Antibody

Immunoglobulin (defense) produced by specific B lymphocytes in response to a specific antigen (aggressor).
هل أنت بحاجة إلى مساعدة.
نحن نوجهك دون التزام.