Monosomy

Chromosomal abnormality in which a chromosome is lost and therefore the karyotype is 45 instead of 46. It can affect any chromosome and is incompatible with life except Turner syndrome or 45 X0.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?