IVF (In vitro fertilisatie)

In vitro fertilisatie (de meest voorkomende fertiliteitsbehandeling) heeft hogere zwangerschapspercentages dan een natuurlijke conceptie.

HEEFT U RAAD NODIG?
+34 965 50 40 00

In vitro fertilisatie is een techniek waardoor de eicellen van een vrouw buiten haar lichaam met de zaadcellen van de partner of donor bevrucht worden. De embryo’s die in het laboratorium ontstaan zijn, worden daarna in de baarmoeder teruggeplaatst om op deze manier de innesteling te bevorderen en een zwangerschap te behalen. Dit proces bevat verschillende stappen die goed gecoördineerd moeten zijn: een aangepaste en gepersonaliseerde behandeling voor elke patiënt, de kwaliteit en kundigheid van het medische en biologen team en de technologie van de kliniek, zijn noodzakelijk voor een succesvol resultaat.

STAPPEN VAN EEN IVF BEHANDELING

IVF (In vitro fertilisatie)

Onderzoeken en voorbereiding van het paar

Elke patiënt is uniek en daarom wordt een behandeling bij Instituto Bernabeu altijd geïndividualiseerd. Het doeleinde is om de oorzaak van de onvruchtbaarheid van het paar vast te stellen en daar de meest geschikte behandeling voor in te plannen. De man dient een zaadonderzoek te ondergaan, hormoon analyse en, indien nodig, een urologische evaluatie.


De vrouw ondergaat een cervix en endometrium controle, onderzoek op mogelijke afwijkingen in de eileiders en een opvolgingsschema van haar menstruatie cycli. Deze onderzoeken vinden plaats naast een nauwkeurige beoordeling van de medische en seksuele geschiedenis van het paar.

Het doeleinde is, in eerste instantie, bepalen of IVF de beste optie is; en vervolgens de behandeling aan het vruchtbaarheidsprobleem van het paar aan passen nadat het uit de onderzoeken bewezen is dat het paar psychologisch en fysiek voorbereid is om het te ondergaan. Mocht deze behandeling niet van toepassing zijn, dan wordt het paar georiënteerd voor de meest geschikte. 

IVF (In vitro fertilisatie)

Ovariële stimulatie

Normaliter rijpt er per cyclus maar één eitje. Om de mogelijkheden op een zwangerschap zo groot mogelijk te kunnen maken, hebben wij méér dan één eicel nodig


Verschillende medicatie wordt voorgeschreven ter stimulatie van de eicellen en een goede kwaliteit daarvan te garanderen. Door inwendige echografieën en soms bloedonderzoeken wordt de reactie van de medicatie gecontroleerd.

Het proces duurt in zijn geheel ongeveer tussen 8 en 12 dagen. Deze stimulatie is cruciaal voor een succesvol resultaat. Een groot aantal eicellen bereiken is belangrijk, maar een goede kwaliteit is belangrijker. Daarom wordt de ontwikkeling bijna om de dag gecontroleerd met echografieën en de hormoondosering aangepast voor een optimale kwaliteit.

IVF (In vitro fertilisatie)

Eicelpunctie

Zodra de eicellen rijp zijn en het juiste moment bereikt is, vindt de eicelpunctie plaats. Deze wordt met een inwendige echografie en locale verdoving uitgevoerd. Het proces duurt 15 minuten, het is geheel pijnloos, er is geen chirurgische ingreep, ziekenhuis opname, hechtingen of algemene narcose nodig.

IVF (In vitro fertilisatie)

Sperma capacitatie 

Tegelijkertijd zal de man zaad leveren. De embryologen capaciteren het in het laboratorium om de bevruchtingsmogelijkheden te optimaliseren. 

IVF (In vitro fertilisatie)

Bevruchting in het laboratorium

In het laboratorium van menselijke embryologie worden de ei- en zaadcel bij elkaar gebracht. Dit kan zowel door een klassieke IVF – natuurlijkere manier – als door ICSI gedaan worden. In het geval dat het om een ICSI bevruchting gaat, wordt er door de embryoloog de meest geschikte zaadcel uitgekozen en deze met gebruik van een dunne naald in de eicel geïnjecteerd. Deze techniek bevorderd de kansen op een bevruchting met name bij mannelijke factor.


Of de bevruchting (dag 1 van het embryonale leven) succesvol is geweest of niet is ongeveer 18 uur later te bevestigen. Op dat moment weten wij hoeveel eitjes er goed bevrucht zijn en dus, hoeveel embryo’s er ontstaan zijn.

IVF (In vitro fertilisatie)

ICSI (Intracytoplasmatische sperma-injectie)

Indien de embryoloog dit van belang vindt of dat dit voorafgaand afgesproken is, worden de eicellen bevrucht door ICSI.  


De Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een bevruchtingstechniek waardoor de embryoloog de zaadcel selecteert en deze in de eicel injecteert om te bevruchten.

ICSI is als een belangrijke voorsprong in de voorplantingsgeneeskundetechnieken beschouwd gezien het het meest aantal mannelijke factor vruchtbaarheidsproblemen oplost. Deze techniek is van toepassing voor de bevruchting als het sperma monster een laag aantal zaadcellen bevat, afwijkende morfologie, verlaagde motiliteit of wanneer er na een standaard IVF geen bevruchting plaatsvindt. Het wordt gekozen voor patiënten met verstopte zaadleiders. In dit geval dient er eerst een testikel punctie uitgevoerd te worden om zaadcellen direct uit de testikel te verkrijgen.

De procedure wordt onder een microscoop uitgevoerd, met behulp van verschillende micromanipulatie apparatuur wordt de eicel zachtjes stil gehouden en vervolgens daar de zaadcel in geïnjecteerd. De selectie van de zaadcel is grotendeels gebaseerd op de morfologische eigenschappen, maar er kunnen tevens andere technieken gebruikt worden (MACS, IMSI, PICSI). Meer weten 

IVF (In vitro fertilisatie)

Embryo cultuur

Na de bevruchting begint de embryo ontwikkeling. Ze worden in een schaaltje met cultuurmedium dat de nodige groeistoffen bevat in de incubators geplaatst. De embryo’s zullen elke dag bekeken worden en de verandering en embryo deling(aantal cellen) genoteerd zowel als de belangrijke morfologische data.


De deling en morfologie van de embryo bepalen de kwaliteit. Elke embryo is anders. Er zijn embryo’s van goede kwaliteit, andere die stoppen met delen en andere die tot aan het einde delen maar van slechte kwaliteit zijn. Afhankelijk van de embryo ontwikkeling zal er voor een korte cultuur (2/3 dagen) of lange gekozen worden (4/5 dagen= blastocyste).

 

IVF (In vitro fertilisatie)

Embryo terugplaatsing

Tussen de tweede en vijfde dag na de bevruchting wordt de embryo transfer of terugplaatsing ingepland. Dit is de laatste stap van de behandeling. De terugplaatsing betekent dat de embryo vanuit het laboratorium naar de eindbestemming verplaatst wordt, de baarmoeder van de toekomstige moeder, zodat het daar verder ontwikkelt.


Met behulp van een buitenwendige echo om het beste plekje voor de innesteling te kunnen bepalen, wordt er een dunne katheter door de baarmoederhals geïntroduceerd waarin een drupje cultuurmedium zit waar de embryo in drijft. Dit drupje laten we in de baarmoeder, tegen de endometrium, los.

Er is geen verdoving nodig gezien het proces geheel pijnloos is. Het lijkt veel op een gynaecologische routine controle. De terugplaatsing wordt in een steriele zaal met een temperatuur van 36 graden, zachte verlichting en naast het laboratorium uitgevoerd om het allemaal zo min mogelijk invasief te houden. De embryo’s die niet teruggeplaatst worden en van goede kwaliteit zijn worden gevitrificeerd voor later gebruik.

IVF (In vitro fertilisatie)

Zwangerschapsbloedonderzoek

13/14 dagen nadat de patiënt met de progesteron begonnen is, geven we aan om een bloedonderzoek te laten uitvoeren om de zwangerschap te bevestigen. Uit het bloed worden de hormoonniveaus van beta-hCGbepaald. De embryo produceert deze zelf en worden naar de moeder overgebracht via de placenta.


Dit is het eerste teken dat er een embryo innesteling heeft plaatsgevonden.

Mocht er geen zwangerschap zijn, dan zal het team in zijn geheel de behandeling stap voor stap doornemen om de mogelijke oorzaken te kunnen analyseren. Na het medisch comité worden de conclusies met het paar besproken om eventuele vervolg stappen te ondernemen. 

IVF (In vitro fertilisatie)

Zwangerschapsecho controle

15 dagen nadat de zwangerschap bevestigd is, kan er een echografie ingepland worden om te controleren dat de gestatie normaal is. Deze echo eerder laten uitvoeren zorgt voor veel onzekerheid en verwarring gezien het resultaat meestal niet beslissend is.

SOFT-IVF

Een soft IVF is een alternatief voor de klassieke overiële stimulatie. Het doeleinde is om het aantal eicellen te beperken en zo de behandeling lichter te maken voor de patiënt zonder dat dit invloed heeft op de cumulatieve zwangerschapskansen. SOFT-IVF heeft, in vergelijking met een klassieke stimulatie, veel minder medicatie nodig en het is niet allemaal injecteerbaar. Het verschil met een klassieke IVF ligt bij de ovariële stimulatie, de rest van de stappen zijn dezelfde.

Recogida ovocitos

Voordelen van soft-IVF:

  • Lagere dosering medicatie
  • Minder controle’s.
  • Minder bijwerkingen en lasten i.vm. de stimulatie van de eierstok

Soft-IVF ontstaat om meer eenvoudige en veilige protocollen te kunnen bieden. De beslissing zal door de specialist genomen worden nadat de patiënt over de voor- en nadelen geïnformeerd is en de technische aspecten onderzocht zijn.

Soft-IVF is geschikt voor:

  • Vrouwen jonger dan 35 jaar met een goede ovariële reserve en goede prognose.
  • Overdreven ovariële reacties uit het verleden voorkomen.
  • Patiënten met risiko’s voor ovarieel hyperstimulatie.

IVF is een proces dat zich aan veel behandelingen aanpast. De eicellen kunnen afkomstig zijn van de eigen patiënt of van een eiceldonor. Tevens kan het zaad van de partner komen of van een zaaddonor. Deze techniek heeft alleenstaande vrouwen of lesbische vrouwen (ROPA) de mogelijkheid aangeboden om een zwangerschap te behalen. Daarnaast, kan dankzij IVF een pre-implantatie genetisch diagnostiek(PGD) worden uitgevoerd en op deze manier het risico van kinderen met genetisch erfelijke aandoeningen drastisch verminderen.

Vond u het interessant? Jaar Nee

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?