Avdelingen for reproduktiv immunologi ved Instituto Bernabeu

Rådgivning, diagnose og behandling for å hindre immun avstøting av embryo

TRENGER DU HJELP?

Ordet immunitet refererer til beskyttelsen som kroppen vår utfører mot smittsomme anomalier, dvs. vårt forsvar.

I menneskekroppen har vi to typer forsvar, medfødt immunitet, som finnes i alle levende ting, selv i planter, - og ervervet immunitet, som er utgangspunktet består av å huske svaret til vårt forsvar, slik at når du igjen er i kontakt med den samme infeksjonen at kroppen kan reagere på en rask og koordinert måte.

Et vanlig spørsmål i fruktbarhetskonsultasjoner er: Kan det være at jeg avviser mine embryoer og derfor ikke blir gravid?

Vår livmor har en spesifikk immunitet som tillater innsetting av embryo, på samme måte som embryoet har molekyler som presenterer livmoren som et ikke-fiendtlig legeme, slik at vårt forsvar aldri vil angripe det.

Embryoinnsettingen innebærer at på et eller annet tidspunkt vil embryoet skjule seg og beskytte seg mot immunforsvaret til moren.

Siden embryoet, enten det kommer fra egne egg og fra eggcelledonor, alltid vil være et fremmedvev i immunsystemet, må det være en dialog mellom dem for å tillate at det fester seg først og deretter dets utvikling. Noen ganger skjer ikke denne prosessen med immuntoleranse på riktig måte og forårsaker inssettingssvikt både etter naturlig befruktning som etter IVF og gjentatte aborter.

Hvordan behandle immunologiske problemer i forbindelse med fruktbarhet?

Avhengig av patologien er det forskjellige behandlingslinjer som bør være strengt tilpasset den medisinske journalen til pasienten, samt av resultatene fra laboratorieforsøk.

Hvordan løse dette? Avdelingen for embryonal immunologi ved IB

Innenfor enheten for innsettingsfeil ved Instituto Bernabeu har vi opprettet en tverrfaglig avdeling i samarbeid med Dr. Pascual Marco, hematologist og ekspert på disse spørsmålene, sammen med gynekologer og embryologister som sammen danner Avdelingen for Reproduktiv Immunologi ved Instituto Bernabeu. Denne enheten gir en utredning og behandling før befruktingen, etter befruktningen og gjennom hele svangerskapet.

I tillegg har Instituto Bernabeu en enhet for høyrisiko-graviditeter som styres av Dr. Francisco Sellers for å sikre en vellykket graviditet fram til termin.

Hvilken rolle spiller immunitet for embroyo-implantasjonen?

For det første, påvisningen av embryoet i seg selv. Embryoet presenterer molekyler som kalles HLA og som finnes i alle celler, men disse er bare i embryoene. Vi har HLA C, G og E i embryoet og som er arvet fra faren og moren. Noen mener at inkompatibilitet mellom HLA type C fra faren og moren er grunnen til at embryonet ikke fester seg, og til og med enkelte patologier i morkaken som intrauterin vekstretardasjon eller svangerskapsforgiftning. Selv om virkeligheten er at det fortsatt er mye uenighet om dette temaet, og at det offentliggjøres stadig vekk motsigende artikler. Mangelen på studier som kombinerer god design og gode kriterier gjør det vanskelig på dette tidspunktet å etablere dette som årsak, selv om det er en lovende forskningsvei.

For det andre, rollen av vårt forsvar i embryoinnsettingen, synes å være nøkkelen til å utvikle kompleksiteten av trinnene som er nødvendige for god utvikling av morkake og innsetting. De meste studerte forsvarsmekanismene i livmoren er cellene Natural Killer (NK). NK-ene hjelper embryoet å koble sammen morens blodårer med blodkarene i embryo som også lages med disses hjelp. Hvis det finnes for mange forsvarsmekanismer, vil åreformingen bli ukoordinert og ineffektiv, noe som kan føre til abort eller feil i innsettingen.

De andre forsvarsmekanismene som finnes i hele kroppen er Helper T-lymfocytter (LTH), som er de som husker tidligere infeksjoner og de som tar seg av forsvarsmekanismer som forårsaker betennelser, spesielt LTH Type 1, mens type 2 produserer anti-inflammatorisk forsvar. Vi vet at TH1 og TH2 balansen er viktig for innsettingen, slik at dersom TH1 er større enn TH2 forekommer oftere aborter og feil i innsetting.

Hvordan kan jeg vite at jeg har en immunfaktor knyttet til mitt reproduktive problem?

For det første anbefaler vi ikke å utføre denne typen testing på pasienter som ikke har hatt gjentatt innsettingssvikt eller som har hatt gjentatte aborter, siden mangelen på studiekonsensus gjør at vitenskapelig dokumentasjon på dette området er upålitelig fram til i dag. Men, hvis vi er i en situasjon som nevnt over og man har forkastet de mest sannsynlige årsakene, vil man utføre en blodprøve for å vurdere immunkapasiteten i kroppen for innsettelse, måle mengden av de vanligste NK som oftest relateres, og forholdet mellom TH1 og TH2.

TRENGER DU HJELP?