Pre-implantatie Genetisch Diagnostiek van de Embryo (PGD)

Door te weten of een embryo een erfelijke aandoening bevat of niet kunnen wij een gezonde nageslacht verzekeren en voorkomen dat er aandoeningen aan toekomstige generaties overgedragen worden.

HEEFT U RAAD NODIG?

Wat is PGD?

Pre-implantatie Genetisch Diagnostiek (PGD) is het onderzoek van genetische aandoeningen in de embryo vóór de terugplaatsing in de baarmoeder om te voorkomen dat een genetisch erfelijke aandoening overgedragen kan worden.

Waar is een PGD voor geschikt? Wat is het doel?

Met een PGD kunnen wij weten welke embryo’s gezond zijn en geen genetische aandoening hebben. Het doel is een nageslacht zonder de aandoening en er voor zorgen dat de aandoening niet verder in het gezin wordt overgedragen.

Wat houdt een pre-implantatie genetisch diagnostiek in?

Om een PGD te kunnen uitvoeren hebben wij een genetisch onderzoek van de toekomstige ouders nodig. Zo is de eerste stap een genetisch onderzoek uitvoeren, ma.w. wij moeten weten welk gen een afwijking bevat die de aandoening veroorzaakt. Met de uitslag van het genetisch onderzoek, dienen wij te bepalen op welke manier wij de toekomstige embryo’s het beste kunnen diagnosticeren zodra ze door een In Vitro Fertilisatie (IVF) ontstaan zijn (informativiteit).

Op het moment dat de voorafgaande stappen voor een PGD zijn afgerond (genetisch onderzoek en informativiteit) kunnen wij met de garanties van een PGD cyclus beginnen. Hiervoor zal een paar een In Vitro Behandeling (IVF)ondergaan. Wij moeten wachten totdat de embryo’s die uit de behandeling ontstaan zijn, gedeeld zijn om enkele cellen uit de embryo weg te nemen (embryo biopsie). De cellen zullen in het laboratorium van moleculaire biologie geanalyseerd worden om te bepalen of de gebiopsieerde embryo’s gezond zijn of niet. Het doel is om gezonde en haalbare embryo’s terug te plaatsen zodat deze voor een gezonde zwangerschap kunnen zorgen.

Wanneer is een PGD geschikt?

Een PGD is geschikt voor paren die een genetische aandoening hebben of dragers daarvan zijn en een gezond kind willen. Op deze manier zouden zij kunnen voorkomen dat zieken kinderen geboren worden.

Welke aandoeningen kunnen met PGD onderzocht worden?

Het aantal erfelijke aandoeningen waarvan de afwijking die deze veroorzaken bekent is is elke dag groter. Zo, kan er voor elke genetische aandoening waarvan de mutatie in het gen bekent is door PGD onderzocht worden. Het past in de volgende situaties toe:

  • Paren waarbij één van beide een dominante genetisch erfelijke aandoening heeft (50% van de kinderen zouden ziek zijn).
  • Paren waarbij de moeder drager is van een genetische aandoening die met het geslacht te maken heeft (50% van de kinderen zouden ziek zijn).
  • Paren waarbij beide dragers zijn van een recessieve genetische erfelijke aandoening (25% van de kinderen zouden ziek zijn).
HEEFT U RAAD NODIG?