Embryo adoptie

Een eenvoudig en economisch fertiliteitsalternatief waardoor een gedoneerde embryo een nieuw gezin kan betekenen.

HEEFT U RAAD NODIG?

Embryo adoptie

Wat is embryo adoptie?

Het gaat om de adoptie van een embryo – dit is de uitkomst van het samenbrengen van een ei- en zaadcel – dat in de baarmoeder van de adoptie patiënt wordt teruggeplaatst om een zwangerschap te behalen. Dit geeft patiënten de gelegenheid om van een zwangerschap, bevalling en opvoeding van een baby te genieten.


Meestal gaat het om embryo’s die door andere paren die vruchtbaarheidsbehandelingen met eigen of dubbel gedoneerde gameten (donatie van ei- en zaadcellen) zijn ondergaan en die, nadat zij ouders zijn geworden, besluiten om de embryo’s die over en ingevroren zijn aan andere paren te doneren.

Embryo adoptie

Wanneer is embryo adoptie geschikt?

  • Wanneer een eenvoudigere vruchtbaarheidsbehandeling gewenst is.
  • Wanneer andere vruchtbaarheidsbehandeling gefaald hebben.
  • In gevallen van prematuur ovarieel falen (POF), menopauze of wanneer er geen reactie op de ovariële stimulatieis.


  • Wanneer er om ethische redenen adoptie gewenst is maar het paar van een zwangerschap, bevalling en borstvoeding wil genieten.
  • Het is ook een goede optie voor alleenstaande- of lesbische vrouwen.
Embryo adoptie

Hoe werkt een embryo adoptie?

Het gaat om een behandeling waarin er één of twee embryo’s uit de embryobank in de baarmoeder worden teruggeplaatst.

Er zijn geen wachttijden voor een embryo adoptie. Gezien de embryo’s cryopreserveerd zijn is alleen de voorbereiding van de endometrium van de ontvangende patiënt nodig. De ontdooiing en de terugplaatsing van de embryo vinden op dezelfde dag plaats.


De voorbereiding van de baarmoeder is zeer eenvoudig en bestaat uit de inname van orale tabletten of transdermale oestrogeen pleisters. Deze worden tot aan de teruggplaatsing gebruikt, daarna volgen de vaginale progesteron capsules. Er is maar één echocontrole nodig waardoor ook het aantal bezoeken aan de arts verminderd en de kosten. De behandeling wordt op de eerste dag van de menstruatie van de patiënt gestart (een natuurlijke of kunstmatige menstruatie in het geval van overgang) en de dikte van de endometrium (de interne laag in de baarmoeder waar de embryo’s in innestelen, ook baarmoederslijmvlies genoemd) wordt door de echocontrole bevestigd. Afhankelijk van de uitslag wordt het optimale moment voor te terugplaatsing van de embryo’s bepaald.

HEEFT U RAAD NODIG?