Oestrogen

A general term for the female sex hormone responsible for stimulating and maintaining secondary sexual characteristics, synthesised in the ovaries, placenta, testes, adrenal cortex and some vegetables such as soy (phytoestrogens).

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?