Microcephaly

Decrease in the size of the head due to reduced brain mass. Usually associated with congenital syndromes (trisomy 13), infections (CMV) and central nervous system malformations.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?