Omphalocele

Congenital hernia of the navel in which a small portion of the abdominal contents covered by a membranous sac protruding into the base of the umbilical cord. Often associated with chromosomal abnormalities.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?