Reproduction

The process of reproduce. Assisted reproduction: reproduction achieved through the help of certain techniques, including direct retrieve of ovarian oocytes and transfer of gametes and embryos into the uterus.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?