Amniocentesis

Diagnostic testing of amniotic fluid taken via transabdominal puncture (foetal karyotype, microbiological, foetal lung maturity, biochemical) or for therapeutic purposes (hydramnios).

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?