Cystadenocarcinoma

A malignant tumour derived from glandular epithelium, forming cystic cavities with fluid secretions with solid areas and usually occurs in the ovary.

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?