Afdeling implantatie falen en herhaalde miskramen

Implantatie falen verdienen speciale aandacht. In Instituto Bernabeu beschikken wij hier over een multidisciplinaire afdeling voor

HEEFT U RAAD NODIG?

Wat zijn implantatie falen?

Het gaat om een ongunstige zwangerschap nadat er een IVF behandeling heeft plaatsgevonden. Het omvat,  m.a.w. patiënten die niet zwanger worden en die een vroege miskraam hebben.

Unidad de fallo de implantación embrionario

Wat is de oorzaak van embryonale implantatie falen?

Waarom een embryo succesvol of niet innestelen is nog vaak onbekend en dus een grote uitdaging.

In eerste instantie ligt de oorzaak niet bij één speler (de moeder) maar bij DRIE patiënten: zij, hem en de embryo.

Het is geweten dat sommige oorzaken aan de moeder liggen maar de meeste zijn embryonale problemen en het is niet altijd even eenvoudig om deze te diagnosticeren of succesvol te behandelen. Vandaar dat er altijd veel onzekerheid en angst bij de patiënt blijft staan als de artsen de oorzaak niet kunnen achterhalen.

Niettemin, is er op dit gebied de afgelopen jaren veel ontdekt.

Een zorgvuldig onderzoek van implantatie falen beschikt over een multidisciplinaire evaluatie. Daarom heeft Instituto Bernabeu een gespecialiseerd werkgroep gecreëerd bestaande uit gynaecologen, endocrinologen, moleculaire biologen, genetici en embryologen. Zowel als een Afdeling Gespecialiseerd in de Immunologie van de Voortplanting.

 

Afdeling implantatie falen en herhaalde miskramen

 Hoe worden implantatie falen en herhaalde miskramen onderzocht?

Aan de ene kant dienen wij de VROUWELIJKE FACTOR te beoordelen. Het onderzoek houdt in grote lijnen een hysteroscopie in, een mogelijke endometriale biopsie en afname van weefsel voor cultuur; onderzoek van aangeboren of meegekregen trombofilie; hormoononderzoeken, schildklierfunctie en karyotpe. Afhankelijk van het geval kunnen er bijvullende onderzoeken nodig zijn.

Afhankelijk van de omstandigheden besturen wij de persoonlijke reactie van de patiënt door de verschillende parameters die invloed hebben op het moment van de terugplaatsing tijdens een natuurlijk cyclus alvorens de vruchtbaarheidsbehandeling te waarderen. Deze parameters zijn: de niveaus van progesteron – om de dosering of de inname (vaginaal of subcutaan) aan te passen – en de weeën van de baarmoeder, die eventueel farmacologisch aangepast zouden kunnen worden. Beide onderzoeken bieden ons de mogelijkheid aan om de toegankelijkheid van de baarmoeder te optimaliseren voor een succesvolle innesteling van de embryo.

De MANNELIJKE FACTOR, aan de andere kant, wordt door karyotype, DNA fragmentatie van het zaad en andologisch onderzoek, en beoordeling van de chromosomen, onderzocht.

Maar het is bij de EMBRYONALE FACTOR waar de meeste ontwikkelingen zijn bereikt.

Tegenwoordig beschikken wij over moleculaire biologie en genetica technieken die de embryo’s in zijn geheel chromosomisch kunnen analyseren, aangezien de meest frequente oorzaak van implantatie falen en vroege miskramen aan de afwijkingen in het aantal en lokalisering van de chromosomen in de embryo ligt.

De terugplaatsing van embryo’s zonder chromosomische afwijkingen verhoogd de zwangerschapspercentages onafhankelijk van de leeftijd van de moeder en het verlaagd in grote mate de risico’s van miskramen. Dus, zodra wij een gezonde embryo, zonder chromosomische afwijkingen, kunnen terugplaatsen, heeft de patiënt, onafhankelijk van haar leeftijd, dezelfde kansen op succes.

Het onderzoek, CCS (Comprehensive Chromosomal Screening)(Preimplantation Genetic Screening (PGS), Preimplantation genetic testing for aneuploidy (PGT-A)) dat op dag 5 van de embryo ontwikkeling wordt uitgevoerd, biedt de mogelijkheid om de meest frequente vragen van de patiënten en artsen te kunnen antwoorden:

Waarom nestelen de embryo’s niet in?

Waarom zorgen zij voor miskramen?

Is het de moeite waard om de behandeling te herhalen?

Is het tijd om ermee te stoppen of te veranderen?

 

Algeheel Onderzoek 1 dag

Ons specialisme in herhaalde miskramen en implantatie falen, geeft ons de mogelijkheid om tijdens uw eerste consult op één dag al de op dit gebied nodige specialisten bij elkaar te brengen en onderzoeken laten uitvoeren om een diagnose en gepersonaliseerde behandeling op te stellen.

  Profiel van de vrouw:

 • Hysteroscopie en mogelijke endometrium biopsie.
 • Genetisch profiel voor de bepaling van kansen op implantatie falen
 • Onderzoek naar trombofilie
 • Immunologisch onderzoek
 • Karyotypering
 • Bloedonderzoek en bepaling van Vitamine D gehalte
 • Hoge resolutie echografie voor een evaluatie van de baarmoeder.
 • Mogelijk onderzoek naar de contractiliteit van de baarmoeder en progesteron gehalte op de dag van de embryoterugplaatsing.

     Profiel van de man:

 • Karyotypering
 • Semenanalyse met DNA fragmentatie onderzoek (TUNEL)
 • FISH-test 

     Embryonaal profiel:

 • PGS/PGT-A/CCS

Gepersonaliseerde beoordeling van uw medische geschiedenis.

HEEFT U RAAD NODIG?