Amniocentesis

Diagnostic testing of amniotic fluid taken via transabdominal puncture (foetal karyotype, microbiological, foetal lung maturity, biochemical) or for therapeutic purposes (hydramnios).

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?