Adherence

Abnormal fusion between tissues. It may occur at the level of the labia minora (girls), uterus (Asherman syndrome) and in the pelvic region through inflammation or endometriosis.

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?