Adherence

Abnormal fusion between tissues. It may occur at the level of the labia minora (girls), uterus (Asherman syndrome) and in the pelvic region through inflammation or endometriosis.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?