Behandelingseenheid lage eierstokrespons

Het aantal en de kwaliteit van de oöcyten nemen af met de leeftijd, waardoor een natuurlijke bevruchting moeilijker wordt en de conventionele technieken voor medisch begeleide voortplanting soms mislukken.

HEEFT U RAAD NODIG?

Wat is de eierstokrespons?

Een van de voornaamste fasen van een IVF-behandeling is de eierstokstimulatie. Gedurende 7 tot 12 dagen moet de patiënt medicatie nemen om verscheidene eicellen te verkrijgen om vervolgens te bevruchten. Het verkregen aantal eicellen wordt de respons van de stimulatie genoemd. Dit wordt gedaan om een gepast aantal oöcyten te verkrijgen voor een gunstige embryoprognose. In het algemeen wordt meer dan vijf oöcyten als een gepast aantal beschouwd.

Patiënten die dezelfde dosis medicatie krijgen, kunnen een heel verschillende respons geven en soms is het verkregen aantal oöcyten zo laag dat de kans van slagen aanzienlijk wordt herleid. In dat geval hebben we het over een lage eierstokrespons.

Ask for a quote

Wat is de eicelreserve?

Een vrouw wordt geboren met alle oöcyten waarover ze gaat beschikken tijdens haar leven. Met de tijd neemt dit aantal oöcyten af tot het volledig op is in de menopauze.

Met de eicelreserve wordt het aantal levensvatbare oöcyten bedoeld die de eierstokken van een vrouw op een gegeven ogenblik bevatten. Van deze reserve hangt het aantal eicellen af dat we kunnen verkrijgen bij een In Vitro Fertilisatie-behandeling (IVF). De twee meest betrouwbare methoden om de eicelreserve te meten, zijn het tellen van de antrale follikels via een echografie en de meting van het antimulleriaans hormoon.

Hoewel een lage reserve de voornaamste oorzaak van een lage respons is, kunnen ook vrouwen met een normale eicelreserve een lage respons geven.

Unidad de tratamiento de baja reserva ovárica

Wat is de oorzaak van een lage eicelreserve?

Zoals eerder aangegeven, neemt de eicelreserve langzamerhand af met de leeftijd tot de reserve helemaal op is. De leeftijd is bijgevolg de voornaamste risicofactor om een lage reserve te hebben. Niettemin hebben niet alle vrouwen van dezelfde leeftijd een vergelijkbare reserve. Dit kan enorm variëren en sommige vrouwen hebben reeds op jonge leeftijd een lage reserve terwijl andere vrouwen van meer dan 40 jaar een gewone reserve hebben met een hoge respons op de eierstokstimulatie en bijgevolg een hoog aantal oöcyten bij de IVF-behandeling. Dit is in hoofdzaak te wijten aan omgevingsfactoren, maar vooral aan genetische factoren.

In dit opzicht volgt de Afdeling Lage Respons van het Instituto Bernabeu verscheidene onderzoekslijnen om vrouwen die hun eicelreserve sneller gaan verliezen genetisch te kenmerken, naast nog andere onderzoekslijnen.

Waarom is het probleem van een lage eierstokrespons zo belangrijk momenteel?

Door de sociale veranderingen van de afgelopen jaren worden vrouwen verplicht hun zwangerschap uit te stellen. Vanaf 35 jaar is de eierstokrespons niet enkel geringer, maar wordt er ook een aanzienlijke en geleidelijke afname van de kwaliteit van de oöcyten vastgesteld. De verhouding tussen de leeftijd en de eicelreserve zorgt ervoor dat er steeds meer patiënten een lage respons geven op de stimulatie, waardoor de prognose bij in vitro fertilisatie-behandelingen ongunstig is. Bij deze patiënten met een lage respons is het van doorslaggevend belang een correcte evaluatie uit te voeren en de beste strategieën te bepalen om de kans van slagen te verhogen.

Unidad de tratamiento de baja reserva ovárica

Onafhankelijke Afdeling Lage Respons Instituto Bernabeu

In het Instituto Bernabeu gaan we deze uitdaging van de Voortplantingsgeneeskunde aan om een zwangerschap van onze patiënten met hun eigen eicellen te bevorderen. Hierdoor hebben we de eerste Spaanse Afdeling in het leven geroepen, die baanbrekend werk verricht op het gebied van het diagnosticeren van een lage respons. Deze Afdeling heeft al koppels behandeld uit verschillende landen van de hele wereld.

Deze multidisciplinaire Afdeling staat onder leiding van Dr. Joaquín Llácer en bestaat uit gespecialiseerde artsen op het gebied van voortplantingsgeneeskunde, moleculaire biologie, genetica en voortplantingsbiologie die zich specifiek toeleggen op deze koppels en zowel met de patiënt omgaan als onderzoek verrichten om voor elk geval een persoonlijk aangepaste behandeling te kunnen aanbieden.

Waarin bestaat de multidisciplinaire aanpak van de Afdeling Lage Eierstokrespons?

In deze afdeling wordt elk geval door een groep gespecialiseerde professionals geanalyseerd en besproken. Dankzij de afdeling lage eierstokrespons van het IB beschikt de patiënt over de nieuwste innovaties voor diagnose en behandeling: specifieke en ultramoderne laboratoriumtests, gynaecologische 4D-echografie voor vasculair onderzoek van eierstokken en baarmoeder, genetische markers, prognoses, Array-CGH en nog andere proeven om depersoonlijk aangepaste strategie te ontwerpen waarmee de kans van slagen van elk koppel kan worden geoptimaliseerd.

Behandelingseenheid lage eierstokrespons

Voordelen van de Afdeling Lage Eierstokrespons van het IB

Doordat we over de beste professionals en de meest geavanceerde diagnosetechnieken beschikken, kunnen we betere strategieën ontwikkelen voor elk geval.

Onze afdeling heeft de afgelopen jaren de meest innoverende stimulatieprotocollen ontwikkeld en geperfectioneerd. Van hulptherapieën om de eierstokgevoeligheid te verhogen tot de stimulatie in de luteale fase, over de verzameling van gevitrificeerde oöcyten en het gebruik van milde protocollen, al deze technieken worden toegepast met hoopgevende resultaten bij patiënten die anders zouden moeten teruggrijpen naar eiceldonatie.

Anderzijds begrijpen we dankzij onze ervaring met complexe gevallen beter de psychologische belasting waaronder patiënten met een lage respons gebukt gaan. We gaan namelijk gevoeliger om met hun situatie en verbeteren ook de emotionele omgang.

Vorderingen in het onderzoek op het gebied van lage reserve

Het Instituto Bernabeu verricht dankzij de Afdeling Lage Eierstokrespons baanbrekend onderzoekswerk op dit gebied. Als resultaat van onze drang naar onderzoek kreeg het IB in 2012 een prijs van de Amerikaanse Vereniging voor Voortplantingsgeneeskunde (ASRM) voor een werk over genetische polymorfie bij vrouwen met een lage respons. Nadien waren we de eerste ter wereld die het concept farmacogenetica toegepast op de eierstokstimulatie ontwikkelden door een nieuwe test met de naam IBgen FIV voor te stellen.

Momenteel zijn de onderzoekslijnen gericht op drie fundamentele aspecten:

 1. Het onderzoek van de genetische factoren die de eierstokveroudering conditioneren en bijgevolg de ontwikkeling van voorspellingsmodellen om vrouwen te helpen hun voortplantingsleven te plannen.
 1. Dankzij de vorderingen op het gebied van farmacogenetica kunnen we de stimulatieprotocollen persoonlijk aanpassen aan het genetische profiel van de patiënt, waardoor de respons op hormonen verbetert.
 1. Het onderzoek van nieuwe manieren van stimulatie aan de hand van klinische proeven bij patiënten met een lage respons, zoals bijvoorbeeld nieuwe studies in de luteale fase.

Algeheel Onderzoek 1 dag

Doordat ze zo gespecialiseerd zijn in patiënten met een lage eierstokrespons, kunnen alle betrokken specialisten zich concentreren op het onderzoek ervan tijdens uw medische consult zodat op één dag alle nodige diagnoseproeven kunnen worden uitgevoerd voor een persoonlijk aangepaste analyse en samenstelling van uw behandeling.

     Profiel van de vrouw:

 • Genetisch profiel met risico van lage eierstokrespons. IBgen FIV
 • Antimulleriaans hormoon
 • Karyotype
 • Fragiel X-syndroom
 • Hoge resolutie echo
 • Gepersonaliseerde beoordeling van uw medische geschiedenis
 • Evaluatieconsult met specialist op het gebied van lage eicelreserve
 • Vervolgconsult met specialist voor beoordeling en samenstelling van het behandelingsplan (mogelijkheid om dit via videogesprek te doen)

We beoordelen steeds uw persoonlijke medische voorgeschiedenis, waardoor proeven met betrouwbare resultaten niet opnieuw hoeven te worden uitgevoerd.

HEEFT U RAAD NODIG?