لقاءات مع مرضانا

INCONTRO CON I PAZIENTI A PALERMO

تاريخ: 08/06/2019 إلى 08/06/2019

أماكن متبقية 20

التسجيل في هذه الدورة التدريبية مغلق

Sabato 8 GIUGNO dalle 09h alle 20h presso Hotel Palazzo Sitano.

Giornata informativa sui trattamenti e tecniche di Riproduzione Assistita in Spagna:

  • Appuntamenti individuali
  • In sala privata
  • 20 minuti ognuno
  • Con il nostro ginecologo italiano specialista in riproduzione assistita: Dott. Cirillo.
  • Consulenza medica gratuito e individualizzato per la coppia o la paziente single.

Prenotazione obbligatoria. Sarete contattati per l’assegnazione dell’orario.

Instituto Bernabeu, più di 30 anni di medicina riproduttiva disegnata su misura.

Un’ equipe all’ avanguardia, altamente qualificata per assisterla in maniera personalizzata e nella sua propria lingua.

Comode connessioni dall’Italia con 6 cliniche in Spagna.

Vi aspettiamo!

لنتحدث

ننصحك بدون التزام

الوضع الراهن

COVID-19