Alenemorskap ved eget valg

Et personlig valg for å bli mor uten partner ved å ty til sikkerheten som assistert befruktning gir.

TRENGER DU HJELP?

Alenemorskap ved eget valg: en sosial forandring

De sosiale endringene de siste årene, spesielt i arbeidslivet , har gjort at mange kvinner har opplevd i de siste årene av sin reproduktive alder, å være i en situasjon uten en partner med tilstrekkelig stabilitet til å takle en så viktig beslutning som å få et barn.

I andre tilfeller er det en klar egen vilje fra kvinnens part å utfylle morsrollen uten at en mann skal ha hverken rettigheter eller forpliktelser for barnet. Vi opplever i dagens samfunn mange konflikter forårsaket av brudd mellom foreldre med barn.

Til dette må man legge til aksepten i det moderne samfunn for disse mødrene. Man har erstattet avvisning med forståelse, aksept, og i mange tilfeller beundring for dette personlige valget.

En meget spesiell omsorg

Ved Instituto Bernabeu har vi ikke forblitt uberørte av dette fenomenet, og helt fra begynnelsen forsto vi de spesielle omstendighetene rundt disse pasientene. Vi har alltid forstått at det var behov for å gi mer enn bare en assistert befruktningsbehandling med høy suksessrate. Disse kvinnene kommer til konsultasjonen etter en tøff refleksjonsprosess. Det er ikke en lett avgjørelse å ta, og helt fra begynnelsen trenger de støtte og forståelse. Også i utførelsen av behandlinger med sæd fra banken er der spesielle forhold for kvinner uten partner.

I tillegg til den harde prosessen med utvelgelse og valg av donorer, tilbyr vi moren et utvalg av teknikker for assistert inseminasjon eller prøverørsfertilisering. De spesielle omstendighetene i hvert enkelt tilfelle, følelsesmessige, økonomiske, og arbeidssituasjon vil føre til at pasienten bestemmer seg for den ene eller den andre teknikken.

Vårt mål er klart; å gjøre at veien som kvinnen må gå fra beslutningen tas om å bringe frem barnet alene og fram til fødselen av barnet hennes blir så kort og behagelig som mulig.

Alenemorskap ved eget valg

Assisterte reproduksonsteknikker for å bli gravid alene.  

Assistert befruktning med donorsæd (PDF)

Ved gjelp av ultralyd ser vi på eggreservene, og hvis den er normal foretas befruktningen etter en prosess med meget myk ovarial stimulanse, da det er en prioritert oppgave å unngå flersvangerskap, ikke bare av medisinske grunner, men også av hensyn til arbeidsmengden og sosiale forhold som det innebærer å tilfredsstille behovene til to nyfødte når man er alene.

Etter å ha bekreftet en god utvikling av den dominerende eggstokkfollikelen (ikke mer enn to over 18mm for å unngå risikoen for multippel graviditet), er eggløsningen indusert med rekombinant humant choriongonadotropin (hCG), og man utfører en enkelt befruktning ca. 36 timer etter. Mer informasjon

 

Prøverørsbehandling (IVF)

I IVF syklusene benytter man forskjellige stimulasjonsmønstre avhengig av kvinnens alder, eggreserven (antall egg i hver eggstokk), reaksjonen fra tidligere stimumi og kroppsmasseindeksen. Stimuleringsprotokollene er myke, i små doser med det for øyet å oppnå den beste kvaliteten på egget og overføring av ett enkelt embryon (SET) og dermed unngå tvilling-graviditeter. Follikkelutviklingen blir overvåket av vaginal ultralyd og sporadiske analytiske bestemmelser av østradiol, som avsluttes i follikkepunkteringen som er planlagt 36 timer etter hCG administrasjonen. Etter befruktning av ubefruktede egg, er de fleste overføringer utført i blastocyststadiet (dag 5 av embryonale liv). Mer informasjon

 

Embryo-adopsjon

Det er et alternativ som mange kvinner foretrekker som må ty til donerte egg. Fordi embryoet allerede er generert på dette tidspunktet er den medisinske kostnaden og økonomiske rammen mye lavere.

I tilfelle av embryoadopsjon søker man forenlighet for blodetype og RH-type mellom embryoet og moren. Man foretar endometriale forberedelser med hormonbehandling med østrogen og progesteron eller naturlig syklus kontroll (uten medikasjon). Mer informasjon

 

Eggdonasjon

Eggdonasjonen utføres ved synkronisering mellom donor/mottaker og med nytt egg. Donorene stimuleres etter en spesiell protokoll der dosene justeres som en funksjon av flere faktorer. Samtidig koordineres den endometriale forberedelsen i en naturlig eller substituert syklus. Sustitueringsbehandlingen utføres ved å administrere østrogen og deretter progesteron. Mer informasjon

TRENGER DU HJELP?