Gynaecologisch woordenboek

Sterile

Free of potentially pathogenic living microorganisms.

Laten we praten

Wij adviseren u vrijblijvend

HUIDIGE SITUATIE

COVID-19