Menopause

Female stage of life which marks the transition of childbearing years to the non-reproductive period. It is characterised by the onset of climacteric symptoms (hot flushes, night sweats, irritability, insomnia, vaginal dryness, etc).

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?