Bewust alleenstaand moederschap (BAM)

Een persoonlijke beslissing om moeder te worden zonder partner dankzij gegarandeerde vruchtbaarheidstechnieken

HEEFT U RAAD NODIG?

Bewust alleenstaand moederschap: een sociale verandering

De sociale veranderingen van de afgelopen jaren, vooral in het werkleven, hebben veel vrouwen zonder partner op oudere vruchtbare leeftijd tot denken gebracht om alleen moeder te worden nadat zij daarvoor de nodige stabiliteit hebben bereikt.

Ook, nemen vrouwen bewust de keuze om alleen moeder te worden zonder dat een man rechten of plichten op hun kind heeft. Tegenwoordig bestaan er veel conflicten i.v.m. met scheidingen van paren met kinderen.

Tevens betekent voor deze vrouwen de sociale acceptatie hiervan ook een deel. De confrontatie in het verleden is veranderd naar begrip, acceptatie en zelfs bewondering voor deze persoonlijke keuze.

Een zeer speciale zorg

In Instituto Bernabeu lopen wij hier niet in achter. Wij hebben vanaf het begin de speciale omstandigheden van deze patiënten begrepen. Wij zijn er altijd van bewust geweest dat het om iets meer ging dan alleen een vruchtbaarheidsbehandeling met hoge slagingspercentages. Deze vrouwen lopen de kliniek binnen nadat zij tijdens een lange en zware periode veel hebben moeten overwegen. Het is geen eenvoudige beslissing en zij verwachten vanaf het eerste moment steun en begrip. Bij de behandelingen met zaad uit een spermabank horen ook de speciale omstandigheden van vrouwen zonder partner.

Naast de zorgvuldige selectie en keuzeprocessen van de donoren, bieden wij de toekomstige moeder de mogelijkheid aan om tussen KID en IVF te kiezen. De speciale omstandigheden van elk geval, emoties, economie, carrière, enz. legt de keuze bij één of andere techniek neer.

Ons doeleinde is duidelijk: wij willen het traject voor deze vrouwen vanaf de beslissing om alleenstaand moeder te worden tot aan de geboorte van hun kind, zo eenvoudig en aangenaam maken.

Bewust alleenstaand moederschap (BAM)

Vruchtbaarheidstechnieken om alleenstaand zwanger te worden

Kunstmatige inseminatie met zaaddonor (KID)

Na de uitvoering van een echografie beoordelen wij de ovariële reserve. Als deze normaal is wordt de inseminatie ingepland bij afloop van een gecontroleerde en lichte ovariële stimulatie behandeling. Wij willen meerlingzwangerschappen voorkomen, niet alleen om medische redenen maar ook om de sociale- en werk omstandigheden en de betekenis voor een vrouw om alleen voor twee nieuwgeborenen kinderen te zorgen.

Nadat de ontwikkeling van de dominante ovariële follikel (niet meer dan twee en groter dan 18mm om meerlingzwangerschappen te voorkomen) bevestigd is, wordt de ovulatie opgewekt met gebruik van humaan choriongonadotrofine (hCG). De inseminatie zal ongeveer 36 uur later plaatsvinden. Meer weten

 

In vitro fertilisatie (IVF)

Voor IVF cycli worden er verschillende stimulatie behandelingen aangepast afhankelijk van de leeftijd van de vrouw, de ovariële reserve (aantal eicellen in de eierstokken), reactie op vorige stimulatie behandelingen en BMI. De stimulatie protocollen zijn voornamelijk licht, met aangepaste doseringen om het doel om eicellen van goede kwaliteit te verkrijgen en één enkele embryo terug te plaatsen (SET – single embryo transfer). De ontwikkeling van de follikels wordt door inwendige echo’s gecontroleerd en soms ook door hormoon-bloedonderzoeken (oestradiol). De stimulatie beëindigd met de eicelpunctie die 36 uur na de hCG injectie wordt ingepland. Nadat de eitjes bevrucht zijn, wordt de terugplaatsing meestal op dag 5 uitgevoerd (embryo in een blastocyste stadium). Meer weten

 

Embryo adoptie

Dit is de meest gevraagde keuze voor alleenstaande vrouwen die gedoneerde eicellen nodig hebben gezien de embryo al bestaat, en de medische en economische kosten veel lager zijn.

Bij embryo adoptie wordt er naar de compatibiliteit van de bloedgroep en Rh factor van de embryo en moeder gekeken. Er wordt een endometriale voorbereidingsbehandeling ingepland met inname van oestrogenen en progesteron, of een gecontroleerd natuurlijk cyclus (zonder medicatie). Meer weten

 

Eiceldonatie

Bij een eiceldonatie behandeling worden de donor en wensmoeder gesynchroniseerd om een vers eitje te kunnen bevruchten. De donoren worden met een specifiek protocol en aangepaste dosering medicatie gestimuleerd. Tegelijkertijd wordt de endometriun van de wensmoeder voorbereidt in een natuurlijk- of hormooncyclus. De hormoonbehandeling bestaat uit de inname van oestrogenen eerst en daarna progesteron. Meer weten

HEEFT U RAAD NODIG?