

Invriezen en opslag van sperma

Het invriezen van sperma geeft elke man de mogelijkheid zijn zaadcellen onveranderlijk te bewaren voor toekomstig gebruik. Het kan nodig zijn bij een vruchtbaarheidsbehandeling, om gezondheidsredenen of om persoonlijke redenen.

Invriezen en opslag van sperma
  • Wilt u meer informatie ontvangen?

    Wij geven u vrijblijvend advies

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat houdt het invriezen van sperma in?

Het invriezen van sperma bestaat uit het bewaren van de zaadcellen op een zeer lage temperatuur. Eerst wordt de kwaliteit van het sperma beoordeeld. Vervolgens wordt een stof (cryoprotectant) aan het monster toegevoegd om de zaadcellen te beschermen tegen celbeschadiging als gevolg van de temperatuurdaling.  Deze afname zal langzaam en geleidelijk plaatsvinden. Ten slotte worden de zaadcellen opgeslagen in tanks met vloeibare stikstof op 196ºC onder nul.

Hoelang blijft het bevroren?

Het invriezen van sperma is een zeer gebruikelijke procedure in de loop van een kunstmatige voortplantingsbehandeling. Bovendien wordt cryopreservatie aanbevolen wanneer de man chirurgische/medische behandelingen ondergaat die de aanmaak van zaadcellen in gevaar kunnen brengen.

Dankzij de vooruitgang in de technieken voor het invriezen van biologische monsters kan het sperma zo lang als de patiënt nodig heeft cryopreserveerd blijven en zal het monster voor onbepaalde tijd onveranderbaar blijven.

De wet betreft kunstmatige voortplanting die in ons land van kracht is, stelt het wettelijk kader vast waarbinnen deze techniek wordt uitgevoerd. De patiënt is de enige die kan beslissen over de bestemming van het ingevroren sperma.

Het voordeel van een eigen spermabank

Instituto Bernabeu was een pionier bij de oprichting van een van de eerste spermabanken in Spanje in 1985. Sindsdien zijn alle meest geschikte technologische en veiligheidsmaatregelen eraan aangepast. Zij is onderworpen aan de ISO 9001-normen. De stalen van elke patiënt worden cryopreservatief bewaard in perfect geïdentificeerde vatten op een exclusieve plaats, tot het moment van gebruik, met inachtneming van strikte kwaliteitsnormen.

In welke gevallen is het aangewezen sperma in te vriezen? 

In een kunstmatige voortplantingsbehandeling

  • hetzij omdat de man niet precies op de dag van de vruchtbaarheidsbehandeling aanwezig kan zijn om de eicellen te verkrijgen, hetzij omdat hij ver weg woont en het nodig is het ingevroren monster achter te laten voor gebruik op het juiste moment;
  • of omdat ze voortplantingsbehandeling willen ondergaan en een ejaculatie op een bepaald tijdstip grote psychologische druk veroorzaakt.

Vóór een vasectomie is het raadzaam het sperma in te vriezen voor het geval men in de toekomst nageslacht wenst te hebben

Bij gezondheidsproblemen zoals zaadbaltumoren of kankerpatiënten die chemo- of radiotherapie ondergaan

  • Testikelkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in de vruchtbare leeftijd en kan chirurgisch worden behandeld, waarbij de zaadbal wordt verwijderd, of met radio- of chemotherapie die de aanmaak van zaadcellen kan verminderen of verhinderen.
  • Op dezelfde manier kunnen kankerbehandelingen de toekomstige vruchtbaarheid van de patiënt in gevaar brengen. Meer dan 5% van de kankergevallen treft patiënten jonger dan 35 jaar en hoewel de behandeling vaak genezing oplevert, heeft zij vaak verlies van vruchtbaarheid ten gevolge van de toxiciteit van de gebruikte geneesmiddelen tot gevolg. Bij de meeste mannen zullen de zaadcellen 2-3 maanden na het begin van de chemotherapie verdwijnen. Afhankelijk van de gebruikte geneesmiddelen en doses, de duur van de behandeling en de individuele gevoeligheid van de patiënt, kan de vruchtbaarheid zich herstellen, hoewel het gevolg meestal blijvend is. Daarom is het raadzaam sperma te cryopreserveren voor toekomstig vaderschap.

Mannen met een lage zaadkwaliteit of met een zaadkwaliteit die na verloop van tijd verslechtert

Op die manier verzekeren zij de bewaring van zaadcellen voor toekomstig vaderschap.

In geval van een risicovol beroep

Dat het vermogen om zaadcellen aan te maken en de kwaliteit daarvan in gevaar kan brengen of kan veranderen.

Spermadonatie 

Op dezelfde wijze vereist de anonieme donatie van sperma, die plaatsvindt na medische en psychologische controle van de donor, de cryopreservatie van de zaadcellen tot het moment van gebruik.

Tarieven van het invriezen en opslaan van sperma

Er moet niet alleen rekening mee worden gehouden met de kosten van het invriezen van sperma, maar met alles dat het inhoud. In bepaalde gevallen zijn meerdere spermamonsters nodig en dus moeten verschillende invriesprocessen worden geaccumuleerd. Evenzo, als u voor een bepaalde tijd sperma wilt bewaren, dan moet u rekening houden met de jaarlijkse kosten van het onderhoud en de opslag daarvan.

Laten we praten

Wij adviseren u vrijblijvend